Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.18. Synonyma slova souznačná, stejnoznačná slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.18. Synonyma slova souznačná, stejnoznačná slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem."— Transkript prezentace:

1 Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.18

2 Synonyma slova souznačná, stejnoznačná slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem slova lze v textu za určitých okolností zaměňovat

3 Synonyma a jejich využití obohacují slovní zásobu jazyka českého ( je jich kolem 100 000) umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení pomáhají dosáhnout slohové vytříbenosti ( neopakujeme v textu stejná slova)

4 Synonyma v odborném stylu synonyma nevyužíváme v odborném stylu odborný styl usiluje o jednoznačnost a výrazovou přesnost v odborném stylu užíváme ale tzv. jazykové ekvivalenty synonym = české slovo + přejaté (mluvnice – gramatika, zeměpis - geografie)

5 Kdy je a není slovo synonymem za synonyma se považují i slova odvozená nebo slovotvorné varianty (polévka – polívka, obrouček – obroučka, dítě – děcko) výrazy nářeční, argotické, slangové, které doplňují neutrální výraz (kača – pokladna, basa – vězení, pětka) varianty tvaroslovné a hláskové se za synonyma nepovažují (jablko – jablka, vzlítnout – vzlétnout) některá sousloví, zejména pořekadla a ustálené obraty, mají někdy svůj slovní synonymní protějšek (zůstat na ocet – neprovdat se) víceslovné pojmenování (závěť - poslední vůle)

6 Úplná synonyma (čistá, absolutní) - méně častá mají zcela totožný význam lze je volně zaměnit ve všech kontextech (kromě ustálených obratů - přísloví pořekadel apod.)

7 slova domácí: hezký – pěkný; chlapec – hoch; přítel – kamarád; louže – kaluž; děvče – dívka; kouř – dým v terminologii: termín musí být jednoznačný: nerost – minerál; jazykověda – lingvistika; tuha – grafit; rumělka – cinabarit u vlastních jmen: Etiopie – Habeš; Holandsko – Nizozemí; Persie – Írán; Mezopotámie- Írák; Thajsko - Siam Úplná synonyma

8 Synonyma neúplná a) stylistická = liší se slohovým zabarvením – slova hovorová – neutrální – knižní ( dívat se – koukat – hledět – čumět – zírat; jaro - vesna) b) expresívní = liší se citovým zabarvením (spinkat – hajat – chrnět, pes – hafan, noha – hnát, zemřít – skonat ( eufemismus), pít – chlastat ( dysfemismus) c) svým původem (přísudek - predikát) částečná významy jsou si navzájem blízké, ale nejsou totožné, liší se jemnými významovými odstíny

9 d) frekvencí užívání ( málokdy – zřídkavě, přírodní - naturální) e) dobovým užitím (fyzika - silozpyt, protože – anžto, ovzduší - povětří) f) intenzitou ( práce – dřina, červený – rudý) g) synonyma ideografická - zvláštní druh, nejsou ve všech kontextech zaměnitelná běžet – utíkat ( do kopce, rychle, ale běžet závod ne utíkat; moudrý – chytrý, smělý – nebojácný) specifikační – spojením slov červený a rudý vznikne sytě červený intenzifikační – souvislost s projevem emocí  zesílení - gradace ( klimax) - bít – rvát, volat – křičet  zeslabení ( antiklimax) – slábnout – tichnout atd.

