Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie hospodářské politiky a dějiny ekonomických teorií. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015 Téma 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie hospodářské politiky a dějiny ekonomických teorií. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015 Téma 3."— Transkript prezentace:

1 Historie hospodářské politiky a dějiny ekonomických teorií. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 3

2 Dějiny ekonomických teorii Ekonomické myšlení starověku Merkantelizmus Klasická škola Sociálně ekonomické teorie Neoklasická ekonomie Německá historická škola Univerzalizmus Institucionalizmus Ekonomické myšlení starověku Merkantelizmus Klasická škola Sociálně ekonomické teorie Neoklasická ekonomie Německá historická škola Univerzalizmus Institucionalizmus

3 Dějiny ekonomických teorii Ekonomie blahobytu Keynsiánství a neokeynsiánství Neoklasická teorie růstu Postkeynsiánská ekonomie Neoricardiánství Strukturalizmus Neoliberalizmus Ekonomie blahobytu Keynsiánství a neokeynsiánství Neoklasická teorie růstu Postkeynsiánská ekonomie Neoricardiánství Strukturalizmus Neoliberalizmus

4 Historie vzniku makroekonomie Mnohé makroekonomické pojmy vznikly spolu se vznikem ekonomie jako vědy. Mnohé makroekonomické pojmy vznikly spolu se vznikem ekonomie jako vědy. Adam Smith (*1723 -  1790); David Ricardo (*1772 -  1823) Adam Smith (*1723 -  1790); David Ricardo (*1772 -  1823) Nejvíce čerpá současná makroekonomie z učení, které vznikalo jako odpověď na světovou hospodářskou krizi ve 30. letech 20. století, kdy ve většině zemí došlo k poklesu HDP, krachu množství firem a bank, nárůstu nezaměstnanosti apod. Lidská neznalost vedla k utrpení a problémům většiny populace. Mezi příčiny se řadí: důsledek poklesu mezního sklonu ke spotřebě,důsledek poklesu mezního sklonu ke spotřebě, chybná politika centrálních bank,chybná politika centrálních bank, obchodní ochranářství,obchodní ochranářství, masivní přísun peněz do ekonomiky,masivní přísun peněz do ekonomiky, množství cen bylo regulováno.množství cen bylo regulováno. Sir John Maynard Keynes (*1883 -  1946) Sir John Maynard Keynes (*1883 -  1946)

5 Keynes sir John Maynard brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936) brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

6 Keynes sir John Maynard se pokusil ukázat, že celková poptávka tvořená spotřebou a investicemi určuje úroveň zaměstnanosti v NH. Protože růst úspor není automaticky kompenzován růstem investic, vzniká poptávkový výpadek vedoucí k chronické nezaměstnanosti. Fiskální politika navrhovaná k udržení plné zaměstnanosti, utrpěla v Německu porážku stabilizačním zákonem z r. 1967; je vždycky předmětem hospodářsko politických kontroverzí. se pokusil ukázat, že celková poptávka tvořená spotřebou a investicemi určuje úroveň zaměstnanosti v NH. Protože růst úspor není automaticky kompenzován růstem investic, vzniká poptávkový výpadek vedoucí k chronické nezaměstnanosti. Fiskální politika navrhovaná k udržení plné zaměstnanosti, utrpěla v Německu porážku stabilizačním zákonem z r. 1967; je vždycky předmětem hospodářsko politických kontroverzí.

7 Klasické pojetí Vyrovnaný rozpočet. Cenová hladina je pružná, není cenová iluze. Ekonomika inklinuje sama k rovnováze. Vládní výdaje vytěsňují soukromé a investiční výdaje Vládní výdaje vedou k poklesu vývozu. Vyrovnaný rozpočet. Cenová hladina je pružná, není cenová iluze. Ekonomika inklinuje sama k rovnováze. Vládní výdaje vytěsňují soukromé a investiční výdaje Vládní výdaje vedou k poklesu vývozu.

