Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověké legendy o českých světcích Komárková Tereza Nováková Gabriela Duchovní kultura Evropy, ZS 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověké legendy o českých světcích Komárková Tereza Nováková Gabriela Duchovní kultura Evropy, ZS 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Středověké legendy o českých světcích Komárková Tereza Nováková Gabriela Duchovní kultura Evropy, ZS 2015/2016

2 O čem to je?  jedná se o soubor nejstarších staroslověnských, latinských a staročeských legend  texty pochází z 9. – 14. století n. l.  vypráví legendy o českých světcích

3 Kapitoly  Život Sv. Konstantina – Cyrila  Život Sv. Metoděje  Utrpení Ludmily mučednice  První staroslověnská legenda o svatém Václavu  Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily  Verše o utrpení svatého Vojtěcha  Život svatého Prokopa  Legenda o blahoslavené Anežce

4 Svatý Konstantin - Cyril  zvaný Filozof, první vychovatel a učitel slovanského národa, „apoštol Slovanů“  mladší bratr Metoděje  profesor filozofie na univerzitě v Konstantinopoli  hlaholice  na popud knížete Rastislava byl s Metodějem vyslán na Velkou Moravu  863 n. l.  šíření křesťanství a potlačení vlivu německých kmenů a latinských vlivů  vedení bohoslužeb ve staroslověnštině  zemřel v Římě  r. 1880 byl katolickou církví prohlášen za svatého i s Metodějem  „spolupatron Evropy“

5

6 Svatý Metoděj  učitel slovanského národa, moravský arcibiskup  vlastním jménem Michael, po odchodu do kláštera na hoře Olymp přijal jméno Metoděj  doprovázel svého mladšího bratra Konstantina na misijní cestě  po smrti Konstantina odjel z Říma zpět na Velkou Moravu  bavorští biskupové Metoděje zajali a uvěznili – zakročil papež a vysvobodil ho  Svatoplukova profranská politika – slabá pozice Metoděje na Velké Moravě  pravděpodobně pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu  pohřben ve chrámu na Velké Moravě – ostatky dodnes nenalezeny  svatořečen roku 1880, roku 1863 prohlášen spolu s Cyrilem za patrony všech slovanských národů  „spolupatron Evropy“ – r. 1980 papežem Janem Pavlem II.

7

8 Svatá Ludmila  kněžna a světice, patronka země české, „matka české země“  sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem I., synové Spytihněv a Vratislav  po smrti Bořivoje se vlády ujal Spytihněv, a po té Vratislav  po smrti Vratislava se ujala vlády Vratislavova žena Drahomíra (jejich syn Václav nebyl dospělý)  velký vliv na Václava, učila jej a vychovávala  Drahomíra se nechtěla dělit o moc s Ludmilou – naplánovala její zavraždění  uškrcena, aby nebyla její smrt prohlášena za mučednickou nesměla být prolita její krev  úcta k Ludmile byla písemně doložena od konce 11. století  svatost oficiálně uznána v letech 1143 - 1144

9

10 Svatý Václav  patron české země  otec: Vratislav, matka: Drahomíra, bába: Ludmila, mladší bratr Boleslav  velmi vzdělaný, slovanské i latinské texty  v jeho 13 letech mu zemřel otec, měl nastoupit na trůn  byl v nemilosti u českých mužů, nabádali Boleslava vůči Václavovi  vybudoval v Praze kostel – Chrám sv. Víta  Boleslav nechal zavraždit Václava 28. 9. 935  prvním svatořečeným českého původu  3 roky po jeho zavraždění v souvislosti s přenesením jeho ostatků  uctíván jako svatý pro svou zbožnost

11

12 Svatý Vojtěch  vlastním jménem Vojtěch Slavníkovec  druhý patron země české, patron polské církve a Uher  druhá polovina 10. století  „náprava“ pohanských oblastí na evangelickou víru – musel odejít z Čech  založení Břevnovského kláštera (dnes Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty)  druhý odchod z Čech  995 – vyvraždění Slavníkovců  misijní činnost v Prusku – vstoupil na posvátné pohanské místo → mučednická smrt  999 – svatořečení Vojtěcha papežem Silvestrem II.

13

14 Svatá Anežka Česká  vlastním jménem Anežka Přemyslovna (1211 – 1282)  patronka Čech, nemocných, chudých a trpících; patronka pracovníků plynárenského průmyslu  několikrát měla být provdána, nakonec zasvětila svůj život klášteru  1232 – špitál svatého Františka  Anežský klášter  řád menších bratrů - Křižovníci s červenou hvězdou  řád sv. Kláry – řád klarisek  dar předpovídání budoucnosti, dar uzdravování  všechny dary, které získala dělila na čtyři části: jedná část sloužila jejím potřebám, druhou ponechávala na zvelebování kláštera, třetí poskytla jejím sestrám, čtvrtou část rozdělila mezi chudé  1874 – blahoslavení Anežky papežem Piem IX.  1989 – svatořečení Anežky papežem Janem Pavlem II.  ??? Sametová revoluce???

15 „… až se najdou Anežčiny ostatky, které řádové sestry z klášterního chrámu odnesly před nájezdem husitů, nastanou pokojné a šťastné časy…“

16 Svatý Prokop  kněz, poustevník, první opat Sázavského kláštera  patron horníků, zemědělců a vinařů  970 (990) – 1053  oženil se, měl potomka → vzdal se jich a stal se poustevníkem  odešel do jeskyně (poblíž Kouřimi), kterou obývalo tisíce ďáblů → zkrotil je, dle legendy s nimi oral  vznik mnišské osady, kostelíku zasvěceného Panně Marii a sv. Janu Křtiteli → zabloudil sem Kníže Oldřich a založil zde Sázavského kláštera (Břetislav ???)  vedl bohoslužby ve staroslověnštině  zúčastnil se přenášení ostatků sv. Vojtěcha z Polska do Čech  1204 - svatořečen

17 Život svatého Prokopa  Menno – účastnil se průvodu  vymýtání Ďábla  navrácení zraku  kníže Břetislav → povýšil Prokopa na opata  proroctví – jeho smrt  po jeho smrti zemře kníže Břetislav a benediktýni budou na 6 let vyhnáni mimo svůj klášter  kníže Spytihněv ovšem dlouho vládnout nebude  za Vratislava se zase vrátí  vyplnilo se  ostatky uloženy v kostele Svaté Boží rodičky

18 Život svatého Prokopa – zázraky po jeho smrti  na Prokopově pohřbu – slepci se vrátil zrak  po vyhnání benediktýnů dosazen do Sázavského kláštera německý opat → Prokop se mu zjevil  pomoc v nouzi – překročení řeky suchou nohou  uzdravení nemocné  vysvobození z vězení  napravení zločinů – krádeže  …

19

20 Otázky  1. Na čí pozvání přijeli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu?  a. císaře Michaela  b. kníže Spytihněva  c. knížete Rastislava  2. Kdo byl prvním českým patronem?  a. Vratislav  b. Václav  c. Bořivoj

21 Otázky  3. Kdo je patronem pracovníků plynárenského průmyslu?  a. Svatý Prokop  b. Svatý Václav  c. Svatá Anežka Česká  4. Kdo oral s Ďáblem?  a. Svatý Prokop  b. Svatý Vojtěch  c. Svatá Anežka Česká

22 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Středověké legendy o českých světcích Komárková Tereza Nováková Gabriela Duchovní kultura Evropy, ZS 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google