Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Horizont 2020 – současný stav projednávání a podpora účasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Horizont 2020 – současný stav projednávání a podpora účasti."— Transkript prezentace:

1 Program Horizont 2020 – současný stav projednávání a podpora účasti

2 Horizont 2020 – úvod I. Nový rámcový program EU pro výzkum a inovace 2014-2020 Zjednodušení – jeden program zahrnující – 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace – Inovační aktivity Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) – Aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) – Doplňkový program EURATOM (2014-2018) Propojení aktivit výzkumu a inovací Zaměření na společenské výzvy (čistá a účinná energie a doprava, demografické změny a zdraví…) Zjednodušení přístupu (jednodušší pravidla, kratší time-to-grant) 2

3 Horizont 2020 – úvod II. Návrh programu se skládá ze 4 legislativních dokumentů (tzv. legislativní balíček) – zveřejněny Evropskou komisí (EK) dne 30. 11. 2011 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020) Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 3

4 Horizont 2020 - současný stav projednávání I. Rada přijala ČOP ke 3 legislativním návrhům – Dánské předsednictví (1. pol. 2012)– ČOP k návrhu nařízení o zřízení Horizontu 2020 – Kyperské předsednictví (2. pol. 2012) – ČOP k pravidlům účasti, specifickému programu, legislativním dokumentům k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) EP odhlasoval pozměňovací návrhy – ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku) – listopad 2012 Trialogy – jednání předsednictví, EP, EK – Doposud proběhlo 6 neformálních trialogů – 16. 4. poprvé otevřena otázka modelu financování – Pro Radu/předsednictví je výchozím bodem schválený ČOP  změny zapracovávány pouze v zájmu dosažení kompromisu s EP

5 Horizont 2020 - současný stav projednávání II. Jednání v současné době v klíčové fázi – nejdále projednávání: – Návrhu nařízení EP a Rady o zřízení H2020 – Návrhu nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla účasti (s výjimkou modelu financování) – X EP – jde o balíček, nelze projednávat samostatně Zásadní body pro EP: – Struktura programu Spreading excellence and widening participation; Science with and for Society – Nové cíle a aktivity – Zjednodušení a efektivita Model financování; Time to grant

6 Podpora účasti ČR MŠMT při projednávání programu Horizont 2020 usiluje o nastavení výhodné pro ČR – Instrukce na PS, CRP, mandáty na Radu – Podpora opatření zaměřených na snížení rozdílů ve výkonnosti systémů výzkumu a vývoje v EU Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions Twinning of research institutions ERA Chairs… – Podpora kumulativního financování (synergie H2020 a SF) – Model financování – dosud není jistý výsledek jednání

7 Podpora účasti ČR II. Dosavadní opatření na podporu účasti ČR v RP – Program EUPRO CZELO – kancelář v Bruselu, napomáhat úspěšnému zapojování českého výzkumu do evropské spolupráce NINET – národní informační síť sdružující regionální a oborové kontaktní organizace; informační a konzultační služby k RP EURAXESS centrum ČR, KAMPUŠ, OKO ICT, RKO… – CZERA – Česká republika v Evropském výzkumném prostoru – projekt velké infrastruktury pro VaVaI, hrazen v prostředků MŠMT

8 Podpora účasti ČR III. „Dofinancování“ – poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce Cena Františka Běhounka – cena za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji – poprvé udělena v roce 2012 ERA-portál – zdroj informací o evropském výzkumném prostoru – předpokládané spuštění v polovině 2013

9 Podpora účasti ČR IV. Pravidelné konzultace s experty a dalšími zainteresovanými subjekty – Výbor pro evropský výzkumný prostor – Resortní koordinační skupina MŠMT – Ad hoc expertní skupiny pro přípravu budoucího rámcového programu – Série kulatých stolů k programu Horizont 2020 v 1. pol. 2012 (ve spolupráci s TC) Prostor pro zlepšení – Navýšení počtu hodnotitelů (dopis NM3 s výzvou k registraci do databáze hodnotitelů) – Zvýšení počtu českých koordinátorů projektů

10 Děkuji Vám za pozornost Ing. Petr Hladík, Ph.D. Oddělení politiky výzkumu a vývoje petr.hladik@msmt.cz


Stáhnout ppt "Program Horizont 2020 – současný stav projednávání a podpora účasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google