Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Marie Roglová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: 7. Tematická oblast: Zajímavá místa na Zemi Téma: Evropa Metodický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Marie Roglová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: 7. Tematická oblast: Zajímavá místa na Zemi Téma: Evropa Metodický."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Marie Roglová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: 7. Tematická oblast: Zajímavá místa na Zemi Téma: Evropa Metodický list (anotace): Prezentace nového učiva, výklad za pomocí ilustračních obrázků, seznámení se s danými místy. Žáci při výkladu vyhledávají vybrané lokality - práce s mapou, doplnění učiva o zajímavosti.

2 Evropa Zajímavá místa na Zemi

3 Island Existují zde sopky všech známých druhů – stratovulkány, struskové, lávové, lineární i štítové sopky Islandské jméno horkého přírodního vodotrysku – geysir – se stalo obecným pojmem Gejzíry jsou spojené s vulkanicky aktivními oblastmi Na Islandu neexistují železnice Topení horkou vodou a párou vyhřívá nejen domy a skleníky, ale i některé chodníky

4 Islandské sopky Laki

5 Při erupci vulkánu Laki 8. června 1783, kdy sopka byla aktivní po osm měsíců, během kterých se uvolnilo až 15 km 3 lávy a 400 až 500 miliónů tun sopečných plynů Následně došlo k masivnímu úhynu zvířat a úmrtí přibližně pětiny obyvatel tehdejší populace Islandu.

6 Velká část severní polokoule zažila během následujících několika let znatelné ochlazení, což vedlo k neúrodě a propuknutí hladomoru nejen na Islandu, ale také ve velké části Evropy, a dokonce i v Egyptě. Způsobila nejstudenější léto za 500 let

7 gejzír Geysir, který tryskal již od 14. století v roce 1916 avšak všechny erupce ustaly. Zemětřesení z roku 2000 Geysir opět aktivovalo

8 Obrův chodník - Irsko Tento přírodní úkaz sestává z 37 000 černých mnohoúhelníkových čedičových sloupů, nejčastěji pěti a šesti úhelníků. Vznikly asi před 60ti miliony let následkem podzemního výbuchu.

9 Moherské útesy -Irsko ční do výšky až 214 m a táhnou se v délce 8 km jsou břidlično - pískovcové řadí se mezi nejvyšší útesy v Evropě

10 Sognefjord - Norsko je s délkou 206 km největším, kolem břehů se tyčí do výšky až 2000 m Je nejhlubším fjordem – s hloubkou 1308 m. Jeho průměrná šířka je okolo 4,5 m. Našly se zde pozůstatky po vikinských přístavech

11

12 Zemní pyramidy - Itálie V Renonu najdeme vysoké a štíhlé kužele vyrůstají ze strmého svahu až nad koruny stromů a více jak polovina z nich na sobě nese obří balvan, jakousi pokličku či snad klobouk na ochranu před deštěm a větrem, které tento unikát po tisíciletí utvářely.

13

14 Pravčická brána – Česká republika Pravčická brána je skalní oblouk vzniklý v pískovci, který se nachází na území Národního parku České Švýcarsko nedaleko obce Hřensko v okrese Děčín Národního parku České Švýcarsko Skalní brána je 16,5 m široká a 16 m vysoká, což z ní dělá největší přirozenou pískovcovou skalní bránu v Evropě

15 Pravčická brána je tvořena jedním obloukem, který měří u dna pilířů 26,5 m s výškou od základny ke klenbě dosahující 16m, šířka brány se pohybuje mezi 7 a 8 m Nejužší místo brány je silné pouhé 3 m Vrcholová plošina brány je nad dnem ve výšce 21 m

16

17 Panská skála – Česká republika Je geologická lokalita, na které se nacházejí kamenné varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, které bylo obnažené vlivem lidské těžební činnosti svislé pěti až šestiboké sloupce dosahují délky až 12 metrů a jsou vedle sebe uspořádány jako píšťaly u kostelních varhan

18 Vznik Panské skály je spojen s nárazem kontinentální africké litosférické desky do evropské, což vedlo ve druhohorách a třetihorách k alpinskému vrásnění a znovu aktivování vulkanismu v zlomů v kůře. Přes tyto zlomy mohlo opět proudit magma k povrchu. V oblasti Panské skály se vzhůru tlačilo zhruba před 30 miliony lety magma čedičového složení, které ale zůstalo v sopouchu a nikdy se nedostalo na povrch. Uvězněné magma začalo velice pozvolna chladnout, čímž začala vznikat typická odlučnost, kterou je možné dnes pozorovat.

