Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÉ MYTOLOGIE Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÉ MYTOLOGIE Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÉ MYTOLOGIE Mgr. Michal Oblouk
SVĚTOVÉ BÁJE A POVĚSTI SVĚTOVÉ MYTOLOGIE Mgr. Michal Oblouk

2 AZTÉCKÁ MYTOLOGIE bájesloví a základ náboženství Aztéků, obyvatel Aztécké říše vyznačuje se velkým množstvím bohů (přes 1000), protože Aztékové osídlovali území dříve obývané rozvinutější civilizací a při podrobování cizích kmenů přebírali i jejich bohy typickým rysem byli lidské oběti, boha Huitzilopochtliho v podobě slunce bylo nutné živit srdci a krví válečných zajatců, aby měl sílu na svůj každodenní zápas se silami noc, oběti bohu Xipe Totecovi byli stahováni z kůže, kterou si pak oblékali jeho kněží

3 EGYPTSKÁ MYTOLOGIE mytologie ve starověkém Egyptě byla spolu s kultem egyptských bohů určujícím prvkem egyptského náboženství zahrnuje velké množství často nesourodých, a dokonce rozporných samostatných příběhů o bozích a jejich vzájemném jednání důležitou součástí egyptské mytologie byly mýty královské ideologie, jejichž cílem bylo představit panovníka jako bytost patřící do světa bohů hlavním bohem byl Re, vládce dne a noci

4 ETRUSKÁ MYTOLOGIE Etruskové byli národ neznámého původu žijící na severu Itálie náboženství a mytologie se zčásti inspirovaly u starších domorodých a řeckých náboženství mnoho etruských zvyků, názorů a duchovna se stalo součástí římské kultury Etruskové věřili v blízký osobní kontakt s bohy, bez konzultace s nimi a božských znamení nic nečinili stejně jako Egypťané i Etruskové věřili ve věčný život, ale posmrtný blahobyt byl spojený se způsobem pochování

5 INUITSKÁ MYTOLOGIE soubor pověstí a mýtů ústně tradovaných mezi Inuity, obyvateli polárních končin Severní Ameriky postavy: Nanuk – pán medvědů (polární medvěd) Sedna – bohyně moří a matka všech živých tvorů

6 KELTSKÁ MYTOLOGIE soubor pověstí a mýtů ústně tradovaných mezi Kelty, kteří žili na území Británie, Irska, západní části Pyrenejského poloostrova, v Galii (území dnešní Francie), na severu Apeninského poloostrova a dále přes střední Evropu až na poloostrov Malá Asie významnou roli v náboženském životě Keltů sehrávali druidi v roli učenců a kněží posvátnou rostlinou Keltů bylo jmelí nejvyšším bohem v jejich systému byl Taranis, mezi další významné bohy patřili Lugh, Cernnunos, Epona a Sequana jako posvátná zvířata uctívali jelena, koně a kohouta svým bohům přinášeli i lidské oběti, většinou však obětovali zvířata druidové uctívali rovněž stromy, zejména duby, posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen vstup pouze druidi

7 SEVERSKÁ MYTOLOGIE souhrn pověstí, legend a představ o hrdinech, bozích, vzniku, účelu a konci světa pocházející od germánských kmenů obývajících Skandinávský poloostrov a jeho okolí - společná vikingská minulost severský panteon tvoří dvě skupiny bohů, válečničtí Ásové a Vanové, spojovaní s plodností za nejvyššího boha se dá považovat Ódin, jeden ze tří prvotních bohů a patron magie a run, Thór, bůh hromu, deště, nebe a plodnosti země, Tyr, bůh války, a Freya, bohyně plodnosti bohové sídlí v Ásgardu zemřelí v bitvě odchází do Valhally, kde se cvičí v boji na Ragnarök

8 SLOVANSKÁ MYTOLOGIE

9 SLOVANSKÁ MYTOLOGIE souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům hlavní božstva: Svarog – otec bohů, nebeský vládce a kovář, původně nejvyšší božstvo a stvořitel světa, který byl postupně zastíněn bohy mladší generace, Svarožic (Dažbog) – bůh slunce a pozemského ohně spojovaným s úrodou, syn Svaroga, Perun – nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, Veles (též Volos) – bůh blahobytu, skotu, podsvětí a patron smluv, Stribog – bůh větru a vzduchu, Radegast, Svantovít, Vesna, Morana kromě bohů znali pohanští Slované i celou řadu nižších bytostí, některé z nich též ctili a obětovali jim - k nejvýznamnějším patří víly, dále např. rusalky, divoženky, sudičky, polednice, vodníci, Baba Jaga, vlkodlak, čert nebo upír

10 ČÍNSKÁ MYTOLOGIE soubor čínských bájí, pověstí a kulturní historie, předávaných ústní nebo písemnou tradicí zahrnuje mýty o založení čínské kultury a čínského státu, popisuje přírodní katastrofy a skutky bohů a hrdinů

11 MAYSKÁ MYTOLOGIE mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role Mayský "pantheon" byl rozsáhlý, stejně jako římský či antický, mezi jednotlivými bohy existovala rodinná pouta Itzamna - nejdůležitější bůh, stvořitel Ix Chel - bohyně Měsíce, léčitelství a deště, manželka Itzamna

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etrusk%C3%A1_mytologie


Stáhnout ppt "SVĚTOVÉ MYTOLOGIE Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google