Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Osoblaha AUTOR: Marian Hrabovský NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_Pravěk a Starověk TEMA: Vývoj společnosti v pravěku a starověku ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Osoblaha AUTOR: Marian Hrabovský NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_Pravěk a Starověk TEMA: Vývoj společnosti v pravěku a starověku ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Osoblaha AUTOR: Marian Hrabovský NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_Pravěk a Starověk TEMA: Vývoj společnosti v pravěku a starověku ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0816 Starověké Řecko – osídlení a počátky dějin DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Prezentace

2 Datum vytvoření projektu listopad 2011 Ročník6. Popis prezentacePrezentace je určena k opakování tématu Vznik a vývoj lidské společnosti v pravěku a starověku. Je zaměřena na opakování učiva o vzniku městských států ve starověkém Řecku. Rozvíjí kompetence k učení a řešení problému. Dále rozvíjí komunikační dovednosti a zlepšuje čtení s porozuměním. Prezentace může být využita pro práci malé až tříčlenné skupiny, celé třídy na interaktivní tabuli a také jako práce pro jednotlivce.

3 Zopakujeme si informace o Řecku

4  Starověké Řecko se rozkládalo na jižní části......................... poloostrova  Další poloostrovy, které k němu patří jsou........................ a Attika.  Řecku také patřil ostrov..............  Řecko oblévá moře-na východě.................. a na západě-....................  Povrch Řecka je................, nížiny jsou hlavně u............... Peloponés Kréta moře Egejské Jónské hornatý Balkánského

5 Balkánský poloostrov Peloponés Attika Egejské moře Jónské moře

6  Obživa Řeků: zemědělství, pěstování......., vína a.........., také pastevectví, rybolov a lov  Znalost bronzu dokládala............... řemeslná výroba. oliv obilí vyspělá  V 2. tisíciletí př.n.l. přišli do Řecka první kmeny-....................-zemědělci, pastevci, řemeslníci  Dopluli až na............... PŘÍCHOD PRVNÍCH ŘECKÝCH KMENŮ Achájové Krétu

7  Achájové založili první městské státy. Nejvýznamnější byly.....................  Státy ………………… civilizace byly bohaté.  Rozvoj Achájů přerušil vpád.............. kolem roku 1 000př.n.l.  Dórové byli pastevci, zemědělci, rozvíjeli málo řemesel, ale zato byli výborní................ Mykény mykénské Dórů válečníci

8 Lví brána v Mykénách

9  Zemědělská šlechta považovala půda za.............. majetek  Často nutila násilím É B N O D R................ rolníky, aby jí půdu prodali  Toto počínání vedlo k dostatku půdy pro (klepni myší na správný pojem) nedostatku všechny rolníky  V řeckých státech došlo k přelidnění a proto začalo velké stěhování............, kteří zakládali nové................. svůj drobné Řeků osady

10  Některé kolonie se staly významnými městy a pomohly k šíření řecké...............  Časem se nové kolonie osamostatnily od svých …………………...měst kultury Na Sicílii založili Řekové osadu SYRAKUSY mateřských V jižní Itálii založili Řekové osaduNEAPOL V jižní Francii založili Řekové osaduMASÍLIA Na pobřeží Malé Asie založili Řekové osady EFESOS A MILÉTOS

11  S kterým národem se setkávali Řekové na svých cestách za novým územím?  A) s Peršany  B) s Palestinci  C) s Féničany  Kromě pobřeží Středozemního moře kolonizo-vali Řekové také pobřeží moře. ČERNÉHO

12 Mapa fénických a řeckých osad, které vznikly ve Středomoří v období velké kolonizace. 8. – 6. století př. N. l.

13 Zopakovali jsme si co jsme měli Autoři: Kristián Poslt, Marian Hrabovský

14  http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3 %A9_%C5%98ecko http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3 %A9_%C5%98ecko  http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ni%C4%8D an%C3%A9 http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ni%C4%8D an%C3%A9  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGrieche n1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGrieche n1.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mycenae_lion _gate_dsc06382.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mycenae_lion _gate_dsc06382.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Greco- Persian_Wars-en.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Greco- Persian_Wars-en.svg


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Osoblaha AUTOR: Marian Hrabovský NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_Pravěk a Starověk TEMA: Vývoj společnosti v pravěku a starověku ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google