Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Název materiálu: VY_32_INOVACE_CESKYJAZYK1_13 Tematická oblast: Český jazyk pro střední školy Ročník: 2 Datum dokončení: Anotace: Podpora výukové hodiny, seznámení studentů s podstatnými jmény Jméno autora: Mgr. Erika Minaříková

2 Slovní druhy podstatná jména

3 PODSTATNÁ JMÉNA (lat. substantiva)
1. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí 3. ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 4. ČÍSLOVKY slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí, …) 5. SLOVESA vyjadřují děj, tj. činnost, stav nebo jeho změnu 6. PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností, někdy i předmětů 7. PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti spojení se jménem 8. SPOJKY spojují větné členy nebo věty 9. ČÁSTICE uvozují některé věty, naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu 10. CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

4 PODSTATNÁ JMÉNA Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, stavů a dějů.
 abstraktní samostatné názvy vlastností, dějů a vztahů, označují jevy nehmotné povahy (krása, láska, zvědavost), konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, pojmenovávají jevy hmotné povahy (talíř, kočka, pero). Podstatná jména konkrétní se dělí na: podstatná jména obecná a podstatná jména vlastní. a) Obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale označují obecně kteroukoli osobu, zvíře nebo (město, řeka, pes), b) Vlastní mají velké počáteční písmeno, odlišujeme je tak v písmu od jmen obecných. Označují: určitou osobu (jména osobní- Pavel, Novák), určité zvíře (Míša), určitou věc (místo, horu, řeku, zemi, stát apod.) (Chomutov, Sněžka,Vltava, Morava), příslušníka národa nebo státu (Čech, Bulhar), názvy svátečních dní, období (Velikonoce, Vánoce),. umělecké dílo, knihu, časopis apod.

5 Podstatná jména jsou plnovýznamový slovní druh, skloňují se
Podstatná jména jsou plnovýznamový slovní druh, skloňují se. Určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor (mluvnické kategorie). Vlastní jména jsou buď jednoslovná, nebo se skládají z několika slov (Cheb, Hradec Králové). Vlastní jména mohou být také složená z jmen obecných (Česká republika). Ve větě jsou nejčastěji podmětem (Maminka vaří oběd.) nebo předmětem (Maminky si vážím.). Ve větě plní také funkci přívlastku neshodného (Petr věnoval Lence kytici fialek.) či jsou součástí přísudku jmenného (Jana je chytrá studentka.).

6 Rod U podstatných jmen určujeme:
rod: mužský (životný/neživotný) ženský střední Rod podstatného jména poznáme pomocí ukazovacího zájmena: TEN muž (M), TA žena (Ž), TO děvče (S). •Některá podstatná jména mají dvojí rod (kolísají v rodě), např. esej (rod ženský i mužský), rukojmí (rod mužský i střední), rez (rod mužský i střední), smeč (rod mužský i střední), káně (rod ženský a střední), •některá podstatná jména mají v množném čísle jiný rod než v čísle jednotném, např. oko, dítě (střední rod)- oči, děti (ženský rod). U slov oči, děti je potřeba dbát na dodržování shody podmětu s přísudkem. Jedná se o rod ženský, píšeme tedy y. Děti zlobily, Oči bolely.

7 Číslo číslo: jednotné, množné
Ze staré češtiny se dochovaly tzv. dvojné tvar, které dnes nalezneme v pojmenování párových částí těla (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena, prsa) a v číslovkách dva, oba. Některá podstatná jména mají pouze tvary množného čísla, označují však jen jednu věc (kalhoty, narozeniny); nazývají se podstatná jména pomnožná. Některá podstatná jména kají naopak jen tvary jednotného čísla, ale označují více věcí téhož druhu bývají tvořena zejména koncovkou –í (uhlí)a příponami –oví (stromoví), -stvo (rostlinstvo), -ctvo (ptactvo); nazývají se podstatná jména hromadná. Některá podstatná jména označují tvarem čísla jednotného jak celek, tak i část, tedy látku samu bez zřetele na množství (sníh, voda); nazývají se podstatná jména látková.

8 Pád Čeština má 7 pádů, ptáme se na ně pádovými otázkami. pád
1. pád = kdo? co? (dívka, dívky) 2. pád = (bez) koho? čeho? (dívky, dívek) 3. pád = (ke) kom? čemu? (dívce, dívkám) 4. pád = (vidím) koho? co? (dívku, dívky) 5 pád = (oslovujeme, voláme) (dívko! dívky!) 6. pád = (o )kom? o čem? (dívce, dívkách) 7.pád = (s )kým? čím? (dívkou, dívkami) 8. 1.-5. pád bývají prosté , 6. pád je pouze předložkový. Opakujeme pády.

9 Vzor vzor mužský rod pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce ženský rod žen, růže píseň, kost střední rod město, moře, kuře, stavení Podstatná jména se v závislosti na svém rodu (M,Ž,S) skloňují podle různých vzorů. Tyto vzory skloňování jsou ve skutečnosti modelová substantiva, u nichž jdou různé tvary dobře rozlišit i ve výslovnosti. Některá přejatá podstatná jména se neskloňují (revue, lady, alibi, abbé, kiwi aj.)


Stáhnout ppt "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google