Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ ORGANIZACE. Se vznikem států, světové ekonomiky vznikají i četná mezinárodní uskupení. Sdružování přináší členským států řadu výhod,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ ORGANIZACE. Se vznikem států, světové ekonomiky vznikají i četná mezinárodní uskupení. Sdružování přináší členským států řadu výhod,"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ ORGANIZACE

2 Se vznikem států, světové ekonomiky vznikají i četná mezinárodní uskupení. Sdružování přináší členským států řadu výhod, ale i závazků. Podle povahy jednotlivých uskupení můžeme rozlišovat různé typy mezinárodních organizací.

3 ROZDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ 1)globální - OSN, Britské společenství (Commonwealth of Nations, 52 čl.zemí), OECD,... Tato uskupení sdružují státy na více kontinentech a mají všeobecný (komplexní) charakter 2)politické – OAU, OAS, Rada Evropy,… Tyto organizace najdeme většinou na jednotlivých kontinentech a mají vesměs politické cíle 3)hospodářské - globální - WTO, World Bank, Mezinárodní měnový fond a další. Vznikají v procesu globalizace světové ekonomiky 4)hospodářské - regionální - EU, APEC, ASEAN, NAFTA, CEFTA. Budují se za účelem vytváření společného trhu (a výhod) v rámci jednoho kontinentu, často jako protiváha jiných hospodářských organizací

4 ROZDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ 5)hospodářské - odvětvové - OPEC. Jsou to organizace určitého podnikatelského charakteru (svazy vývozců, dopravců a pod.) 6)vojenské - NATO. Mají za cíl kolektivní obranu určité oblasti, případně nápravu bezpráví. 7)sportovní a kulturní - IOC (MOV), IAAF, FIFA, UEFA, FIS a pod. Sdružují mnoho zájmových i podnikatelských organizací v oblasti kultury a sportu.

5 Charakteristika některých důležitých mezinárodních organizací

6 OSN - Organizace spojených národů - UN - United Nations vzniká 24.10.1945 v San Franciscu. v čele generální tajemník Pan – Ki - mun (J Korea) 193 členských států Cíle OSN: – trvalý mír – přátelské vztahy mezi národy – hospodářská spolupráce – humanitární program – podpora lidských práv a svobod – všeobecný rozvoj zemí světa

7 OSN - Organizace spojených národů - UN - United Nations Šest hlavních orgánů OSN: – Valné shromáždění – Rada bezpečnosti (USA, Rusko, Francie, Británie a Čína) – Hospodářská a sociální rada – Poručenská rada – Mezinárodní soudní dvůr – Sekretariát Česká republika byla přijata v roce 1993, Československo bylo zakládajícím členem součástí OSN je celá řada vládních i nevládních organizací

8 OSN - Organizace spojených národů - UN - United Nations Organizace přidružené k OSN: – IBE - International Bureau of Education – Mezinárodní vzdělávací výbor – UNICEF - UN Children Fund - Dětský fond – UNCTAD - UN Conference on Trade and Development - Konference o obchodu a rozvoji – UNESCO - UN Educational Scientific and Cultural Organisation - Organizace pro vzdělání vědu a kulturu (sídlo Paříž) – FAO - Food and Agrocultural Organisation - Organizace pro výživu a zemědělství (sídlo Řím) – WHO - World Health Organisation – světová zdravotnická organizace

9 NATO – Severoatlantická obranná aliance North Atlantic Treaty Organization Vzniká 4.dubna 1949 ve Washingtonu. sídlem je Brusel v Belgii od března 1999 členem také Česká republika Cílem NATO je zabezpečení svobody sdružených zemí prostřednictvím politické solidarity a odpovídající vojenské síly k odvrácení všech forem agrese. efektivita NATO je postavena na principu kolektivní obrany členských zemí, který zabraňuje napadení kterékoli členské země ve smluvním prostoru Aliance

10 NATO – Severoatlantická obranná aliance North Atlantic Treaty Organization Základní instituce NATO: – Generální tajemník – politický funkcionář mezinárodní úrovně – v současnosti Anders Fogh Rasmussen – Rada NATO (North Atlantic Council – NAC) – výkonná, politická a rozhodovací moc, složena ze zástupců členských zemí, – Výbor pro obranné plánování (Defence Planning Committee – DPC) – obranné záležitosti a otázky, týkajících se plánování kolektivní obrany, – Skupina pro jaderné plánování (Nuclear Planning Group – NPG) – role jaderných sil v bezpečnostní a obranné politice NATO, – Mezinárodní sekretariát – Vojenský výbor.Nejvyšším orgánem je Severoatlantická rada – Rada NATO, má výkonnou a rozhodovací moc.

11 NATO – Severoatlantická obranná aliance North Atlantic Treaty Organization Členské státy NATO: Aktuální stav: https://www.euroskop.cz/751/sekce/aktualni-stav/

12 EU – Evropská unie HISTORIE: zárodky organizace již v roce 1951 v Evropském sdružení uhlí a oceli (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) 1957 vzniká Evropské společenství pro atomovou energii - Euroatom a 1958 Evropské hospodářské společenství (zakládajícími členy byli: Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko) roce 1965 slučovací smlouvou vzniká Evropské společenství. 1973 se připojují Británie, Irsko a Dánsko, 1981 Řecko, 1986 pak Španělsko a Portugalsko 1985 podepsána Schengenská dohoda 1993 na základě Maastrichské smlouvy vzniká Evropská unie Vstup ČR do EU – 1. května 2004

13 Členské státy EU: - v současnosti 28 států Švédsko, Finsko, Dánsko, VB, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Itálie, Rakousko, ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko

14 EU – Evropská unie Cíle EU: společná zahraniční bezpečnostní politika spolupráce v justici a vnitřních věcích rozšíření pravomocí Evropského parlamentu zavedení občanství EU zavedení základních práv EU dosažení volného pohybu kapitálu, integrace finančních trhů a jednotná měna

15 EU – Evropská unie Hlavní orgány EU: – Evropský parlament – má zákonodárné a kontrolní pravomoci. Sídlí ve Štrasburku (Francie) a v Bruselu (Belgie). – Rada Evropské unie (Rada ministrů) –hlavní orgán EU, kterému přísluší činit rozhodnutí. Jsou v ní zastoupeny vlády členských zemí, jejichž představitelé v jejím rámci jednají a hlasují o legislativě. Je to politický rozhodovací orgán EU. – Evropská komise – řídí EU (funguje jako obdoba vlády). Hlavní sídlo má v Bruselu. – Soudní dvůr EU – Řeší spory členských zemí EU a žaloby Komise EU, kontroluje správné uplatňování zákonů. Sídlo v Lucemburku (Lucembursko). – Evropský účetní dvůr - má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku.


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ ORGANIZACE. Se vznikem států, světové ekonomiky vznikají i četná mezinárodní uskupení. Sdružování přináší členským států řadu výhod,"

Podobné prezentace


Reklamy Google