8 Keynesiánské pojetí s růstem disponibilního důchodu klesá hodnota mezního sklonu ke spotřebě,s růstem disponibilního důchodu klesá hodnota mezního sklonu ke spotřebě, vládní výdaje by to měly nahradit.vládní výdaje by to měly nahradit. s růstem disponibilního důchodu klesá hodnota mezního sklonu ke spotřebě,s růstem disponibilního důchodu klesá hodnota mezního sklonu ke spotřebě, vládní výdaje by to měly nahradit.vládní výdaje by to měly nahradit.

9 Monetaristické pojetí stát používáním fiskální politiky oslabuje soukromé iniciativy; fiskální iniciativa vede k inflaci či naopak k nezaměstnanosti; negativní důchodová daň. stát používáním fiskální politiky oslabuje soukromé iniciativy; fiskální iniciativa vede k inflaci či naopak k nezaměstnanosti; negativní důchodová daň.

10 Dějiny ekonomických teorii Protikeynesiánská revoluce Druhá etapa vývoje neoklasické ekonomie Chicagská škola Ekonomie strany nabídky Škola racionálního očekávání Teorie veřejné volby Protikeynesiánská revoluce Druhá etapa vývoje neoklasické ekonomie Chicagská škola Ekonomie strany nabídky Škola racionálního očekávání Teorie veřejné volby

11 Klíčová historická pojetí Klasické Keynesiánské Monetaristické Teorie racionálních očekávání Barrov – Ricerdova hypotéza Klasické Keynesiánské Monetaristické Teorie racionálních očekávání Barrov – Ricerdova hypotéza

12 Neoklasická ekonomie je směr výzkumu a výuky dominující v současnosti v nauce o národním hospodářství. je směr výzkumu a výuky dominující v současnosti v nauce o národním hospodářství. Odlišení od klasické ekonomie spočívá v zavedení marginální analýzy.

13 Neoklasická ekonomie Stejně jako klasická ekonomie spočívá i neoklasická ekonomie na liberalistickém základním konceptu.

14 Z historie teorie růstu Za VF jsou považovány základní tzv. extenzivní VF tj. půda, práce, kapitál. Za intenzivnější vývoj je považován takový, kde se více prosazuje produktivita.

15 Z historie teorie růstu Klasické modely růstu se zaměřují především na možnosti využití pracovních zdrojů, případně omezené zdroje půdy (T.R.Maltus, D.Ricardo).

16 Z historie teorie růstu Neoklasický model (R.M.Solow) zkoumá tzv. růst stálého stavu, při kterém dochází k vyrovnání tempa růstu kapitálu a práce a růst produktu na obyvatele je podmíněn technologickým pokrokem, chápaném zde jako exogenní faktor.

17 Z historie teorie růstu Keynesovské teorie růstu se zaměřují na podmínky současné plné zaměstnanosti kapitálu a práce v tzv. rovnovážném růstu na ostří nože (Harrod, E.D.Domar).

18 Z historie teorie růstu Nestandardní přístup formuluje škola mezí růstu, zejména závěry Římského klubu, který dospěl k názoru, že limity růstu jsou dány vyčerpáním neobnovitelných přírodních zdrojů, znečištěním životního prostředí a s toho plynoucí omezené možnosti obživy (D. a D.Medousovi a další).

19 Z historie teorie růstu Podle teorií endogenního růstu (P.M.Romer., R. Lucas) je růst produkce na obyvatele ovlivněna kromě tradičních neoklasických faktorů tzv. pozitivními externalitami (externími efekty) z investic do fyzického a lidského kapitálu, které vedou k rostoucím výnosům z rozsahu.

20 Z historie teorie růstu Lze shrnout, že teorie růstu jsou velmi dobrými nositeli myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Předpokládá se zde od samého začátku, že extenzivní rozvoj je trvale nemyslitelný a že se dříve či později neobejdeme bez podstatného zapojení intenzivních faktorů, které vycházejí z prakticky nevyčerpatelných tvůrčích schopností člověka.

