Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový informační systém 1 Hradec Králové 20. 1. 2013 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový informační systém 1 Hradec Králové 20. 1. 2013 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Marketingový informační systém 1 Hradec Králové 20. 1. 2013 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

2 2 Název školyCZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Číslo projektuCZ 1.07/1.5.00/34.0314 Název projektuModerní škola Číslo DUMCSA_OPVK15_041 PředmětMarketing Tematický celekInformační systém marketingu Název materiáluMIS AutorIng. Iva Kovaříková Datum ověření, třída31. 1. 2013 Časová dotace45 min. PomůckyPC, projektor, flash disk Vzdělávací cílCílem je pochopení fungování marketingového informačního systému a jeho návazných složek – podnikového a personálního systému informací. Tento učební materiál vznikl za podpory OPVK 1.5

3 Marketingový informační systém

4 Úvod Pro MIS je důležité mít především dostatek informací Základem MIS je zabezpečení, zpracování, využití a uchování informací Postupné soustředění a setřídění interních informací v podniku a následné obohacení o externí informace Každá organizace vytváří svůj vlastní informační systém

5 MIS „Marketingový informační systém (zkráceně MIS) je v podstatě nástroj, kterým se vyhodnocují získaná data".[1]data Je vytvářen pracovníky, metodami, postupy, technikou a jiným zařízením v podniku pro získávání, zpracování, analyzování a vyhodnocení informací tak, aby byly k dispozici ve správném čase, kvalitě a množství

6 MIS je tvořen 3 komponentami: - průběžně se měnícím širším okolím firmy /makroprostředí/ - specifickou situací jednotlivých trhů a jejich segmentů - připraveností a schopností podniku reagovat na změny vnitřního prostředí /mikroprostředí/

7 V jakékoliv organizaci je třeba rozlišovat 3 pojmy v oblasti informatiky: – Marketingový informační systém - MIS – Podnikový informační systém - PIS – Personální informační systém - PES Lze je i graficky znázornit :

8 Struktura MIS 1. Vnitřní systém informací obsahuje: – významné hospodářské údaje (tržby, obrat, náklady, zisk…..) – základní údaje o všech účastnících trhu (dodavatelé, odběratelé, zákazníci, konkurence ……) Hlavními zdroji jsou: – Účetnictví – Statistika – Operativní evidence – Záznamy obchodních oddělení

9 2. Marketingové zpravodajství – eviduje a uspořádává informace o vnějším okolí – jde o běžné informace dostupné z mimopodnikových zdrojů – data z různých médií (statistiky, právní vyhlášky, normy, časopisy, noviny, sdělovací prostředky,…)

10 3. Analýza informací – jde o analýzu informací, které plynou z každodenní běžné činnosti pracovníků podniku na různých stupních řízení 4. Marketingový výzkum – cílevědomý proces získávání konkrétních informací, které nelze získat z předchozích částí MIS a chybí pro marketingové rozhodnutí

11 Tvorba MIS 1. Inventura informačních potřeb – musí začít dotazováním manažerů na to, jaké informace chtějí – analýza, zda jsou tyto informace důležité – ověření, zda existuje dostupný zdroj – zjištění nákladů na získané informace 2. Stanovení zdrojů informací a způsob jejich získání – nutno rozhodnout o zdroji, jeho kvalitě, spolehlivosti, aktuálnost ve vztahu k ceně, možnosti získání atd.

12 3. Předávání informací – má být v účelné formě, srozumitelné a stručné Mnozí manažeři často hovoří o svém marketingovém informačním systému, který je ve skutečnosti pouze na úrovni podnikového informačního systému, neboť je neúplný a zcela neprovázaný na ostatní oblasti žádoucích marketingových informací.

13 Dělení zdrojů informací A. Z hlediska charakteru zdrojů – Primární zdroj – využíván k získání informací, které zatím nebyly publikovány a které tudíž musíme získat sami. – Sekundární zdroj – představuje běžně dostupné veřejné zdroje informací, např. inzeráty, plakáty, prospekty, veletrhy….. – Konkurenční zdroje – představují možnost získání informací (primárních i sekundárních) za úplatu

14 B. Z hlediska vztahů zdrojů k podniku – Externí – především ze statistických ročenek, přehledů vydávaných vládou, z odborných časopisů a publikací, od výzkumných agentur apod. Podávají údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech života společnosti příslušného státu

15 – Interní – z účetnictví, statistické evidence, rozborů ekonomické činnosti, přehledu o tržbách….. Informace z těchto zdrojů jsou levné, snadno dostupné, ověřitelné a mají široké využití

16 Podnikový informační systém - PIS Poskytuje informace o vnitropodnikových jevech a procesech Existence počítačů umožňuje velmi efektivní, rychlé, úplné snímání rozličných údajů, jejich zpracování a vyhodnocování bez zásahu lidského činitele PC programy jsou dnes velice rozšířené, jsou buď všeobecné, nebo specifické, které jsou zaměřeny na určitý podnikatelský sektor (pro průmyslovou výrobu, zemědělské podniky, dopravní podniky, školství, zdravotnictví,..)

17 Personální informační systém - PES Hromadné informace – mzdové a platové poměry v dané organizaci – počty a kategorie zaměstnanců – souhrnné informace o kvalifikacích a vzdělávání – statistiky zaměstnanců dle věku, demografických údajů apod. – statistiky nemocnosti, absencí, úrazovosti,.. – statistiky stížností, přesčasů, docházky

18 Individuální informace – vstupní dotazník s podrobnými informacemi o zaměstnanci, jeho kvalifikaci, průběhu praxe, přednostech,.. – záznamy o výsledcích pohovorů, přijímacích testů,.. – údaje o dosavadním pracovním zařazením, historii prac. funkcí od nástupu do organizace, různé záznamy o převedení,.. – údaje o současné výši platu či mzdy, přehled zvyšování mzdy nebo platu,.. – podrobné informace o kvalifikaci (o předcházejícím studiu, školení,..) – informace o výkonnosti, dovednostech pracovníka,..

19 Použité zdroje 1. Marketing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Marketing#Marketingov.C3.BD_inf orma.C4.8Dn.C3.AD_syst.C3.A9m 2. SVOBODOVÁ, Hana. Základy marketingu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2000, 81 s. ISBN 80- 707-8289-7. 3. KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 719 s. Profesionál. ISBN 80-247- 0016-6.


Stáhnout ppt "Marketingový informační systém 1 Hradec Králové 20. 1. 2013 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google