Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: 10.12.2012 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_071 Jméno autora: Blanka Zbožínková Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: 10.12.2012 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_071 Jméno autora: Blanka Zbožínková Název."— Transkript prezentace:

1 Datum: 10.12.2012 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_071 Jméno autora: Blanka Zbožínková Název práce: Pracovní právo 2 Předmět: Občanská nauka Ročník: 3. Časová dotace: 30 minut Vzdělávací cíl: Znalost potřebných a důležitých pojmů, orientace v problematice Pomůcky: Učebnice, psací potřeby, sešit Poznámka: DUM je součástí tematického celku „Člověk a právo“ Inovace: Zapojení audiovizuální techniky do výuky, práce s internetem

2 Práce mladistvých: Zákaz práce fyzických osob do 15 let Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 6 Zákoníku práce). § 6 Zákoníku práce

3 Práce mladistvých (fyzické osoby 15–18 let) Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé (od 16 do 18 let věku) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči (§ 244 Zákoníku práce). Od 1.1.2008 podle nového Zákoníku práce smějí mladiství do 18 let pracovat 40 hodin týdně, max. 8 hodin denně.

4 Mladistvým úplně zakázáno: Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.

5 Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu, nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvého prací přesčas a prací v noci. (§ 245 Zákoníku práce).

6 Náhrada mzdy Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až 206 ZP, nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci) Pro překážky v práci na straně zaměstnance platí, že zaměstnanec je povinen včas zaměstnavatele požádat o poskytnutí pracovního volna, je-li mu překážka v práci předem známa. Jinak o existenci překážky v práci a o předpokládané době jejího trvání uvědomí zaměstnavatele bez zbytečného odkladu. Zaměstnanec je rovněž povinen existenci překážky v práci prokázat (§ 206 odst. 2 ZP).

7 - náhrada mzdy Důležité osobní překážky jsou dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (nemoc), nařízená karanténa, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího 10 let (nebo jiného člena domácnosti), a to z důvodu jejich nemoci nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, se podrobila vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení, a proto nemůže o dítě pečovat. Po dobu trvání těchto překážek omluví zaměstnavatel nepřítomnost zaměstnance v práci a zaměstnanec je zpravidla hmotně zajištěn dávkami nemocenského pojištění (§ 191 ZP).

8 Nezaměstnanost Není měřítkem neschopnosti člověka!!! Je věrnou kamarádkou trhu s pracovní silou!! Motivuje člověka ke zvyšování kvalifikace, změně kvalifikace, k podávání vyšších výkonů, k boji s pohodlností Přináší, bohužel, psychické a ekonomické potíže 

9 - nezaměstnanost Nezaměstnanost frikční - je dočasná a dobrovolná, není spojená s nedostatkem pracovních příležitostí. Lidé mění svá zaměstnání z důvodu hledání lepšího uplatnění, změny bydliště nebo hledají práci po období studia či rodičovské dovolené. N cyklická - nastává zejména v obdobích hospodářské recese nebo krize (sestupná fáze hospodářského cyklu), pracovníci jsou obvykle propouštěni bez nároku na návrat. N strukturální - se objevuje tam, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovnících. Nesoulad může vzniknout proto, že se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle.

10 Úřad práce Evidence nezaměstnaných Evidence volných míst Rekvalifikace Hmotná podpora Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava - statnisprava.cz Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava - statnisprava.cz

11 Rekvalifikace = změna oboru vzdělání nejlépe na takový, po kterém je poptávka na trhu práce Je třeba pružně reagovat na poptávku po PS!!!

12 Kde hledat práci? www.jobs.cz/ www.prace.cz/ www.hledampraci.cz/ portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno prace.centrum.cz/

13 Zdroje: http://business.center.cz/business/pravo/zakon y/zakonik-prace/ http://business.center.cz/business/pravo/zakon y/zakonik-prace/ www.jobs.cz/ www.prace.cz/ www.hledampraci.cz/ Emmert, F., Katrňák, T., Krausová, M., Mužíková, O., Sojka, M., Ševela, M., Švandová, B., Tarábková, M., Valach, M., Vonková, E.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd., Brno, 2004. ISBN 80-86285-68-5.


Stáhnout ppt "Datum: 10.12.2012 Projekt: Kvalitní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0731 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_071 Jméno autora: Blanka Zbožínková Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google