Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová."— Transkript prezentace:

1 Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová

2  Anotace: popíše utváření států ve východoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj, uvede význam Byzantské říše pro Evropu, porovná antickou kulturní tradici  Autor: Mgr. Marie Toncrová  Jazyk: čeština  Datum vytvoření: září 2012  Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  Vzdělávací obor: dějepis  Tematický okruh: Křesťanství a středověká Evropa  Téma: Byzantská říše  Očekávaný výstup: popíše podstatnou změnu evropské situace po roce 476, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské kulturní oblasti  Speciální vzdělávací potřeby: žádné  Klíčová slova: Konstantinopol, Justinián, byzantský sloh, mozaika, ikony  Druh učebního materiálu: pracovní list  Druh interaktivity: výklad, opakování  Cílová skupina: žák  Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň  Typická věková skupina: 12 – 13 let, VII. třída

3 Byzantská říše kolem roku 550

4 Které skupiny tvořily obyvatelstvo říše? Zařaď podle postavení ve společnosti.  otroci, císař, řemeslníci, velmoži, chudina, obchodníci, rolníci 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7.

5 Konstantinopol  Cařihrad, Istanbul (Byzantion)  města  rozvoj řemesel (látky, sklo, šperky, kovy)  rozvoj obchodu

6 Nájezdy  boje s Peršany, Slovany, Avary, Araby, Slovany, Avary, Araby, Turky Turky  vojsko - záruka síly a moci země a moci země

7 Justinián I.  císař, kolem r.550  největší rozmach říše  vedl mnoho válek  Justiniánův kodex – zákoník  povstání rolníků Niká - zvítězíš

8 Kultura  matematika  dějepis  literatura – kroniky, krásné písemnictví, ilustrace

9 Architektura  Byzantský sloh  chrámy s kopulemi  paláce velmožů, sloupy  výtvarné umění - obrazy - ikony - mozaiky - mozaiky - sochy - sochy

10 Test 1.Jaká událost se stala v roce 476 n.l.? 2.Pod jakým názvem se rozvíjela východní část říše? 3.Co ti říká slovo Konstantinopol? 4.Kdo byl Justinián I.? 5.Jaké území patřilo k Byzanci v době jeho vlády? 6.Co je ikona? 7.Jaké vědy se rozvinuly v Byzantské říši? 8.Co je mozaika?

11 Řešení 1.rozpadla se západořímské říše. 2.Byzantská říše 3.hlavní město Byzantské říše (Cařihrad, Istanbul) 4.císař v Byzantské říši (527-565). 5.Malá Asie, východní pobřeží Středozemního moře, Balkánský poloostrov, část Apeninského poloostrova, část severní Afriky (včetně Egypta) 6.obraz s náboženským námětem 7.matematika, dějepis, literatura 8.obraz sestavený z kamenných nebo dřevěných barevných kostiček

12  autorem mapy a obrázků Mgr. Marie Toncrová


Stáhnout ppt "Byzantská říše Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google