Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické testování e-learningový kurz. Cíle kurzu Absolvent kurzu měl získat následující schopnosti :  definovat dovednosti v předmětu, který učí;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické testování e-learningový kurz. Cíle kurzu Absolvent kurzu měl získat následující schopnosti :  definovat dovednosti v předmětu, který učí;"— Transkript prezentace:

1 Elektronické testování e-learningový kurz

2 Cíle kurzu Absolvent kurzu měl získat následující schopnosti :  definovat dovednosti v předmětu, který učí;  orientovat se ve zprávách, které obdržel během testování vstupních znalostí žáků;  používat informace ze zprávy ke zlepšení výuky. Dále měl získat: informace o způsobu testování vstupních znalostí žáků; přehled o výhodách a nevýhodách elektronického testování

3 Kvantitativní výstupy  Do kurzu se zapojilo 35 škol  Osloveny elektronicky, poštou,osobně  učitelé získali přihlašovací jméno a heslo  Kurz byl realizován v prostředí moodle - moodle.mecops.cz  Z přihlášených škol se zúčastnilo 404 učitelů  Aktivně plnilo úkoly,test a evaluační dotazník (vše bylo nepovinné) 205 učitelů ( podíleli se alespoň na jedné dobrovolné aktivitě)  2 úkoly k okamžitému vypracování  1 korespondenční úkol  1 úkol k zamyšlení  Na závěr si mohli frekventanti ověřit své znalosti formou testu a kvalitu kurzu zhodnotit v rámci evaluačního dotazníku

4 Úkoly 1.Podívejte se ještě jednou na přehled dovedností ve Vašem předmětu. Navrhněte aspoň jednu jinou dovednost. Máte jednu obrovskou výhodu, nejste nijak omezeni. M -finanční gramotnost, Bi – zdravý životní styl 2.Vytvořte úlohu, kterou lze použít při testování konkrétní dovednosti ve Vašem předmětu. Můžete využít dovednost, kterou jste vymysleli v předchozím úkolu, tj. Úkol k vypracování č. 1. 3.Požádejte ředitele školy, aby Vám zpřístupnil zprávy z testování a jednu zprávu za třídu si prostudujte. a) Uveďte, která dovednost v dané vybrané třídě činila žákům největší potíže. Zkuste zdůvodnit proč. b) Uveďte, která dovednost v dané vybrané třídě činila žákům nejmenší potíže. Zkuste zdůvodnit proč? 4.Vyberte v dané vybrané třídě žáka s nejhoršími výsledky. Promyslete, proč jeho výsledky jsou silně podprůměrné.

5 Konkrétní výstupy od frekventantů kurzu matematika úloha: pro žáka 3. ročníku ZŠ Dovednost: žák řeší příklady z finanční matematiky v reálném světě (spoření, nákupy, slevy) Zadání úlohy: Přečti si úlohu, vypočítej a označ správnou odpověď. Karel dostal k narozeninám od rodičů 3 padesátikoruny, 2 dvacetikoruny, 4 pětikoruny, 9 dvoukorun a 8 korun. Kolik korun dostal celkem, když celkovou částku zaokrouhlíme na desítky? a)240 b)200 c)230

6 Předmět: český jazyk Dovednost: komunikační a vyjadřovací dovednost Úloha: pro žáky 7. ročníku ZŠ Zadání úlohy: Jedním slovem vyjádři, který pocit převládá u lidí na obrázku. Vyber vhodné podstatné nebo přídavné jméno, kterým můžeš osobu charakterizovat:

7 Předmět: anglický jazyk Dovednost: orientace v gramatických strukturách - slovosled Úloha: pro žáky 7. ročníku ZŠ Zadání úlohy: Seřaď jednotlivé větné členy ve správném pořadí: onion / she/ to / the shop/ some/ went/ to / buy/. Předmět: biologie Dovednost: Vnímání širších souvislostí Úloha pro žáka 8. ročníku Zadání úlohy. Přiřaď správně smysly, které daný živočich nejvíce využívá vzhledem ke svému prostředí a způsobu života. Kapra) čich Zebrab) hmat Netopýr c) zrak d) sluch e) chuť Označ správnou vazbu: a) Zebra – čich – predátoři b) zebra – hmat – potrava c) Kapr – zrak – potravad) kapr – hmat – pohyb vody e)Netopýr – čich – potravaf) netopýr – sluch – pohyb v noci

8 PředmětNejvětší potížeNejmenší potíže Matematika Prostorová představivost 83% Práce s diagramem a grafem 54% Jazyk český Porozumění obsahu textu 47% Ovládání lexikálního pravopisu 40% Ovládání morfologického pravopisu 33% Jazyk anglický Orientace ve slovesných strukturách 75% Práce s předložkami 43% Poznat rýmy 41%

9 Test Test k e-learningovému kurzu ELEKTRONICKÉ TESTOVÁNÍ – 10 otázek Mám –li percentil testu v rámci příslušné skupiny roven 65, pak : A.65 % respondentů testu je lepších než já B.65 % respondentů horších než já C.35 % respondentů horších než já 1.Naučená schopnost provádět nějakou činnost se nazývá : A.dovednost B.znalost C.předpoklad 2.Přístup ke všem výstupům a účtům v rámci testování umožňuje: A.žákovský účet B.učitelský účet C.ředitelský účet 3.V rámci testování žáci vytváří odhad své úspěšnosti, který lze následně využít při jejich: A.Sebehodnocení B.Externím hodnocení C.Klasifikaci Celkový průměr úspěšných odpovědí všech dokončených testů 9.67.

10 Evaluační dotazník 1. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s testováním žáků? Jak byste si představovali ideální výstupy z testování, které by Vám osobně pomohly ve Vaší diagnostice a hodnocení žáků? Nemyslím si, že laik může dobře navrhnout ideální výstupy z testování. Na to jsou vyškolené týmy, které se touto problematikou zabývají. Mně nezbývá, než věřit, že současné praktiky jsou ty nejlepší. výstupy byly zpracovány moc dobře - chybou bylo, že nebyly k mání dříve 2. Přivítali byste testování ve více předmětech? a) Uveďte, ve kterých předmětech byste přivítali prováděný druh testování. b) Chtěli byste testy již hotové nebo raději návod k sestavení testu, abyste si jej mohli vytvořit podle svých záměrů? více předmětů NE možná by nebyla špatná databáze otázek, ze kterých by se mohl vytvořit test pro danou třídu Testovat by se měly všechny naukové předměty. Lepší jsou testy hotové, ukazují srovnání s ostatními školami.

11 Evaluační dotazník 3. Odborná úroveň kurzu Elektronické testování byla vyhovující Ano souhlasím33% Spíše souhlasím 67% 4. Absolvování kurzu Elektronické testování pro mě bylo přínosem Ano souhlasím67% Spíše souhlasím 33% Nejvíce frekventované nedostatky kurzu : omezení pouze na základní věci nepovinnost úkolů Nejvíce frekventované klady kurzu : Vlastní tempo Volba času pro absolvování kurzu

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické testování e-learningový kurz. Cíle kurzu Absolvent kurzu měl získat následující schopnosti :  definovat dovednosti v předmětu, který učí;"

Podobné prezentace


Reklamy Google