19

20

21 Dunajec - Slovensko Už od pradávna byl Dunajec považován za důležitou dopravní cestu. Už ve 2. století procházela přes Pieniny stezka řeckých a římských obchodníků za jantarem k Baltu Je to pravostranný přítok Visly Dunajec je typickou horskou řekou s proměnlivým stavem průtoku vody. Patří mezi nejčistší řeky střední Evropy

22 Tři koruny Plavba peřejemi na pĺtích

23 Suĺovské skály - Slovensko národní přírodní rezervace se rozkládá na území Strážovských vrchů Gotická brána, což je 13 metrů vysoký lomený skalní oblouk

24

25 Zdroje http://www.periscope.cz/mistopisy/britanie/ir-giant.html http://norsko.svetadily.cz/clanky/Sognefjord-norsky-velikan http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://islandweb.cz/wp-content/gallery/gejziry/gejziry-na-islandu-2.jpg&imgrefurl=http://islandweb.cz/gejziry-na-islandu- 20&h=675&w=450&sz=47&tbnid=5kBi0WMe7p8IEM:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search%3Fq%3Dislandsk%25C3%25A9%2Bgejz%25C3%25ADry%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=islandsk% C3%A9+gejz%C3%ADry&usg=__xvpWI-XEaBLubl9xtapCJWkCq_A=&docid=HWJNFeeYLR2b8M&hl=cs&sa=X&ei=_H0iUL7LFMXBswbIm4C4Cg&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwBg&dur=452 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://gnosis9.net/img2/island- sopky.png&imgrefurl=http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku%3D2010030016&h=388&w=374&sz=7&tbnid=jAPh2LiB7u06tM:&tbnh=90&tbnw=87&prev=/search%3Fq%3Dislandsk%25C3%25A9%2B sopky%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=islandsk%C3%A9+sopky&usg=__w9igjnYNob7aBS2CJNgNWHc8BYQ=&docid=F3NjRc9y3TRncM&hl=cs&sa=X&ei=WIEiUNOLO8nntQaZ3YCACg&ved=0C CcQ9QEwAQ&dur=7132 http://www.lidovky.cz/revoluce-hladomory-zaplavy-v-praze-islandska-sopka-nicila-svet-v-18-stoleti-16j-/ln_veda.asp?c=A100418_152634_ln_veda_mpr http://www.google.cz/imgres?q=islandsk%C3%A9+sopky&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=MNvYSFDHZ1HeBM:&imgrefurl=http://zpravy.idnes.cz/geologove-predpovidaji-obri-vybuch-islandske-sopky-ochromil-by- dopravu-1oq-/zahranicni.aspx%3Fc%3DA110209_170411_zahranicni_abr&docid=XtouD13-1Jf4vM&imgurl=http://i.idnes.cz/10/051/gal/JB32ecc8_Z_e02_23042795.jpg&w=460&h=302&ei=74IiUMulI- yN4gSFyIDwDQ&zoom=1&iact=rc&dur=681&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=153&tbnw=222&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=142&ty=104 http://www.google.cz/imgres?q=islandsk%C3%A9+sopky&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=u6WK6gWLVchgDM:&imgrefurl=http://www.lidovky.cz/revoluce-hladomory-zaplavy-v-praze-islandska-sopka-nicila-svet-v- 18-stoleti-16j-/ln_veda.asp%3Fc%3DA100418_152634_ln_veda_mpr&docid=BV_7LIL8GitnpM&imgurl=http://i.lidovky.cz/10/042/lngal/MPR328779_Laki3.jpg&w=460&h=314&ei=74IiUMulI- yN4gSFyIDwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=287&vpy=163&dur=492&hovh=185&hovw=272&tx=133&ty=103&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=153&tbnw=222&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74 http://www.google.cz/imgres?q=obr%C5%AFv+chodn%C3%ADk&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=MkLJUJBl3lu0LM:&imgrefurl=http://skratt-och-liv.blog.cz/1101/obruv-chodnik-schodiste-do- more&docid=UwbFKvS2xNynRM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/819/613/22fcf32b92_72627455_o2.jpg&w=400&h=319&ei=U4QiUJvaMY_jtQbChIGgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=339&vpy=205&dur=1309 &hovh=200&hovw=251&tx=95&ty=125&sig=103252952557200849609&sqi=2&page=1&tbnh=153&tbnw=208&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:0,i:85 http://www.google.cz/imgres?q=obr%C5%AFv+chodn%C3%ADk&start=8&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=0FO7vOY6Ntu6DM:&imgrefurl=http://zbynkuv.blog.cz/0808/schodiste-do- more&docid=2oodGYK6MCF0CM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/089/824/bc5b48e7bb_33560380_o2.jpg&w=690&h=493&ei=WoQiUPDNEtH0sgbfwoCoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=110&vpy=196&dur=15 53&hovh=190&hovw=266&tx=150&ty=109&sig=103252952557200849609&page=2&tbnh=144&tbnw=205&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:8,i:32 http://www.google.cz/imgres?q=mohersk%C3%A9+%C3%BAtesy&start=20&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=MXdF6EsjKAoWtM:&imgrefurl=http://old.cykloturistika.cz/clanky/2001/10/irsko.htm&docid=8nTAqqqksHApCM&imgurl=http://ol d.cykloturistika.cz/clanky/2001/10/v_utesy.jpg&w=500&h=353&ei=H4UiUMi9KYSLswbTpYDYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=103&dur=3&hovh=189&hovw=267&tx=150&ty=77&sig=10325295255 7200849609&page=3&tbnh=150&tbnw=176&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:20,i:78 http://www.google.cz/imgres?q=mohersk%C3%A9+%C3%BAtesy&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=m3S8YewjL1LlZM:&imgrefurl=http://magiicky.blog.cz/0803/moherske- utesy&docid=2R5XZ_09mdDrlM&imgurl=http://www.promitani.cz/irsko/moher.jpg&w=500&h=326&ei=HIUiUIuOBcPOtAbgr4D4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=533&vpy=165&dur=4753&hovh=181&hov w=278&tx=177&ty=71&sig=103252952557200849609&sqi=2&page=1&tbnh=152&tbnw=203&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75 http://www.google.cz/imgres?q=sognefjord&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=8brK8bD1yglAtM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Sognefjord&docid=FHiRmy3j29By0M&imgurl=http://upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Sognefjord,_Norway.jpg/220px- Sognefjord,_Norway.jpg&w=220&h=149&ei=_4UiUKOtGOuL4gTl_ICQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=335&vpy=256&dur=723&hovh=119&hovw=175&tx=60&ty=47&sig=103252952557200849609&page=1 &tbnh=119&tbnw=175&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:75 http://www.google.cz/imgres?q=sognefjord&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=A2WWbr7Ws1mZhM:&imgrefurl=http://discoversognefjord.com/&docid=skr1fwH0ZVIikM&imgurl=http://discoversognefjord.com /wp- content/uploads/2009/12/BakkaNaeroyfjord.jpg&w=600&h=450&ei=_4UiUKOtGOuL4gTl_ICQBg&zoom=1&iact=rc&dur=794&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=131&tbnw=159&start=0& ndsp=10&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97&tx=86&ty=64 http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/pyramidy-v-tyrolskem-renonu/ http://www.google.cz/imgres?q=sulovsk%C3%A9+sk%C3%A1ly+-+gotick%C3%A1+br%C3%A1na&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=uSs_yMnu0jmcNM:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/slovensko-nebo-divoky-zapad-unikatni-sulovske-skaly-p0j-/kolem- sveta.aspx%3Fc%3DA090923_172821_igsvet_tom&imgurl=http://i.idnes.cz/09/093/gal/TOM2dfa13_goticka_brana.JPG&w=460&h=324&ei=gok7UOuuN4nPtAbnwYHIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=314& vpy=159&dur=2051&hovh=188&hovw=268&tx=157&ty=114&sig=103252952557200849609&sqi=2&page=1&tbnh=148&tbnw=198&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73

