Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systémy moderních elektroinstalací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systémy moderních elektroinstalací."— Transkript prezentace:

1

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systémy moderních elektroinstalací Systémy moderních elektroinstalací Programování sběrnicových systémů - 1 Programování sběrnicových systémů - 1

3 Programování sběrnicových systémů Programování sběrnicových systémů Jak lze inteligentní systémy programovat: - Ručně - Pomocí software Ne všechny systémy umožňují ruční programování

4 Ruční programování sběrnicových systémů Ruční programování sběrnicových systémů Volba funkce - Sběrnicovým tlačitkům lze přiřadit různé funkce ( mode ) jednotky

5 Ruční programování sběrnicových systémů Ruční programování sběrnicových systémů Volba funkce - Příslušnou funkci (m1 až m8) zvolíme opakovaným stiskem tlačítka "mode". - Funkce m11 až m15 zvolíme delším stiskem "mode" – začne blikat LED pro m11, pak krátkým stiskem krokujeme dal až po m15. - Příslušná LED se rozsvítí - Dlouhým stiskem "mode" se opět vrátime k funkcím m1 až m8. To je indikováno nepřerušovaně svítící LED

6 Ruční programování sběrnicových systémů Ruční programování sběrnicových systémů Přiřazení tlačítkového bodu zvolenému výstupu k funkci - Stiskneme přislušny tlačitkovy bod na tlačitku (nebo sepneme kontakt jineho senzoru).

7 Ruční programování sběrnicových systémů Ruční programování sběrnicových systémů Přiřazení tlačítkového bodu zvolenému výstupu k funkci - Zvolenému výstupu a funkci se přiřadí ovládani timto tlačitkovým bodem. - Má-li tlačitkový bod více funkcí, lze je uvedeným způsobem postupně naprogramovat. - Dlouhý zvukový signál pak oznámí, že tlačítkový bod (senzor) byl identifikován a jeho adresa byla přiřazena - Důležité je správně zvolit výstup, funkci, případně čas a až pak stisknout tlačitkový bod.

8 Ruční programování sběrnicových systémů Ruční programování sběrnicových systémů Programování světelných scén Programují se funkcemi m14 a m15 spínací jednotky nebo funkcemi m3 a m4 stmívací jednotky. Světelnou scénu vytváří kombinace různě nastavených svítidel, proto pro jednu světelnou scénu je potřebných několik výstupů jednotky. Jedno sběrnicové tlačítko umožňuje nastavení intenzity osvětlení jednoho svitidla nebo jedné skupiny svítidel.

9 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování pro ovládání sběrnicovými tlačítky - Zvolit výstup tlačítkem SELECT - Zvolit funkci pro tento výstup (m1 nebo m5)

10 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování pro ovládání sběrnicovými tlačítky - Stisknout "individualni tlačitkovy bod" sběrnicoveho tlačitka - Tento postup zopakovat pro všechny výstupy světelné scény.

11 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování vyvolání světelné scény - Zvolit zvolit funkci m14 nebo m15 spinaci jednotky nebo funkci m3 nebo m4 - Zvolit skupinu výstupů, přiřazených teto světelné scéně

12 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování pro ovládání sběrnicovými tlačítky - Stisknout sběrnicový tlačitkový bod "světelná scéna, kterému tímto přiřadíme funkci "vyvolání světelné scény"

13 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování vyvolání světelné scény - Ukončit programování - stisknout tlačítko "program"

14 Programování světelných scén Programování světelných scén Programování presetu světelných scén - Přednastavení (preset) světelné scény se programuje na stmívací jednotce funkcemi m11 a m12. - Funkce m11 umožňuje sběrnicovým tlačítkem scénu s presetem zapnout a vypnout - Funkce m12 umožňuje jen zapnutí scény.

15 Programování světelných scén Programování světelných scén Programování presetu světelných scén Programování stisknout tlačítko program tlačitkem select zvolit 1.výstup jednotky, ktery bude přiřazen skupině "preset" zvolit funkci m11 nebo m12 otočným přepínačem T2 nastavit dobu stmívání/rozjasňování podle tabulky

16 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování stmívání / rozjasňování - Dlouho stisknout tlačítko set (déle než 3,2 s, 1 pípnutí).

17 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování stmívání / rozjasňování - Tlačítkem select zvolit příslušný výstup (bliká LED zvoleného výstupu). Současně se zvolí parametr D-max pro zvolený výystup (LED m7 svítí).

18 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování stmívání / rozjasňování - Tlačítkem mode lze zvolit další parametry (volbu parametru indikuje svítici LED): D-max (LED m7) > D-min (LED m4) > D-start (LED m1) > D-max

19 Programování světelných scén Programování světelných scén Postup programování stmívání / rozjasňování - Krátkým stiskem tlačítka program se umožní změna hodnoty parametru přepínačem T1, indikace zvukovým signálem v sekundovych intervalech

20 Programování světelných scén Programování světelných scén Vymazání již naprogramovaných funkcí Selektivní vymazání funkce zvoleného výstupu. krátce stisknout tlačítko program tlačitkem select zvolit příslušný výstup dlouho (déle než 1,6 s) stisknout tlačítko program – zvukový signál vypne a funkce pro výstup je vymazána. Selektivní vymazání zvoleného sběrnicového tlačítka pro zvolený výstup. krátce stisknout tlačítko program tlačítkem select zvolit přislušný výstup stisknout sběrnicové tlačítko - tlačitkový bod, který chceme zrušit dlouho (déle než 1,6 s) stisknout tlačítko program – zvukový signál vypne a sběrnicové tlačitko je pro zvolený výstup zrušeno. Úplné vymazání celé paměti jednotky Současně dlouho (dele než 1,6 s) stisknout tlačitka mode, select a program; dvojitý zvukový signál znamená, že paměť jednotky je vymazaná

21 Použitá literatura: 1. Radiofrekvenční systém Xcomfort pro automatizaci budov- katalog, Moeller 2006 2. www.moeller.cz 3. www.abb.cz 4. www.inels.czwww.inels.cz 5.elektrika.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009

22 Děkuji Vám za pozornost Ing. Josef Nevařil Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Systémy moderních elektroinstalací."

Podobné prezentace


Reklamy Google