Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šamanismus – náboženství přírodních národů. Náboženství Je definováno jako vztah člověka k transcendentní skutečnosti k něčemu, co jej přesahuje Jedná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šamanismus – náboženství přírodních národů. Náboženství Je definováno jako vztah člověka k transcendentní skutečnosti k něčemu, co jej přesahuje Jedná."— Transkript prezentace:

1 Šamanismus – náboženství přírodních národů

2 Náboženství Je definováno jako vztah člověka k transcendentní skutečnosti k něčemu, co jej přesahuje Jedná se o představu nebo o pocit, že vedle světa přirozeného existuje svět nadpřirozený a člověk je na této skutečnosti nějakým způsobem závislý.

3 Studiem náboženství různých kultur se zabývá religionistika. Religio (lat. religo, religare = svázat), vazba člověka na vyšší, nadpřirozenou autoritu, jejímž vnějším projevem je obřad, rituál, vnitřní religiozita, zbožnost. (Budil, 1992, s. 117)

4 Náboženství můžeme chápat jako souhrn postojů, symbolů a praktik. Je-li předmět náboženství chápán osobně (bůh, bohové), jedná se o teistické náboženství, v opačném případě hovoříme o náboženství neteistickém (buddhismus, taoismus).

5 3 roviny antropologie náboženství První se týká výkladu světa Druhá rovina se týká náboženství jakožto ideologie, jako kultury. Třetí rovina - rituál.

6 Charakteristické rysy „původních“ náboženství Jsou orální (nemají svaté písmo). Jsou orientována „na tento svět“. Jsou omezena na jediný jazyk a etnickou skupinu. Tvoří základy, z nichž se vyvinula světová náboženství. Není jasná hranice mezi mezi přirozeným a nadpřirozeným. (Bowie, 2008, s. 36)

7 Čarodějnictví Představuje jednu z podob magické činnosti nebo její součást Je prvořadým antropologickým předmětem Úloha čarodějnictví je sociální, terapeutická a politická Objektem seriózního bádání se stala v souvislosti s dílem J.G. Frazera „Zlatá ratolest“

8 Edward Evans-Prichard (1902-1973) Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů Nuerové (1940) Nuerský příbuzenský systém a manželství (1951) Nuerské náboženství (1956)

9 Magie Mageia (z řeč.) = čarodějnictví, kouzelnictví Magos (z řeč.) = kněz, kouzelník, čaroděj, člověk schopný vcházet do kontaktu s nadpřirozenými silami, případně je ovládat Magie se zabývá nadpřirozenými silami – účinkuje automaticky – zdroje síly, kterou využívá, jsou neznámé – využívá duchy nebo jiné zprostředkovatele

10 Antropologové rozlišují 2 druhy magie Imitativní (napodobovací) – Založena na principu replikace = opakování Kontaktní – Založena na předpokladu, že něco, co souvisí se člověkem, zvířetem nebo předmětem, si může podržet vlastní vlastnosti toho, k čemu původně patřilo

11 Šamanismus = způsob magie a přímého styku, kterým člověk ovládá nadpřirozené síly Jedna z nejrozšířenějších náboženských praktik, na všech kontinentech Přenesena pravděpodobně Indiány přes Beringovu úžinu

12 Šaman = medicinman náboženský praktik jeho nadpřirozená moc vychází z jeho kontaktu se světem duchů a z jeho schopností přimět je ke spolupráci s lidmi

13 Své schopnosti užívá k několika účelům – Léčí nemoci – Nachází ztracené lidi a předměty – Předpovídá budoucnost – Zaklíná a zbavuje lidi kletby – Je výhradním zástupcem neviditelných sil dobra a zla ve společnosti

14 Šamanem se člověk stává několika způsoby – nevypočitatelným chováním – dědictvím – volbou

15 Trans Vysoce individualizovaný stav vědomí Je součástí mnoha náboženství ve světě Stavy jsou podpořeny – Bubnováním – Zpěvem – Drogami (halucinogeny) Tabákem (američtí Indiáni) Marihuana (Asie, Afrika) Peyotl (Mexiko) Ayahuasca (yahé) (povodí Amazonky) Koka (Andy)

16 Uhranutí Jednou z nejběžnějších technik magie (jih Evropy) Je založené na víře, že pohled některých lidí je nebezpečný, a je proto třeba se jim vyhýbat Uhranutí může přinést obětem chorobu Tyto věci se mohou stát bez toho, aniž by je původce zamýšlel

17 Uhranutí má podobné následky, jako obava, že chvála nebo otevřený hovor o štěstí nějakého člověka přinese dotyčnému neštěstí. Př. říci arabské matce, že má krásné dítě je pro Evropana slušnost, ale pro Araby to znamená, že tím dítě vystavuje nebezpečí onemocnění nebo neštěstí.

18 Pověry Jsou pozůstatky magického myšlení Kouzlo tak vytváří iluzi, že lidé jsou vládci svého osudu, nikoli jeho loutkami. Př. zabočím, když hrozí nebezpečí, že by černá kočka sedící na chodníku mohla cestu přeběhnout.


Stáhnout ppt "Šamanismus – náboženství přírodních národů. Náboženství Je definováno jako vztah člověka k transcendentní skutečnosti k něčemu, co jej přesahuje Jedná."

Podobné prezentace


Reklamy Google