Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora technického vzdělávání v základních školách 9. 6. 2016 Kateřina Klapcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora technického vzdělávání v základních školách 9. 6. 2016 Kateřina Klapcová."— Transkript prezentace:

1 Podpora technického vzdělávání v základních školách 9. 6. 2016 Kateřina Klapcová

2 Podpora technického vzdělávání Iniciativa ForTech - regionální iniciativa, jejíž cílem bylo vyvolat vyšší zájem žáků, studentů, výchovných poradců, pedagogů a rodičů o studium na školách zajišťujících víceleté odborné studium pro uplatnění v profesích požadovaných strategickými průmyslovými obory v Moravskoslezském kraji.  I.Etapa (12/2006 - 5/2007) měla za úkol upozornit mladé lidi, především žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ na potenciál v technických profesích a přilákat je k jejich studiu.  II.Etapa (9/2007 - 4/2009) si pak vytyčila za svůj cíl kontinuálně pokračovat v posilování pozitivního vnímání odborných technických profesí u stávajících cílových skupin, které rozšířila ještě i o skupinu nezaměstnaných s možností rekvalifikace.

3 Podpora technického vzdělávání Iniciativa ForTech Partnerská základna iniciativy ForTech –zástupci podnikatelské sféry, –školské sféry (SŠ a VŠ technického směru) –sociální sféry (ÚP). Aktivity –Marketingová a mediální kampaň –Komunikace s médii –Komunikace se zaměstnavateli –Komunikace se školami –Tištěné propagační materiály –Exkurze do podniků –Webový portál

4 Podpora technického vzdělávání Realizované projekty Název projektu Období realizace Finanční zdroj Výše rozpočtu v Kč Cílová skupina Počet zapojených žáků Iniciativa ForTech 12/2006 – 04/2009Rozpočet kraje4,5 mil. Žáci 7. – 9. tříd učitelé, výchovní poradci, rodiče 350 Region4Tech 06/2011 – 06/2012OPVK4,2 mil. Žáci 7. – 9. tříd, učitelé 2 475 Technika nás baví 03/2012 – 06/2014OPVK12,9 mil. Žáci 6. – 9. tříd, učitelé 2 250 Česko Slovensko má tech. talent 09/2013 – 08/2014OPPS SR-ČR1,2 mil. Žáci 6. – 9. tříd, učitelé 300 Řemesla nás baví 07/2013 – 12/2014OPVK3,5 mil.Žáci 6. – 9. tříd,345

5 Cíle projektů Motivovat žáky ZŠ k volbě studia na technických SŠ/řemesel a přesvědčit je o jejich prestiži a dobré perspektivě. Tuto motivaci podněcovat realizací aktivit, jejichž jádrem je vlastní činnost žáků, prožitek z reálného prostředí, tvořivost. Rozhodně se nejednalo o pasivní představení technických oborů v lavicích škol, ale o zapojení žáků do reálného technického prostředí, kde vše mohou na vlastní oči vidět a také si sami vyzkoušet.

6 Působnost projektů ZŠ OV- Hrabová, Zábřeh, OV město ZŠ Fryčovice ZŠ Ludgeřovice ZŠ Stěbořice ZŠ Mladecko ZŠ Vítkov ZŠ Hradec n. Moravicí ZŠ Kunín ZŠ 1. Máje, FM ZŠ J. Čapka FM, ZŠ Pionýru FM ZŠ Raškovice ZŠ Březová ZŠ Hukvaldy ZŠ Havířov-Šumbark ZŠ Havířov-Bludovice ZŠ H. Salichové, Polanka n. Odrou ZŠ Borovského, Karviná ZŠ Cihelní-Karviná ZŠ Dr. Olszaka, Karviná

7 Realizované aktivit napříč projekty 3denní pobyty s odborným programem (technické workshopy/tvůrčí dílny/školy techniky) projektové elektrodny (vybavení mobilní učebny partnera SPŠei pro jejich realizaci) řemeslný jarmark technické/řemeslné soutěže exkurze v průmysl. podnicích a technických SŠ/putování za řemesly interaktivní web. portál www.povolaniprozivot.cz metodické materiály pro pracovní vyučování vybavení dílen pro pracovní vyučování na 2 partnerských ZŠ technické olympiády