10 Synonyma a slovní druhy vyskytují se u všech slovních druhů nejběžnější jsou u slov plnovýznamových  podstatná jména ( chlapec – hoch – kluk; žena – manželka, medvěd – brtník, kobyla – klisna, ruka – paže, lov - hon)  přídavná jména ( bílý – bělostný –sněhový – sněhobílý – alabastrový –křídový)  slovesa ( dělat – pracovat – konat – činit)  příslovce (tu – zde – tady; brzy – záhy; ihned – okamžitě)

11 Řídký význam u slovních druhů zájmena ( který – jenž; nikdo – žádný) předložky ve spojení se jménem (okolo domu – kolem domu ; mimo – kromě) číslovky – velmi ojediněle ( málo – několik – pár; jedna – ráz ( při počítání) citoslovce - ach – ouvej – ouha; hola – hej) spojky – částice ( a – také – i; ale – avšak – však; ať – nechť; asi – snad – možná)

12 Struktura synonym jednoslovná (dům – budova) víceslovná, sousloví ( skot – hovězí dobytek) frazeologická ( problém – tvrdý oříšek)

13 Víceslovná pojmenování liják sněží drabař silný déšť padá sníh velbloud dvouhrbý

14 Synonymní pole k jednomu slovu existuje více synonymních výrazů, v centru stojí slovo dominantní slovo ( slova) dům stavba, budova ( neutrální) stavení, statek, usedlost - venkovský dům chata, chalupa, chýše, vila aj. barabizna, chatrč, kolna ( expresivní význam)aj.

15 hezký pěkný krásný, překrásný nádherný sličný lepý

16 Synonymní řada na prvním místě je dominantní slovo další uspořádání přihlíží k synonymitě členů po sobě jdoucích v delších řadách bývají poslední slova někdy významově vzdálená od dominanty statečný – chrabrý – udatný – hrdinný – hrdinský – neohrožený - nebojácný

17 Cvičení s klíčem

18 trhlina pohřeb zdřímnout si rabování ponurý puklina, prasklina, díra, štěrbina, rozsedlina… funus, pohřební obřad, smuteční obřad klimbat, schrupnout si, dřímat plenění, vyplenění depresivní, deprimující, pustý, bezútěšný, skličující, chmurný pokladní lístek, potvrzení, kontrolní ústřižek, paragon stvrzenka půvab grácie, elegance, graciéznost, působivost, kouzlo

19 Cvičení bezúhonný hráz instalovat peníze bible obyvatelstvo dementovat invaze nadávat obuvník četný nálada počestný, bezvadný přehrada namontovat měna, oběživo Písmo svaté polulace odvolávat, popírat vpád, nájezd klít, spílat, reptat švec početný, rozšířený, běžný atmosféra, ovzduší, prostředí

20 pantomima smířlivost extáze mecenáš tumor úhor čarodějnictví opojit palisáda předzvěst zprostředkovaný sekundární útisk němohra shovívavost vytržení sponzor, podporovatel nádor pustina magie, kouzelnictví omámit hradba z kůlů znamení nepřímý druhotný útlak

21 falzifikátor uznání nezájem následující krychlový ukázněný satirický závada uveřejnit skřítek bazén otvor padělatel vděčnost, pochvala neúčast, lhostejnost příští, další kubický hodný, spořádaný jízlivý, posměšný, kousavý porucha, chyba, nedostatek zveřejnit, publikovat šotek plovárna díra, dírka, okénko, štěrbina, průduch, mezera, skulina

22 zvyky bankrot vyučování čelist laciný domýšlivec pamlsek pučet zkonstruovat fantazírovat absorbovat močál obyčeje, mravy krach, úpadek výuka, učení sanice, čelistní kost levný, snadný, povrchní povýšenec, nafoukanec mls, pochoutka klíčit, rašit sestrojit představovat si, blouznit, snít pohlcovat, pohltit bahnisko, rašeliniště, mokřina, bažina, slatina

23 Použité zdroje: přípravy Sochrová,Marie: Český jazyk v kostce, Fragment 1999 Hauser, Přemysl: Nauka o slovní zásobě, SPN Praha, 1980 str.85 – 92 Melichar - Styblík: Český jazyk -Přehled učiva základní školy, SPN, 1983


Stáhnout ppt "Tvorba VY_32_INOVACE_KARBULOVA.CEJJAZ.18. Synonyma slova souznačná, stejnoznačná slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem."

Podobné prezentace


Reklamy Google