21 Z historie teorie růstu V případě Římského klubu (Meadows, 1970) se zájem teorií růstu přelévá z hranic především ekonomických a plně absorbuje i environmentální oblast.

22 Teorie racionálního očekávání ekonomické subjekty si na státní zásahy zvyknou a přizpůsobí mu svá očekávání, naučí se fisk. expanze – inflace, restrikce k poklesu a pak k růstu cen.hladiny, HDP se nezmění. ekonomické subjekty si na státní zásahy zvyknou a přizpůsobí mu svá očekávání, naučí se fisk. expanze – inflace, restrikce k poklesu a pak k růstu cen.hladiny, HDP se nezmění.

23 Barro Ricardova hypotéza v případě deficitů veřejných rozpočtů domácnosti sníží spotřebu a zvýší úspory (vědí, že oni či další generace to budou muset deficit zaplatit), růst vládních výdajů a rozpočtové deficity mají škodlivý vliv, neb jsou kompenzovány poklesem spotřeby, První tuto hypotézu vyslovil Ricardo ricerdovská ekvivalence, Námitky proti: ke splácení může dojít za dlouho. v případě deficitů veřejných rozpočtů domácnosti sníží spotřebu a zvýší úspory (vědí, že oni či další generace to budou muset deficit zaplatit), růst vládních výdajů a rozpočtové deficity mají škodlivý vliv, neb jsou kompenzovány poklesem spotřeby, První tuto hypotézu vyslovil Ricardo ricerdovská ekvivalence, Námitky proti: ke splácení může dojít za dlouho.

24 Hospodářská politika - historie Formovala se ve 30. letech min. století Anglo-americký proudAnglo-americký proud HP jako krátkodobá konjunkturální politika HP jako krátkodobá konjunkturální politika (J. M. Keynes) Kontinentální proudKontinentální proud HP jako konstitutivní systematická činnost státu HP jako konstitutivní systematická činnost státu (W. Eucken; L.Erhard) Formovala se ve 30. letech min. století Anglo-americký proudAnglo-americký proud HP jako krátkodobá konjunkturální politika HP jako krátkodobá konjunkturální politika (J. M. Keynes) Kontinentální proudKontinentální proud HP jako konstitutivní systematická činnost státu HP jako konstitutivní systematická činnost státu (W. Eucken; L.Erhard)

25 Hospodářská politika - kontinentální Walter Eucken (1891 – 1950) Prof. ekonomie v Tübingenu a Frieburgu, ortoliberalizmus (volný trh se státním dozorem nad monopoly) Učení o ideálních typech: Svobodné tržní hospodářstvíSvobodné tržní hospodářství Centrálně řízené hospodářstvíCentrálně řízené hospodářství Walter Eucken (1891 – 1950) Prof. ekonomie v Tübingenu a Frieburgu, ortoliberalizmus (volný trh se státním dozorem nad monopoly) Učení o ideálních typech: Svobodné tržní hospodářstvíSvobodné tržní hospodářství Centrálně řízené hospodářstvíCentrálně řízené hospodářství

26 Sociálně tržní ekonomika A. Müllera-Armacka: STE je ekon. řád, který prohlašuje právo na soukromé vlastnictví, osobní zodpovědnost a ochotu postoupit riziko za základní předpoklady svobodného tržního hospodářství, spojeného se systémem soc. ochrany především institucionálním zajištěním konkurence (zabránění zneužití moci kartely a monopoly), zajištěním plné zaměstnanosti a stabilní hodnoty peněz, soc. přerozdělením příjmů.

27 Sociálně tržní ekonomika V rámci státem stanoveném má však trh zásadně rozhodovat o nabídce, poptávce a hospodářském vývoji.

