Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - louky a pastviny Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 20.2.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - louky a pastviny Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 20.2.2013."— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - louky a pastviny Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: Druh výstupu: prezentace, animace Školní rok: 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace , Tupesy 112 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. anotace výstupu: Prezentace slouží k výkladu a zapojení žáků prostřednictvím animací. Žáci doplňují chybějící pojmy. Prezentace obsahuje poznávání organismů a zápis učiva.

2 P Ř ÍRODNÍ SPOLE Č ENSTVO - LOUKY A PASTVINY Mgr. Alena Hrušková

3 LOUKY A PASTVINY jsou č astým spole č enstvem v Č R, ale ne úpln ě p ř írodním.

4 Jak vznikly louky a pastviny? Vypálením nebo vykácením lesa.

5 Jak musíme pravideln ě udr ž ovat louky a pastviny? Pastvou a se č í.

6 V č em je rozdíl mezi loukou a pastvinou? Ve zp ů sobu hospoda ř ení. Na pastvinách se pase dobytek a na loukách se se č e tráva.

7 Jaké typy rostlin jsou charakteristické pro louku? a) mechy b) lišejníky c) byliny d) dřeviny e) kosodřevina f) kapradiny

8 Z bylin na louce p ř evládají trávy. Poznáš n ě které druhy? srha ř ízna č ka lipnice lu č ní bojínek lu č ní psárka lu č ní

9 Poznáš n ě které další byliny? kopretina bílá zvonek lu č ní jetel lu č ní jitrocel kopinatý

10 Poznáš n ě které ž ivo č ichy? zajíc polní ba ž ant obecný hraboš polní ješt ě rka obecná

11 Poznáš lu č ní hmyz? kobylka zelená saran č e obecná cvr č ek polní babo č ka kop ř ivová

12 Zápis : Jsou č astým spole č enstvem v Č R, ale ne úpln ě p ř írodním. Vznikly vypálením nebo vykácením lesa. Je t ř eba je pravideln ě udr ž ovat pastvou a se č í, a proto nejsou zcela p ř írodní. Rozdíl mezi loukou a pastvinou je ve zp ů sobu hospoda ř ení. Na pastvinách se pase dobytek a na loukách se se č e tráva. Louky jsou tvo ř eny bylinami (p ř evládají trávy). Stromy a ke ř e chybí, nebo rostou rozroušen ě. Ž ije zde mnoho druh ů ž ivo č ich ů, hlavn ě hmyzu. Trávy: Byliny: Ž ivo č ichové: Hmyz: srha ř ízna č ka kopretina bílá zajíc polní kobylka zelená lipnice lu č ní zvonek lu č ní ba ž ant obecný saran č e obecná bojínek lu č ní jetel lu č ní hraboš polní cvr č ek polní psárka lu č ní jitrocel kopinatý ješt ě rka obecná babo č ka kop ř ivová

13 Zdroje: _geograph.org.uk_-_ jpg _ jpg?uselang=cs jpg?uselang=cs px.jpg

14 Zdroje:


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - louky a pastviny Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková Datum: 20.2.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google