26 http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+pyramidy+renonu&um=1&hl=cs&lr=lang_cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbs=lr:lang_1cs&tbm=isch&tbnid=iz1yMDSxCnnGxM:&imgrefurl=http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/pyramidy-v-tyrolskem-renonu/&docid=Qvy7jeQ- AM4cgM&imgurl=http://www.infoglobe.cz/res/data/178/020449_56_262096.jpg%253Fseek%253D1282700462&w=500&h=347&ei=7aAiULyWOInAhAf4sIGQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=152&dur=2065 &hovh=187&hovw=270&tx=129&ty=80&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=133&tbnw=174&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:0,i:81 http://www.google.cz/imgres?q=zemn%C3%AD+pyramidy+renonu&um=1&hl=cs&lr=lang_cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbs=lr:lang_1cs&tbm=isch&tbnid=emQrMvmEaKrBeM:&imgrefurl=http://www.infoglobe.cz/zajimavosti/pyramidy-v-tyrolskem-renonu/&docid=Qvy7jeQ- AM4cgM&imgurl=http://www.infoglobe.cz/res/data/178/020448_56_262090.jpg%253Fseek%253D1282700461&w=800&h=530&ei=7aAiULyWOInAhAf4sIGQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=280&vpy=200&dur=636& hovh=183&hovw=276&tx=155&ty=98&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91 http://www.google.cz/imgres?q=prav%C4%8Dick%C3%A1+br%C3%A1na&um=1&hl=cs&client=firefox-a&hs=cSr&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=LZq9ownN- 3ljjM:&imgrefurl=http://www.skalnimesta.cz/cz/pravcicka-brana.html&docid=aM6dTsW2YSFQFM&imgurl=http://www.skalnimesta.cz/foto/pravcicka-brana10.jpg&w=600&h=400&ei=UXAyUOC- HsfVsgaHx4C4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=59&dur=565&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=111&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=134&tbnw=165&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:0,i:9 4 http://www.google.cz/imgres?q=prav%C4%8Dick%C3%A1+br%C3%A1na&start=281&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&addh=36&tbm=isch&tbnid=4b_1jb1_45xL0M:&imgrefurl=http://decinsky.denik.cz/kultura_region/tip-na-vikend-od-jiriho- stastneho20110415.html&docid=_7K12EEJYGhqCM&imgurl=http://g.denik.cz/8/2f/dc_pravcicka_brana_sojka_denik-380.jpg&w=380&h=253&ei=WnEyULOxBY_1sgbB- 4DgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=735&vpy=196&dur=3601&hovh=183&hovw=275&tx=160&ty=111&sig=103252952557200849609&page=24&tbnh=154&tbnw=234&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:281,i:320 http://www.google.cz/imgres?q=pansk%C3%A1+sk%C3%A1la&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=CabUwP0qaDZJeM:&imgrefurl=http://www.house-george.cz/cz/titulni-stranka/turistika-a- cyklistika&docid=wdTmbTs_eKhlLM&imgurl=http://www.house- george.cz/_files/3856/pansk%2525C3%2525A1%252520sk%2525C3%2525A1la2.jpg&w=852&h=577&ei=hnQyUNirFsz2sgbFioGgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=616&vpy=4&dur=131&hovh=185&hovw=273&tx=133& ty=105&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=158&tbnw=230&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:6,s:0,i:90 http://www.google.cz/imgres?q=pansk%C3%A1+sk%C3%A1la&start=118&um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=lXj3nEoV- sTTNM:&imgrefurl=http://www.travel-images.com/photo-czech511.html&docid=87P7-e5yq_BMyM&imgurl=http://www.travel- images.com/pht/czech511.jpg&w=800&h=600&ei=zHQyUKSyGonmtQaVvYHoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=354&vpy=123&dur=3631&hovh=194&hovw=259&tx=173&ty=120&sig=103252952557200849609&page= 11&tbnh=151&tbnw=221&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:118,i:89 