Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Connect - communicate - consulting - collaborate Česká pobočka AFCEA a Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně ve spolupráci se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Connect - communicate - consulting - collaborate Česká pobočka AFCEA a Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně ve spolupráci se."— Transkript prezentace:

1 connect - communicate - consulting - collaborate Česká pobočka AFCEA a Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně ve spolupráci se Sekcí komunikačních a informačních systémů MO, Sekcí rozvoje druhů sil – operační sekcí MO, Společným operačním centrem MO a BVV Veletrhy Brno pořádají pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka, a zástupců Parlamentu ČR 11. mezinárodní konferenci ITTE 2009 UŽIVATELÉ V INTEGROVANÉM PROSTŘEDÍ NEC Motto konference : „NEC – nástroj rozvoje operačních schopností OS ČR“

2 connect - communicate - consulting - collaborate Veletrh IDET a ITTE 2009  Konference proběhne jako součást souboru konferencí a seminářů CATE (Community – Army – Technology – Enviroment = Společnost – Armáda – Technika – Životní prostředí) jako doprovodný program IDET 09  Ráz konference ITTE 2009 budou určovat významná jubilea. - 60 výročí založení Severoatlantické aliance - 10 let od vstupu České republiky do této organizace. - 15 let od založení AFCEA ČP - 10 výročí mezinárodního veletrhu IDET.

3 connect - communicate - consulting - collaborate Odborní garanti konference  brigádní generál Ing. Miroslav Bálint Zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO  plk. gšt. Ing. Jan Kaše Ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO - náčelník Spojovacího vojska AČR  brigádní generál Ing. Aleš Opata Ředitel Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO Garant oblasti operačního nasazení prostředků NEC Garant oblasti rozvoje technologií NEC Garant oblasti operačního rozvoje NEC

4 connect - communicate - consulting - collaborate Čestné předsednictvo konference  Ing. František Padělek, náměstek ministryně obrany ČR  Commodore Robert Howell, Royal Navy (rtd.), AFCEA Europe General Manager  Ing. Radek Jindra, prezident české pobočky AFCEA  Ing. Antonín Seďa, místopředseda Výboru pro obranu Poslanecká sněmovna, Parlament ČR  genmjr. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., velitel SpS  genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS ČR  brig. gen. Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc., ředitel Sekce plánování sil MO  Ing. Vladimír Bielik, ředitel OdKIS SEOPMZ MO SR  brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., rektor velitel Univerzity obrany  plk. gšt. Ing. Miloslav Vácha, ředitel ÚSOS Univerzity obrany  brig.gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor velitel AOS M.R. Štefánika, LM SR  RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu ČR  Ing. Karel Torn, CSc., vedoucí manažér projektu, Veletrhy Brno

5 connect - communicate - consulting - collaborate Oslovení hosté konference  Jiří Šedivý, Ph.D., náměstek generálního tajemníka NATO  Štefan Fülle, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při NATO  Major General Georges D´hollander, Director NATO HQ C3 Staff  genporučík Ing. Jaroslav Kolkus, vojenský představitel AČR v NATO  generálmajor Ing. Josef Sedlák, národní vojenský představitel ČR v SHAPE  Dag Wilheklmsen, NC3A General Manager  Major General Jaap Willemse, Deputy Chairman of NACMO BOD International Staff  Lieutenant General Ulrich Wolf, Director NATO CIS Support Agency  Colonel Boguslav Jaworski, Chief of J6 CIS Divisin FC HQ Brunsum  Colonel Michal Poperník, NC3REP, Permanent Delegation of the Czech Republic to NATO HQ  Major General Koenraad Gijsbers, ACOS ACT  Commodore John Hottendorf, Command & Control COE  Colonel Geerlof Kanis, Commander, C2 Centrum of Excellence  brigádní generál Ing. Petr Pavel, zástupce vojenského představitele ČR při EU  brigádní generál Ing. František Maleninský, NATO  plk. Ing. Zdeněk Rýpar, NATO HQ  plk. Ing. Miroslav Zíma, NATO HQ  pplk. Ing. Colonel Vladimír Kohút, NATO HQ  plk. Ing. Petr Skřivánek, ředitel odboru KIS, GŘ HZS, MV ČR

