Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.1. Doprava Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Lenka Hrdá Jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.1. Doprava Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Lenka Hrdá Jako."— Transkript prezentace:

1 27.1. Doprava Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Lenka Hrdá Jako dopravu označujeme jakýkoliv přesun osob nebo nákladu (např. vytěžené nerostné suroviny). Dopravu můžeme dělit podle objektu přepravy, podle druhu prostředí (komunikace) a podle druhu dopravního prostředku. V dopravě jsou přemisťovány suroviny, energie, lidé a výrobky.

2 27.2. Doprava Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Podle objektu přepravy Podle dopravního prostřední Podle dopravního prostředku osobní dopravapozemní dopravaautomobilová doprava nákladní dopravavodní dopravaželezniční doprava vzdušná doprava lodní doprava speciální doprava (např. lanovky) letecká doprava potrubní doprava speciální doprava (např. pásové přepravníky ) Silnice, dálnice železniční tratě a další dopravní spoje tvoří dopravní síť. Místo, kde je největší koncentrace různých druhů dopravy, označujeme jako dopravní uzel. Dopravní síť spolu s dopravními uzly označujeme souhrnným pojmem dopravní infrastruktura.

3 27.3. Druhy dopravy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Silniční doprava je způsob přepravy nákladů a osob po silnicích a zpevněných cestách za využití kolových vozidel. Nejvíce aut jezdí ve vyspělých zemích, především v USA a západní Evropě, kde je také vybudována nejhustější síť kvalitních dálnic. Vyznačuje se větší pohotovostí a rychlostí než např. železniční doprava. Železniční doprava je druh kolejové dopravy provozované železniční společností na železniční dráze. Má velký význam pro přepravu objemného a těžkého nákladu. Pro nákladní dopravu jsou železnice ideální díky svému levnému a ekologickému provozu. Dalším přínosem je úleva přeplněným dálnicím. Podíl železniční dopravy na celkové přepravě zboží i osob v poslední době klesá ve prospěch silniční dopravy. Vodní doprava je přeprava osob a nákladů plavbou po vodních tocích, vodních plochách a uměle vytvořených kanálech. Zaměřuje se převážně na přepravu objemných nákladů na velké vzdálenosti. Výhodou vodní dopravy je nízká cena a šetrnost k životnímu prostředí. Nevýhodou je malá rychlost a v případě řek i daný směr toku. Vodní dopravu můžeme rozdělit na říční dopravu a námořní dopravu. Letecká doprava je přeprava osob a zboží s využitím dopravních prostředků schopných letu. Nespornou výhodou je rychlost přepravy, nevýhodou pak její nákladnost. Potrubní doprava slouží k přepravě tekutých a plynných látek. K potrubní dopravě řadíme např. vodovody, kanalizace, ropovody, plynovody a parovody.

4 27.4. Negativní vlivy dopravy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Doprava patří k největším znečišťovatelům životního prostředí. Při silniční a letecké dopravě se spotřebuje obrovské množství ropy. Při spalování ropy vznikají oxidy dusíku. Ty se za mlhy smíchají s kapičkami vody a tvoří smog. Některé druhy dopravy produkují další nebezpečné látky, dále také prach a hluk. Ve sdělovacích prostředních se často objevují informace o dopravních nehodách na silnicích a železnicích. Mnoho nehod způsobují také cyklisté. Víte, jak má být podle předpisů vybaveno kolo a cyklista? Víte, jak se máte chovat, pokud byste se stali účastníky nebo svědky dopravní nehody? Kam se dovoláte, pokud vytočíte telefonní čísla: 112, 150, 155, 158?

5 27.5. Procvičování a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Na základě znalostí z nižších ročníků uveďte, kde se v České republice vyrábějí autobusy, nákladní a osobní automobily. Využijte mapu strojírenství v atlasu České republiky. Rozdělte se na skupiny. Každá si vybere jeden druh dopravy. Zjistěte její dopad na životní prostředí. Poté diskutujte, který druh dopravy má největší negativní dopady. Navrhněte možnosti řešení. Za pomoci atlasu vyhledejte příklady dopravních uzlů v Evropě a uveďte, které druhy dopravy jsou zde zastoupeny. Jak často jezdíte vlakem? Navrhněte možnosti, jak zvýšit zájem cestujících o železniční dopravu.

6 27.6. Pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Využití dopravních prostředků v osobní a nákladní dopravě ve světě Pracuj s grafem a vysvětli velikost procent.

7 27.7. CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Dopravní prostředek – means of transport Dálnice – motorway Vysokorychlostní vlak – high-speed train Modernizace - modernise Plavební kanál – navigable canal Letecká trasa – air route Vodovod – water conduit Nebezpečná látka – hazardous pollutant Hluk – noise

8 27.8. Test znalostí Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 1. Co tvoří silnice, dálnice, železniční tratě a další dopravní spoje? a/ Dopravní infrastrukturu b/ Dopravní uzel c/ Speciální dopravu d/ Dopravní síť 3. Jaká nákladní doprava je nejvíce využívána? a/ Námořní b/ Železniční c/ Silniční d/ Říční 2. Jaká osobní doprava je nejvíce využívána? a/ Železniční b/ Letecká c/ Silniční d/ Vodní 4. Vodní dopravu řadíme do dopravy podle a/ Dopravního prostředí b/ Objektu přepravy c/ Dopravního prostředku d/ Dopravní infrastruktury Správné odpovědi: 1.D 2.C 3.A 4.A

9 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.9. Použité zdroje, citace 1. Všechny snímky použit clipart

10 AutorMgr. Lenka Hrdá Období Ročník Klíčová slova Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.10. Anotace


Stáhnout ppt "27.1. Doprava Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Lenka Hrdá Jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google