Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napiš své jméno: Osobnosti našich dějin I. část.   Najdi prvního knížete, který podporoval křesťanství. Pocházel z rodu Mojmírovců. Pozval věrozvěsty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napiš své jméno: Osobnosti našich dějin I. část.   Najdi prvního knížete, který podporoval křesťanství. Pocházel z rodu Mojmírovců. Pozval věrozvěsty."— Transkript prezentace:

1 Napiš své jméno: Osobnosti našich dějin I. část

2   Najdi prvního knížete, který podporoval křesťanství. Pocházel z rodu Mojmírovců. Pozval věrozvěsty z řeckého města Soluně. Napiš do bílého rámečku číslo 1.Přečti si další povídání a klikni na domeček. Tam najdeš další osobnost. Klikni na ni a napiš číslo 2 a tak pokračuj až do konce. Přečti si pozorně. Potom jdi na další stránku.

3  Rastislav Jan Hus Břetislav Ludmila Svatopluk Jiří PoděbrJiří Poděbr. Karel IVKarel IV. Přemysl Otakar.II VáclavLadislav Václav II. Drahomíra Bořivoj Jan Žižka Vladislav Jagellonský Eliška Přem. Zikmund Jan LucemJan Lucem. Konstantin a Metoděj Prokop Holý Boleslav II Oldřich Václav IVVáclav IV. Petr Chelčický Vojtěch Prokop Anežka Václav III.

4    Přivezl ostatky sv. Vojtěcha z Polska. Unesl svoji manželku Jitku z kláštera. Před svou smrtí přikázal, aby v Čechách panoval vždy nejstarší muž z rodu Přemyslovců.  Jan Hus

5   Zrádně vydal Rastislava nepřátelům.  Byl velký válečník. Vypráví se pověst  o jeho třech synech a prutech. Po jeho  smrti dobyli zem Maďaři.  Ludmila

6   Kázal v kapli Betlémské. Byla na něj uvalena klatba. V Kostnici své názory neodvolal.  Byl upálen 6. července  Rastislav

7   Otec vlasti. Český král, římský císař.  Měl čtyři manželky. Dal vyrobit  korunovační klenoty, pro ně dal  postavit hrad Karlštejn. Založil universitu.  Dal postavit most přes Vltavu.  Jiřík Poděbradský

8   Vládl za něj jeho správce. Říkalo se mu Pohrobek.  Zemřel velmi mladý na leukémii. Byl vnuk krále Zikmunda.  ttp://www.pravoslavi.cz/jana.baudisova/img/vaclav- ludmila-v.jpg Václav

9   Byla matka Václava. Byla vládychtivá.  Nechala zavraždit svoji tchýni Ludmilu.  Václav II.

10   Přemyslova říše sahala až k moři. Byl bohatý, jeho vojenskou družinu tvořili rytíři. Zemřel v bitvě na Moravském poli. Král železný a zlatý. Karel IV.

11   Nejprve vládl jako zemský správce.  Po smrti krále Ladislava, byl zvolen  králem. Navrhl spolupráci všech  panovníků v Evropě.  Svatopluk

12   Vychovávala své dva vnuky. Ke křesťanské víře přivedla i svého vnuka Václava. Byla manželkou Bořivoje. Založili spolu Prahu. Zavraždit ji dala její snacha Drahomíra. Břetislav

13   Král Bene (dobře). Znovu začal budovat Pražský hrad. Ve Vladislavském sále se dodnes volí prezidenti.   Eliška Přemyslovna

14   Za jeho vlády se razily pražské groše.  Těžilo se stříbro v Kutné Hoře.  Byl i polský král. Čeští páni mu pomáhali.  OBEK%201.jpg Ladislav Pohrobek (král Holec)

15   Byl dobrý panovník. Řešil spory smírem.  Místo krvavé bitvy, bojoval sám. Nechal ho  zavraždit jeho vlastní bratr Boleslav. Je to  patron naší země.  mb/7/7f/Otakarek2.jpg/200px-Otakarek2.jpg Přemysl Otakar II.

