Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVA VY_32_INOVACE_1C_13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1056 Sada 3 Rodinná a Občanská výchova Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVA VY_32_INOVACE_1C_13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1056 Sada 3 Rodinná a Občanská výchova Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVA VY_32_INOVACE_1C_13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1056 Sada 3 Rodinná a Občanská výchova Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

2 Anotace Prezentace seznamuje žáky s naší dopravou. Žáci získávají základní znalosti o dopravě ČR (silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, vodní doprava a městská hromadná doprava). Své znalosti si procvičí na dvou následujících úkolech (rukopisné poznámky). V závěrečné části si žáci ověří získané poznatky na doplňujících otázkách. Délka trvání výuky pomocí tohoto materiálu je 30 minut. Autor Období vytvoření materiálu Bc. Pavla Koutníková Srpen 2013 Speciální vzdělávací potřeby PAS, MP, kombinované postižení (MP v kombinaci se zdravotním znevýhodněním, MP v kombinaci s PAS, vícečetné postižení) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Rodinná a Občanská výchova Druh učebního materiálu Interaktivní DUM InovaceRukopisné poznámky v rámci nového softwaru Microsoft Cílová skupina Žák ( PAS, MP, kombinované postižení, MP v kombinaci se zdravotním znevýhodněním, MP v kombinaci s PAS, vícečetné postižení) Stupeň a typ vzdělávání Praktická škola jednoletá

3 SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob, ale i nákladů. V silniční dopravě se dnes zpravidla využívají kolová vozidla (osobní auta, autobusy, motocykly, trolejbusy a nákladní automobily).

4 Silniční a motorová doprava je provozována na pozemních komunikacích a lze rozdělit do několika kategorií: Dálnice jsou rychlostní komunikace výhradně pro motorová vozidla. Jejich správu na území České republiky má na starosti Ředitelství silnic a dálnic a vlastníkem je stát. Silnice tvoří silniční síť a jsou určené jak pro silniční a jiná vozidla, tak pro chodce. Silnice se dělí do několika tříd: silnice I. třídy, silnice II. třídy, silnice III. třídy. Místní komunikace je veřejné přístupná pozemní komunikace sloužící dopravě v rámci území obce. Vlastníkem je vždy ta obec, v jejímž katastrálním území se komunikace nachází. Účelová komunikace je komunikací sloužící ke spojení několika nemovitostí. Její význam je především ve prospěch majitelů těchto nemovitostí případně k obhospodařování lesních a zemědělských pozemků. Vlastníkem účelových komunikací může být fyzická nebo právnická osoba.

5 SILNIČNÍ DOPRAVA Čerpací stanice Dálnice Silnice

6 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železniční doprava je kolejová doprava provozovaná na železniční dráze. Proti silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou energie na tunokilometr. Železniční dopravu dělíme na nákladní a osobní. S výstavbou vysokorychlostních tratí se železniční doprava osob znovu stává konkurencí pro dopravu silniční i leteckou mezi centry měst na střední vzdálenosti.

7 Železniční vůz je označení pro kolejové vozidlo určené pro železnici, které není lokomotivou. Tažené železniční vozidlo (bez vlastního pohonu), lidově nazýváme vagon (vagón). Hnací vozidlo (vozidlo s vlastním pohonem) určené pro přepravu osob nebo nákladů a tažení dalších železničních vozidel. Takové vozidlo se nazývá motorový vůz, elektrický vůz, parní vůz a podobně podle druhu použitého pohonu. Podle stavby se dělí vozy na dvě základní skupiny: vozy osobní - lehátkové, lůžkové, restaurační, služební, poštovní, aj. vozy nákladní - bývají přizpůsobeny přepravovaným nákladům

8 Železniční síť Vůz na cement Lokomotiva Vlak ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Lokomotiva

9 LETECKÁ DOPRAVA Největší letiště v České republice je mezinárodní letiště Václava Havla Praha. To je oficiální název pro veřejné mezinárodní letiště Praha/Ruzyně. Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. Airbus

10 VODNÍ DOPRAVA Vodní doprava je provozována na řekách Labe a Vltava. Vodní doprava má v České republice dlouhou tradici. Voroplavba pro přepravu dřeva a dalších nákladů po řekách je provozována minimálně od středověku. Osobní loď Nákladní loď

11 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Městská hromadná doprava (zkráceně MHD) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obsluhy na území města hromadnými dopravními prostředky. Systém městské hromadné dopravy může zahrnovat autobusovou, tramvajovou či trolejbusovou dopravu, ve městech s více než miliónem obyvatel zpravidla také metro a městskou nebo příměstskou železnici.

12 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Metro Tramvaj Trolejbus

13 Spojte čarou název s obrázkem. TramvajLetadloLokomotiva Použij skryté pero

14 Najděte dva stejné obrázky a spojte je čarou. Použij skryté pero

15 1.Ve kterém městě jezdí metro? 2.Na kterých řekách se provozuje vodní doprava? 3.Jak se jmenuje největší letiště v ČR? 4.Co znamená zkratka MHD? PRAHA LABE, VLTAVA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Odpovězte na otázky. Správná odpověď se objeví při kliknutí myši.

16 1.Jezdí ve vašem městě trolejbus? 2.Jak se dopravujete do školy ? 3.Jezdí ve vašem městě metro? Procvičovací otázky.

17 Obrázky. Office.com: Kliparty, fotografie a animace [online]. [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/??Origin=EC790014051029&CTT=6&ver=12&app=powerpnt.exe Obrázky. Pixabay [online]. 2013 [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: http://pixabay.com Silniční doprava. Wikipedie [online]. 29.4.2013 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava Dálnice v Česku. Wikipedie [online]. 2.8.2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku Silnice. Wikipedie [online]. 19.7. 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice GROH, Honza. Čerpací stanice. Wikipedie [online]. 11. 5. 2008 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cerpac%C3%AD_stanice,_D1.jpg Železniční doprava. Wikipedie [online]. 31. 3. 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava CS:ŠJŮ. Silnice. Wikipedie [online]. 5. března 2008 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doubice_- _silnice_od_Kr%C3%A1sn%C3%A9_L%C3%ADpy.jpg Železnice: Železniční vozidla. Wikipedie [online]. 19. 7. 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice Železniční doprava v Česku. Wikipedie [online]. 14. 7. 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava_v_%C4%8Cesku ZDROJE

18 Železniční vůz. Wikipedie [online]. 4.4 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_v%C5%AFz Vůz na cement. Wikipedie [online]. 1.10.2005 [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SNCF-Ucs.JPG Letiště Václava Havla Praha. Wikipedie [online]. 16.8. 2013 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_V%C3%A1clava_Havla_Praha Vodní doprava v Česku. Wikipedie [online]. 20.7. 2013 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_doprava_v_%C4%8Cesku Městská hromadná doprava. Wikipedie [online]. 7.3. 2013 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_hromadn%C3%A1_doprava GROH, Honza. Metro. Wikipedie [online]. 8.5.2009 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:E%C4%8Ds,_Ka%C4%8Derov_odjezd.jpg Tramvajová doprava v Praze. Wikipedie [online]. 3.8. 2013 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_doprava_v_Praze LUDĚK. Tramvajová doprava v Praze. Wikipedie [online]. 17.2.2007[cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skoda_14_T_Praha.jpg ZDROJE


Stáhnout ppt "DOPRAVA VY_32_INOVACE_1C_13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1056 Sada 3 Rodinná a Občanská výchova Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové."

Podobné prezentace


Reklamy Google