28 Hospodářská politika - kontinentální Ludwig Erhard (1897 – 1977) Německý národohospodář, spolkový ministr hospodářství, vícekancléř a kancléř Německa Tvůrce „německého hospodářského zázraku“ Napsal: Blahobyt pro všechny Německá hospodářská politika Německá hospodářská politika Ludwig Erhard (1897 – 1977) Německý národohospodář, spolkový ministr hospodářství, vícekancléř a kancléř Německa Tvůrce „německého hospodářského zázraku“ Napsal: Blahobyt pro všechny Německá hospodářská politika Německá hospodářská politika

29 Teorie endogenního růstu a teorie mezí růstu Teorie endogenního růstu a teorie mezí růstu Tyto teorie se snaží objasnit, jaké jsou příčiny technologického pokroku. Hlavní odpověď této teorie je, že jsou to investice do lidského a sociálního kapitálu (v podobě investic do znalostí, dovedností, schopností, kontaktů apod.).

30 Teorie strany nabídky Teorie strany nabídky zdůrazňuje, že hospodářský růst je možný jen na základě ekonomických aktivit lidí, zejména podnikatelů, a že pokud jsou těmto aktivitám vytvářeny bariéry, nebude růstu dosahováno.

31 Lafferova křivka Při nulové a 100 % daňové sazbě bude výnos roven nule. Existuje nějaká daňová sazba, při které je výnos nejvyšší.

32 Hledání obecnějších výstupních národohospodářských charakteristik ekonomický blahobyt;ekonomický blahobyt; porodnost či pozitivní demografický vývoj;porodnost či pozitivní demografický vývoj; subjektivní spokojenost obyvatel;subjektivní spokojenost obyvatel; udržitelnost rozvoje;udržitelnost rozvoje; „zdraví“ ekonomiky„zdraví“ ekonomiky sociální úroveň státu.sociální úroveň státu.

33 Hledání obecnějších výstupních národohospodářských charakteristik Index lidského rozvoje (Human development index– HDI),Index lidského rozvoje (Human development index– HDI), Index environmentální udržitelnosti (Environmental sustainability index – ESI),Index environmentální udržitelnosti (Environmental sustainability index – ESI), Palubní deska udržitelného rozvoje (Dashboard of sustainability – DS),Palubní deska udržitelného rozvoje (Dashboard of sustainability – DS), Index blahobytu (Wellbeing index – WI), sub-indexu kvality lidského života a ekosystémového zdravíIndex blahobytu (Wellbeing index – WI), sub-indexu kvality lidského života a ekosystémového zdraví Ekologická stopa (Ecological footprint – EF),Ekologická stopa (Ecological footprint – EF), Index živoucí planety (Living planet index – LPI),Index živoucí planety (Living planet index – LPI), Domácí materiálová spotřeba (Direct material consumption – DMC)Domácí materiálová spotřeba (Direct material consumption – DMC)

34 Index lidského rozvoje (Human development index– HDI Zahrnuje bohatství, zdraví a vzdělanost.Zahrnuje bohatství, zdraví a vzdělanost. Index lidského rozvoje je kompilován z HDP na osobu, úrovně dosaženého vzdělání a očekávané délky života.Index lidského rozvoje je kompilován z HDP na osobu, úrovně dosaženého vzdělání a očekávané délky života. Agregovány jsou konkrétně:Agregovány jsou konkrétně: průměrná očekávaná délka života při narození;průměrná očekávaná délka života při narození; úroveň vzdělanosti jako podíl gramotného obyvatelstva;úroveň vzdělanosti jako podíl gramotného obyvatelstva; hmotná životní úroveň, jež je vyjádřena jako hrubý domácí produkt na osobu v USD v přepočtu na paritu kupní síly.hmotná životní úroveň, jež je vyjádřena jako hrubý domácí produkt na osobu v USD v přepočtu na paritu kupní síly.

35 Česká republika HDI=0,87

36 Děkuji za pozornost. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz


Stáhnout ppt "Historie hospodářské politiky a dějiny ekonomických teorií. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015 Téma 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google