16   První český kníže. Se ženou Ludmilou  navštívili Svatopluka na Moravě.  Založil Prahu.  _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg/220px-Jan_Vil%C3%ADmek_- _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg Jan Žižka

17   Král cizinec. Manžel Elišky Přemyslovny. Otec Karla IV. Padl v bitvě u Kresčaku. Do bitvy jel slepý.  Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!  Zikmund

18   Česká princezna. Přemyslovci vymřeli po meči. Byla matkou Karla IV. S manželem Janem si moc nerozuměla. Drahomíra

19   Chodil na kázání Jana Husa. Byl i  loupeživý rytíř. Byl to vynikající vojevůdce.  Nikdy nebyl poražen. Stál v čele husitů.  mia_and_Hungary.jpg/220px-Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg Vladislav Jagellonský

20   Postavil se do čela husitu, když  zemřel Jan Žižka. Skvělý válečník.  Husité byli v bitvě u Lipan poraženi.   Cyril_and_Methodius.jpg Konstantin a Metoděj

21   Celým Čechám vládli už jenom Přemyslovci,  protože tento kníže dal vyvraždit mocný rod  Slavníkovců, to byli příbuzní sv. Vojtěcha, který zemřel mučednickou smrtí v Prusku.  Oldřich

22   Napsal glejt, aby zajistil bezpečnost  Janu Husovi, ale v Kostnici mu nepomohl.  Lidé ho neměli rádi. Byl syn Karla IV. Říkali mu „šelma  ryšavá“  Bořivoj

23   Dva řečtí bratři ze Soluně. Vymysleli písmo, hlaholici.  Kázali pro lid z Moravy srozumitelným jazykem.  lucembursky.jpg Jan Lucemburský

24   Odmítal násilí. Všichni se měli vzdát majetku. Říkali si bratři a sestry. Přeložili do češtiny Bibli – čeští bratři.  wo0AFPzNWQiwLyq6zw Kněz Prokop Holý

25   Byl slabý král. Jeho otec ho velmi  rozmazloval. Ve dvou letech byl  korunován na krále.  x-Chle%C4%8Dice_%287%29.JPG Petr Chelčický

26   Byl prchlivé povahy. Rád jedl, pořádal hostiny.  Vzal si za ženu pradlenu. Nechal oslepit a nakonec i  zabít svého bratra Jaromíra. Při hostině se rozčílil a ranila ho mrtvice.  Václav IV.

27   Byla to princezna, která se neprovdala.  Rozhodla se pomáhat druhým. Nechala v Praze  vybudovat mužský i ženský klášter se špitálem.  Stala se Abatyší ženského kláštera.  Václav III.

28   Pocházel ze slavného rodu  Slavníkovců. Stal se biskupem.  Zemřel mučednickou smrtí, když  obracel na křesťanskou víru pohany  v Prusku. Byl pohřben v Polsku, polský král ho vykoupil zlatem.  Břetislav jeho ostatky přivezl do Čech.  Poustevník Prokop

29   Panoval krátce. Byl zavražděn v Olomouci. Rod Přemyslovců vymřel po meči.  Boleslav II.

30   Stal se opatem kláštera, který dal  postavit Oldřich. Oldřich tohoto  moudrého muže poslouchal.  V klášteře se mluvilo ve staroslověnštině, ve stejném jazyce,  kterým mluvili Cyril a Metoděj.  -St_Agnes_tending_the_sick.jpg Sv. Anežka

31   Pokud jsi prošel všechny obrázky.  Máš číslo 28. JSI JEDNIČKA  Pokud NE, měl bys to zkusit znovu.  Iniciala_O.jpg Sv. Vojtěch


Stáhnout ppt "Napiš své jméno: Osobnosti našich dějin I. část.   Najdi prvního knížete, který podporoval křesťanství. Pocházel z rodu Mojmírovců. Pozval věrozvěsty."

Podobné prezentace


Reklamy Google