6 connect - communicate - consulting - collaborate Programový výbor konference plk. Ing. Radovan Hájek, SKIS MO plk. gšt. Ing. Miloslav Vácha, ÚSOS/UO doc. Ing. Josef Janošec, CSc., IOO GŘ HZS ČR prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc., UO/K-209 doc. Ing. Ladislav Rozsypal, Dr., ÚSOS/UO pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., U ÚSOS/UO plk.gšt.Ing. Aleš Vodehnal, SRDS-OS MO Ing. Vladislav Mrázek, CSc., ÚSOS/UO prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., AOS SR doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., AOS SR doc. Ing. Ján Jakubek, CSc., AOS SR Ing. Ján Martinko, AOS SR pplk. Ing. Jiří Černý, UO Dr. Drahomír Hausner, CSTT mjr. Ing. Jaroslav Vítek, J3 VSpS představitel SOC MO Předseda programového výboru brig. gen. Ing. Zdeněk Plchot, ÚSOS/UO (Ret.) Místopředseda programového výboru plk. prof. Ing. Václav Jindra, CSc., ČP AFCEA (Ret) Členové programového výboru

7 connect - communicate - consulting - collaborate Organizační výbor konference  Ing. Anna Orsáková, ČP AFCEA  Ing. Radek Jindra, ČP AFCEA  Ing. Josef Strelec, CSc., ČP AFCEA  plk. gšt. Ing. Tibor Cirok, ČP AFCEA  Ing. Rostislav Jirkal, ČP AFCEA

8 connect - communicate - consulting - collaborate Termín a místo konání konference  5. – 6. května 2009  BVV Brno  Sál MORAVA  BRNO  Česká republika

9 connect - communicate - consulting - collaborate Cíle konference  Přispět k tradiční vysoké odborné úrovni doprovodných programů veletrhu IDET.  Informovat o současném stavu realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR. Zabývat se obsahem a způsobem vymezení a naplňování operačních požadavků AČR v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR a konkretizovat postupy k dosažení požadovaných operačních schopností po roce 2014 v nové vyšší kvalitě.  Informovat o úrovních rozpracovanosti jednotlivých oblastí budování NEC.  Vymezit roli uživatelů v integrovaném prostředí NEC. Zpřesnit uživatelské požadavky.  Posoudit možné varianty postupného budování integrovaného prostředí NEC v OS ČR a prezentovat stav budování IP NEC v ostatních armádách NATO.  Ukázat možnosti a postupy vedoucí k naplnění jednotlivých schopností integrovaného prostředí NEC (dostupnost informací, vytváření „Communities of Interest – CoI“, Mission Capability Package (MCP 2009, 2014, 2018), vytváření dynamického a spolupráci podporujícího prostředí (budování a transformace schopností ISTAR), sdílená znalost a pochopení operační situace, atd.). Rozbor kriterií definujících naplnění těchto schopností.

10 connect - communicate - consulting - collaborate Směřování konference  Konference je především určena příslušníkům sekcí MO a GŠ, VeSpS, VeSVaP, brigád a praporů OS ČR, vědeckopedagogickým pracovníkům UO v Brně, VA Vyškov a pracovníkům složek MV a IZS.  Konference je dále určena představitelům státní správy a samosprávy a zástupcům společností, které podporují rozvoj schopností NEC v OS ČR.  Konference přivítá aktivní zahraniční účastníky, kteří ve svých vystoupeních poskytnou informace a zkušenosti z budování NEC v aliančních a spřátelených armádách.

11 connect - communicate - consulting - collaborate Předběžný program konference 5. května 2009 - plenární jednání  Úvodní vystoupení NGŠ AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka  Vystoupení místopředsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Ing. Antonína Seďy  Vystoupení generálního manažera AFCEA Europe Com. Robert Howell (ret.)  Vystoupení generálního partnera konference - BVV  Jiří Šedivý, náměstek generálního tajemníka NATO  genpor. Ing. J. Kolkus, vojenský představitel ČR v NATO  Vystoupení odborného garanta konference brig. gen. Ing. A. Opaty, ředitele SRDS – OS MO  Vystoupení odborného garanta konference plk. gšt. Ing. J. Kašeho, ředitele SKIS MO  Vystoupení odborného garanta konference brig.gen. Ing. M. Bálinta, ZNGŠ – ředitele SOC MO  Vystoupení genmjr. Ing. J. Halašky, Ph.D., velitele SpS  Vystoupení zástupce Norfolk  Vystoupení zástupce MO SR  Vystoupení zástupce AOS SR  Vystoupení zástupce ÚSOS UO

