Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.1. Doprava Jako dopravu označujeme jakýkoliv přesun osob nebo nákladu (např. vytěžené nerostné suroviny). Dopravu můžeme dělit podle objektu přepravy, podle druhu prostředí (komunikace) a podle druhu dopravního prostředku. V dopravě jsou přemisťovány suroviny, energie, lidé a výrobky. Autor: Mgr. Lenka Hrdá

2 27.2. Doprava Podle objektu přepravy Podle dopravního prostřední
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Doprava Podle objektu přepravy Podle dopravního prostřední Podle dopravního prostředku osobní doprava pozemní doprava automobilová doprava nákladní doprava vodní doprava železniční doprava vzdušná doprava lodní doprava Silnice, dálnice železniční tratě a další dopravní spoje tvoří dopravní síť. Místo, kde je největší koncentrace různých druhů dopravy, označujeme jako dopravní uzel. Dopravní síť spolu s dopravními uzly označujeme souhrnným pojmem dopravní infrastruktura. speciální doprava (např. lanovky) letecká doprava potrubní doprava speciální doprava (např. pásové přepravníky)

3 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Vodní doprava je přeprava osob a nákladů plavbou po vodních tocích, vodních plochách a uměle vytvořených kanálech. Zaměřuje se převážně na přepravu objemných nákladů na velké vzdálenosti. Výhodou vodní dopravy je nízká cena a šetrnost k životnímu prostředí. Nevýhodou je malá rychlost a v případě řek i daný směr toku. Vodní dopravu můžeme rozdělit na říční dopravu a námořní dopravu. 27.3. Druhy dopravy Silniční doprava je způsob přepravy nákladů a osob po silnicích a zpevněných cestách za využití kolových vozidel. Nejvíce aut jezdí ve vyspělých zemích , především v USA a západní Evropě, kde je také vybudována nejhustější síť kvalitních dálnic. Vyznačuje se větší pohotovostí a rychlostí než např. železniční doprava. Železniční doprava je druh kolejové dopravy provozované železniční společností na železniční dráze. Má velký význam pro přepravu objemného a těžkého nákladu. Pro nákladní dopravu jsou železnice ideální díky svému levnému a ekologickému provozu. Dalším přínosem je úleva přeplněným dálnicím. Podíl železniční dopravy na celkové přepravě zboží i osob v poslední době klesá ve prospěch silniční dopravy. Letecká doprava je přeprava osob a zboží s využitím dopravních prostředků schopných letu. Nespornou výhodou je rychlost přepravy, nevýhodou pak její nákladnost. Potrubní doprava slouží k přepravě tekutých a plynných látek. K potrubní dopravě řadíme např. vodovody, kanalizace, ropovody, plynovody a parovody.

4 27.4. Negativní vlivy dopravy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.4. Negativní vlivy dopravy Doprava patří k největším znečišťovatelům životního prostředí. Ve sdělovacích prostředních se často objevují informace o dopravních nehodách na silnicích a železnicích. Mnoho nehod způsobují také cyklisté. Víte, jak má být podle předpisů vybaveno kolo a cyklista? Při silniční a letecké dopravě se spotřebuje obrovské množství ropy. Při spalování ropy vznikají oxidy dusíku. Ty se za mlhy smíchají s kapičkami vody a tvoří smog. Některé druhy dopravy produkují další nebezpečné látky, dále také prach a hluk. Víte, jak se máte chovat, pokud byste se stali účastníky nebo svědky dopravní nehody? Kam se dovoláte, pokud vytočíte telefonní čísla: 112, 150, 155, 158?

5 27.5. Procvičování a příklady
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.5. Procvičování a příklady Rozdělte se na skupiny . Každá si vybere jeden druh dopravy. Zjistěte její dopad na životní prostředí. Poté diskutujte, který druh dopravy má největší negativní dopady. Navrhněte možnosti řešení. Jak často jezdíte vlakem? Navrhněte možnosti, jak zvýšit zájem cestujících o železniční dopravu. Na základě znalostí z nižších ročníků uveďte, kde se v České republice vyrábějí autobusy, nákladní a osobní automobily. Využijte mapu strojírenství v atlasu České republiky. Za pomoci atlasu vyhledejte příklady dopravních uzlů v Evropě a uveďte, které druhy dopravy jsou zde zastoupeny .

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 27.6. Pro šikovné Využití dopravních prostředků v osobní a nákladní dopravě ve světě Pracuj s grafem a vysvětli velikost procent.

7 27.7. CLIL Dopravní prostředek – means of transport Dálnice – motorway
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography 27.7. CLIL Dopravní prostředek – means of transport Dálnice – motorway Vysokorychlostní vlak – high-speed train Modernizace - modernise Plavební kanál – navigable canal Letecká trasa – air route Vodovod – water conduit Nebezpečná látka – hazardous pollutant Hluk – noise

8 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 27.8. Test znalostí Správné odpovědi: 1. Co tvoří silnice, dálnice, železniční tratě a další dopravní spoje? a/ Dopravní infrastrukturu b/ Dopravní uzel c/ Speciální dopravu d/ Dopravní síť 3. Jaká nákladní doprava je nejvíce využívána? a/ Námořní b/ Železniční c/ Silniční d/ Říční 2. Jaká osobní doprava je nejvíce využívána? a/ Železniční b/ Letecká d/ Vodní 4. Vodní dopravu řadíme do dopravy podle a/ Dopravního prostředí b/ Objektu přepravy c/ Dopravního prostředku d/ Dopravní infrastruktury D C A Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Použité zdroje, citace Všechny snímky použit clipart

10 27.10. Anotace Autor Mgr. Lenka Hrdá Období Ročník Klíčová slova
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Mgr. Lenka Hrdá Období Ročník Klíčová slova Anotace


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google