8 Vícedenní pobyty s odborným programem 25 technických workshopů, jarní/podzimní škola techniky, 7 tvůrčích dílen Stavební a elektro indoor/outdoor program

9 Projektové elektrodny 36 projektových elektrodnů na 36 ZŠ 2 varianty elektrotechnického výrobku (houkačka/blikač)

10 Řemeslný jarmark 7 základních škol 12 stanovišť – kovář, košíkář, hrnčíř, dráteník, řezbář,…

11 Technické soutěže 3 technické soutěže na téma: –historicky/architektonicky zajímavá stavba, –model osobního/nákladního auta, –řemeslník ve svém typickém pracovním prostředí 15 členné týmy žáků ZŠ odborná komise a internetové hlasování výhra: výjezd za libovolnou technickou atraktivitou výstava soutěžních modelů v prostoru obchodního centra Forum Nová Karolina

12 Technické soutěže

13

14

15 Exkurze 130 exkurzí do technických/průmyslových/řemeslných podniků Nejčastěji navštěvované: –Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., –Vítkovice Heavy Machinery, a.s., Ostrava –ČEZ, a. s. - Elektrárna Dětmarovice, –Brano, a.s. Hradec nad Moravicí, –Tatra Trucks a.s. Kopřivnice, –Dolní oblast Vítkovice, –Sklárna, Svíčkárna, Keramické dílny

16 Web www.povolaniprozivot.cz www.povolaniprozivot.cz Katalog oborů, škol a firem v Moravskoslezském kraji

17 Interaktivní webový portál – aktuální informace z oblasti podpory technického vzdělávání (zajímavé akce, soutěže, semináře, aj.) Web www.povolaniprozivot.cz www.povolaniprozivot.cz

18 Spolupráce se ZŠ FM, 1. Máje a ZŠ Fryčovice - vybraní učitelé těchto škol zpracovali pro pracovní vyučování (6. až 9. ročník) materiály - metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky. Za účelem pilotního ověření vytvářených inovativních materiálů byly na obou partnerských ZŠ zřízeny učebny dílen, které byly vybaveny potřebným vybavením a zařízením. Kvalita vytvořených materiálů byla ověřena jak v rámci pilotního ověření v hodinách pracovního vyučování, tak pedagogickými pracovníky druhé ze 2 partnerských ZŠ – tzn. učitelé provedli oponenturu vytvořených materiálu. Výsledné inovativní výukové materiály byly zapracovány do školního vzdělávacího programu „Člověk a svět práce” na obou ZŠ. Inovativní výukové materiály

19 Podpora technického vzdělávání Další aktivity Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Vyhlašovatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR ARR jako nefinanční partner celonárodní kampaň propagující novou, moderní podobu průmyslu 21. století a rozmanitost, inovativnost a společenskou odpovědnost současných průmyslových oborů www.rokprumyslu.eu www.facebook.com/rokprumyslu

20 Podpora technického vzdělávání Další aktivity Invest more (www.invest-msr.com) 1. 6. 2016www.invest-msr.com – konference zaměřená na investiční příležitosti v MSK –prezentace středních technických škol v kraji a účast jejich zástupců na panelové diskuzi na téma „Jak spolupracují krajské střední školy s firmami?” Inovační firma MSK 2016 (inovacnifirma.rismsk.cz) 4. 10. 2016inovacnifirma.rismsk.cz –soutěž na podporu inovačního prostředí v MSK –soutěžní kategorie Junior inovátor pro žáky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ (uzávěrka přihlášek 30.6.2016)

21 Děkuji za pozornost Kateřina Klapcová klapcova@arr.cz +420 731 659 689 klapcova@arr.cz


Stáhnout ppt "Podpora technického vzdělávání v základních školách 9. 6. 2016 Kateřina Klapcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google