Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENSTVI_14 Sekty Téma sady:Člověk v lidském společenství a soudobý svět Obor, ročník:Ekonomické lyceum, Obchodní akademie (2. a 4. roč.) Datum vytvoření:listopad 2013 Anotace:Nová náboženská hnutí (sekty), Metodický obsah: Výklad nového učiva v souvislostech s psychologií, způsoby manipulace, kritické myšlení jako prevence vstupu do sekty

2 Nová náboženská hnutí alias sekty Podstata

3 Sekty = nová náboženská hnutí (protestní) - proti stávajícímu způsobu života → zdůraznění odlišnosti v několika rovinách: a)odlišný obraz světa (např. Vesmírní lidé – Aštar Šeran) b)odlišná naděje, smysl a cíl života (Svědci Jehovovi) c)odlišná kultura (Hare Kršna) d)odlišný životní styl (Svámí Mahéšvaránanda, Novopohané) e)odlišná výchova (např. Krišnův dvůr) f)odlišná stupnice hodnot (např. Jehovovi – neposkytnutí transfuze)

4 … typy zhoubných kultů psychoterapeuticko-výchovné kulty náboženské kulty politické kulty komerční kulty

5 Nová náboženská hnutí alias sekty Jak fungují?

6 Úkol č. 1 Dokončete následující věty: Lidé jsou nejsmutnější, když … Lidé se cítí osamělí, když … Lidé potřebují podporu, když … Lidé bývají rádi pohromadě, hlavně když… Lidé si rádi povídají, protože… Úkol č. 2 Vymyslete příklady několika konkrétních životních situací, ve kterých se lidé cítí nepříjemně právě proto, že zažívají osamělost nebo nemají žádnou podporu.

7 …jak se nám dostanou pod kůži? Postup náboru skrze: Příbuzného, známého Cizí osobu Přednášku, sympozium, promítání filmu… Kdy být ostražitý: KRITICKÉ OBDOBÍ ŽIVOTA (nedávné stěhování, ztráta/získání zaměstnání, ztráta blízkého člověka, finanční potíže) NEŠKODNĚ VYHLÍŽEJÍCÍ pozvánka (školení, přednáška, studium bible) OSOBNÍ SETKÁNÍ (prověření – zájmy, obavy, přání, aspirace)

8 Příklad, jak nás manipulují Teorie kognitivní disonance (Leon Festinger): „Změníme-li lidské chování, změní se i myšlení a cítění tak, aby disonance byla co nejmenší.“ → řízené chování, řízené myšlení, řízené cítění + řízené informace (= omezení kritického myšlení)

9 Volní vlastnosti nám pomáhají kriticky myslet odpovědnost vytrvalost rozvážnost spolehlivost sebeovládání zásadovost svědomitost sebekázeň sebekritičnost 1.AKTIVITA „kufr“: definujte co nejpříznačněji následující volní vlastnosti: 2.Zamyslete se nad tím, které z těchto vlastností mohou být zneužity sektami, pakliže je člověk již sektou pohlcen.

10 Vede jediná cesta ven: KRITICKÉ MYŠLENÍ = ptejte se ostatních i sami sebe = pochybujte (i nahlas), ověřujte si = zkoumejte, přehodnocujte = hledejte úhly pohledu, všímejte si = chtějte uspokojivou odpověď na otázku „Proč?“ = buďte otevřeni odlišným názorům …a to je jediná možnost, jak se nepřipojit k žádnému hnutí a nebo naopak, jak se z něj vymanit!!

11 Prameny a literatura DOBROVSKÁ, D. Psychologie pro techniky; kap. 14 Zhoubné kulty a jejich vlivy. 1. vyd. Praha: ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, 2000, 120 s. ISBN 80-01-02140-8. DUDÁK, Vladislav. a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, 326 s. ISBN 80-7235-233-4. DVOŘÁK, J. a kol. Odmaturuj ze ZSV. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0. Přednáška Institutu Dalšího Vzdělávání HK: „Nová nábož. hnutí“ - PhDr. Z. Vojtíšek, Th. D.

12 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google