http://www.google.cz/imgres?q=pansk%C3%A1+sk%C3%A1la&start=212&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=qRxmc1cYv4km_M:&imgrefurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/varhany-narodni-prir-pamatka-panska-skala- kamenicky/0012582173/&docid=1mFZkSEE8LpfTM&imgurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/varhany-narodni-prir-pamatka-panska-skala-kamenicky/profimedia- 0012582173.jpg&w=640&h=426&ei=a3UyUMSMNYuWswaNuoD4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=200&dur=1923&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=92&sig=103252952557200849609&page=18&tbnh=152 &tbnw=206&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:212,i:68 http://www.google.cz/imgres?q=pansk%C3%A1+sk%C3%A1la&start=360&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=CkMmYdYXym0xWM:&imgrefurl=http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Panska- skala.aspx&docid=hxXcoJP7KBnhVM&imgurl=http://www.kudyznudy.cz/CMSWebParts/KzN/Maps/MiniMap.ashx%253Fc%253D50.7696,%25252014.4847%2526t%253DPansk%2525C3%2525A1%252520sk%2525 C3%2525A1la%2526m%253D&w=198&h=131&ei=fXUyUOOeM4XLsgaJ7IHoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=616&vpy=205&dur=3835&hovh=104&hovw=158&tx=43&ty=57&sig=103252952557200849609&page=30&t bnh=104&tbnw=158&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:360,i:237 http://www.google.cz/imgres?q=dunajec&um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=8Zp-3zg2W5rt6M:&imgrefurl=http://www.tourist- channel.sk/turizmus/pieniny.php3&imgurl=http://www.tourist- channel.sk/turizmus/pics/pieniny.jpg&w=431&h=550&ei=h4M7UKe3KcrJswbXz4CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=119&dur=2262&hovh=254&hovw=199&tx=104&ty=141&sig=103252952557200849609&p age=3&tbnh=154&tbnw=136&start=20&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:20,i:144 http://www.google.cz/imgres?q=dunajec&start=111&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&tbnid=xxqPBT4EOLlPoM:&imgrefurl=http://www.ga.com.pl/dunajec.htm&imgurl=http://www.ga.com.pl/foto19/08795x.jpg&w=360&h=267&e i=84M7UMWRBcPZtAbsx4DYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=329&vpy=228&dur=2442&hovh=193&hovw=261&tx=133&ty=139&sig=103252952557200849609&page=10&tbnh=145&tbnw=205&ndsp=12&ved=1t:429, r:9,s:111,i:78 http://www.google.cz/imgres?q=sulovsk%C3%A9+sk%C3%A1ly&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=MvPd7f7WvNisEM:&imgrefurl=http://www.skalnimesta.cz/cz/sulovske-skaly-skalni- mesto.html&imgurl=http://www.skalnimesta.cz/foto/sulovske- skaly10.jpg&w=600&h=400&ei=KYg7UJqfL4TLsgaF04HoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=172&dur=624&hovh=152&hovw=203&tx=177&ty=78&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=152&tbnw=203 &start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73 http://www.google.cz/imgres?q=sulovsk%C3%A9+sk%C3%A1ly&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1047&bih=518&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4M1k4iPGx3hhkM:&imgrefurl=http://www.treking.cz/galerie/sulovske- skaly3.htm&imgurl=http://www.treking.cz/galerie/sulovske- skaly3v.jpg&w=600&h=450&ei=KYg7UJqfL4TLsgaF04HoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=327&vpy=158&dur=85&hovh=194&hovw=259&tx=170&ty=145&sig=103252952557200849609&page=1&tbnh=152&tbnw=203 &start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:1,s:0,i:76 Wikipedie Microsoft PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "Jméno autora: Marie Roglová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): červen 2013 Ročník: 7. Tematická oblast: Zajímavá místa na Zemi Téma: Evropa Metodický."

Podobné prezentace


Reklamy Google