12 connect - communicate - consulting - collaborate Předběžný program konference 6. května 2009 - tématické sekce konference Sekce 1 (moderátor - Ing. Vladislav Mrázek, CSc.) se bude zabývat především:  oblastmi budování NEC  operačně taktickými aspekty problematiky NEC,  požadavky uživatelů na poskytované služby a integrované prostředí NEC  přípravou personálu  Informační systém krizového řízení Sekce 2 (moderátor - pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.) se bude zabývat především:  možnostmi a postupy vedoucími k naplnění jednotlivých schopností integrovaného prostředí NEC  použitými architekturami, službami a vhodnými technologiemi  interoperabilitou a bezpečností prostředí NII

13 connect - communicate - consulting - collaborate Jednací jazyky konference a sborník  Jednací jazyky konference: - čeština - slovenština - angličtina  Z příspěvků konference bude vydán sborník na CD/DVD nosiči.

14 connect - communicate - consulting - collaborate Základní opatření HARMONOGRAMU přípravy konference  1. programový výbor - 5.12. 2008 - objasnění záměru konference - stanovení odpovědnosti - sladění opatření přípravy konference  Vydání VÝZVY (odeslání OSLOVENÍ)  2. programový výbor - 8.1. 2009 - vyhodnocení přihlášek k vystoupení - dopracování návrhu programu 2. dne jednání (odborné sekce)  Doručení abstraktů - 6.2. 2009  Posouzení abstraktů - do 18.2. 2009  3. programový výbor - 19.2. 2009 - vyhodnocení abstraktů - uzavření programu konference  Doručení vystoupení na konferenci - 27.3. 2009  Posouzení vystoupení (recenze) - do 1.4. 2009  4. programový výbor - 2.4. 2009 - projednání a schválení vystoupení - zadání pro zpracování sborníku

15 connect - communicate - consulting - collaborate Organizační opatření  Doprovodný program IDET = CATE - koordinace = UO (Hanousek) - celkem 12 aktivit univerzity (ÚSOS 2x)  Prostor provedení – BVV sál MORAVA - rekognoskace - požadavky na vybavení sálu  Sborník z konference - CD cestou AVIS (podklady min. 3 týdny předem)  Web stránka CATE - centrální administrace z UO - jednotlivé aktivity samostatné účty - požadavek zřídit do vánoc  Cesty propagace konference - časopis ÚSOS „Defence and Strategy“ - ….. Další návrhy ?

16 connect - communicate - consulting - collaborate Bližší informace o konferenci  brig.gen. Ing. Zdeněk Plchot, předseda programového výboru, UO (Ret) e-mail: zdenek.plchot@unob.cz  prof. Ing. Václav JINDRA, CSc., místopředseda programového výboru, ČP AFCEA, DELINFO, spol. s r.o. tel.: +420 541 217 192, +420 973 443 095, e-mail: vjindra@delinfo.cz  Ing. Radek Jindra, prezident ČP AFCEA tel.: +420 724 731 650, e-mail: radek.jindra@hp.com  Ing. Josef Strelec, CSc., viceprezident pro členské záležitosti, ČP AFCEA tel.: +420 606 764 616, e-mail: strelec@secunet.cz  Ing. Radek Orsák, CSc., programový viceprezident, ČP AFCEA tel.: +420 602 451 813,

17 connect - communicate - consulting - collaborate Zájem o vystoupení na konferenci a pokyny pro autory. Zájem o účast na konferenci.  pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., člen programového výboru, UO tel.: +420 973 442 506, e-mail: petr.hruza@unob.cz  Doc. Ing. Ladislav Rozsypal, Dr., člen programového výboru, UO tel.: +420 973 442 090, e-mail: ladislav.rozsypal@unob.cz

18 connect - communicate - consulting - collaborate Zájem o partnerství a smluvní vztahy  Ing. Josef Strelec, CSc., viceprezident pro členské záležitosti, ČP AFCEA tel.: +420 606 764 616, e-mail: strelec@secunet.cz


Stáhnout ppt "Connect - communicate - consulting - collaborate Česká pobočka AFCEA a Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně ve spolupráci se."

Podobné prezentace


Reklamy Google