Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_ 18 PředmětSpolečenské vědy, T ěl esná výchova Tematický okruhZdravý životní styl Název materiálu Závislost na internetu AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 20. leden 2014Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou rizik spojených se závislostí na internetu. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu je test podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice závislosti na internetu. Metodický pokyn Prezentace, výklad s testem pro žáky v oblasti problematiky rizik spojených se závislosti na internetu. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová.

2 Internet Přístup k internetu poskytuje uživatelům informační, vzdělávací, mediální, nákupní a komunikační možnosti. Internet je celosvětový systém navzájem volně propojených počítačových sítí, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení (například router). Počet uživatelů internetu na 100 obyvatel v letech 1997 až 2011 rozvinuté státy světový průměr rozvojové státy Obr. č. 1

3 Internet Internet dokáže působit na náladu člověka; skoro 30 % uživatelů internetu přiznává, že jej používá ve snaze zlepšit si špatnou náladu. Pokud má užívání internetu za následek studijní, sociální nebo pracovní újmu, můžeme je považovat za problematické. Závislí lidé rovněž často nedostatečně spí, vynechávají některá jídla, nejsou schopni řídit svůj čas, utrácejí příliš mnoho peněz za on-line poplatky a výrobky prodávané prostřednictvím internetu, používají internet proti špatné náladě, a když nejsou „připojeni“, zakoušejí abstinenční příznaky jako jsou deprese, náladovost,třesavka a úzkostné stavy. Jinými slovy, užívají internet jako drogu (návykovou látku).

4 Přitažlivost internetu K přitažlivosti internetu přispívá řada faktorů:  obsah on-line je okamžitě a stále přístupný, necenzurovaný a neregulovaný  internet je interaktivní a poskytuje uživateli pocit anonymity (byť třeba falešný)  internet lidem umožňuje snadněji si přisvojit novou identitu. Další uživatelé poté komunikují s těmito „falešnými uživateli“ a mohou dojít k nesprávnému závěru, že vztah on-line je totéž jako skutečný vztah. Internet není sám o sobě škodlivý, ale skutečnost, že jeho prostřednictvím lze všeho jednoduše a rychle dosáhnout, v sobě skrývá potenciál pro zneužití.

5 Přitažlivost internetu Kombinace:  snadného přístupu  dosažitelnosti  nízkých nákladů  anonymity  časové neomezenosti  nedostatku zábran a limitů to vše přispívá k silnému zážitku, který internet nabízí. Internet se stává skutečným problémem, když jsou lidé ponoření do on-line aktivit natolik, že zanedbávají své zdraví, vztahy, práci apod.

6 Přitažlivost internetu Navzdory negativním výsledkům nadměrného trávení času, které zakoušejí lidé závislí na internetu, není internet sám o sobě nepřítelem. Internet poskytuje společnosti i člověku mnohé nezbytné a prospěšné služby. Internet je: Ale podobně jako u lidí závislých na drogách či na alkoholu, i lidé závislí na internetu hledají rozptýlení, které jim pomůže uniknout realitě a každodenním starostem.  rychlý  ekologický  praktický  a poučný

7 TEST - jste závislí na internetu? Odpovězte na následující otázky: 1. Máte pocit, že vás internet zcela pohlcuje (nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště)? 2. Máte pocit, že potřebujete trávit na internetu stále více času, abyste byli spokojeni? 4. Omezili jste kvůli internetu nějaké své zájmy – sportovní, kulturní, rekreační ? 3. Zhorší se vám nálada po tom, co se musíte odpojit od internetu?

8 TEST - jste závislí na internetu? 8. Když se pokusíte omezit čas trávený na internetu, jste podráždění a nervózní - máte nepříjemné psychické či fyzické pocity po tom, co se odpojíte? 7. Myslíte, že se kvůli internetu vídáte méně s přáteli? 6. Je internet ve vašem hodnotovém žebříčku na jednom z předních míst? 5. Pokoušeli jste se opakovaně snížit čas, který trávíte on-line nebo udržet jeho používání pod kontrolou - ale nepodařilo se to?

9 TEST – jste závislí na internetu? můžete mít problém se závislostí na internetu. ano, Pokud jste odpověděli na čtyři a více otázek 12. Lhali jste členům rodiny nebo někomu jinému, abyste utajili rozsah vašeho problému s internetem? 11. Přes nějaké problémy, které jste měli kvůli používání internetu, jste on-line v nezmenšené míře? 10. Měli jste kvůli internetu potíže s vykonáváním svých pracovních, rodinných či školních povinností? 9. Trávíte na internetu stále větší množství času - déle než jste měli v úmyslu?

10 Závislost Člověk se může stát závislým na čemkoli, co mu umožní zbavit se nepříjemných pocitů, potlačit je nebo před nimi uniknout. Za závislost lze pak považovat všechny druhy nutkavého chování. Závislost na látkách (psychoaktivních drogách, alkoholu, nikotinu) a závislost na určitých činnostech (nakupování, práce, patologické hráčství a jiné) má totiž stejný účel a cíl: působit na náladu a zakrýt bolestné pocity. U jakékoli patologické závislosti – se dotyčná látka nebo činnost dostane do popředí, člověk zanedbává práci či školu, rodinné i ostatní sociální vztahy a nepřiměřeně mnoho času se oddává „své závislosti“.

11 Závislost V případě nelátkových závislost se přitom objevují stejné symptomy návykového chování jako u závislosti na látkách. Dostavují se, pokud je člověku znemožněno užívat svoji „nelátkovou drogu“, a to včetně abstinenčních příznaků, jako je:  nesoustředěnost  třas  bušení srdce  podrážděnost  výkyvy nálad  problémy se spánkem  impulzivita  agresivní jednání a jiné Obr. č. 2

12 Netolismus Chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. hraní počítačových her, chatování, sledování e-mailů, běžném surfování apod. Netolismus se projevuje neustálou touhou být on-line. Jednou z posledních fází může být i sociální vyloučení V širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze navíc zařadit i mobilní telefon a televizi. je netolismus.

13 Závislostní chování Závislostní chování na užívání internetu spočívá v nadměrném používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní či školní komplikace. O závislosti se dá mluvit v případě, kdy aktivitou:  jsou postiženy rodinné a přátelské vztahy  je negativně ovlivňováno zdraví jedince  je negativně ovlivněna škola nebo práce  je zasahováno do trestně-právní oblasti

14 Příznaky závislosti  neodtržitelnost od internetu, nezvladatelná potřeba používat internet  fyzické a zdravotní potíže (bolest očí, problémy s páteří, obezita apod.)  nedodržovaní pitného a stravovacího režimu  ztráta kontroly nad užíváním internetu, marné pokusy omezit časté používání internetu  abstinenční příznaky (nervozita, agresivita, podrážděnost, …) při absenci internetu, náhlé změny nálad  zanedbávání školních (pracovních) povinností  ignorace okolí a uzavírání se do sebe sama  rezignování na původní koníčky, jiné zájmy než PC, sociální sítě, nejsou

15 Následky závislosti na internetu  postupná ztráta přátel z reality  ztráta koníčků  zvýšené zdravotní potíže (především páteře a zraku)  ztráta sociálních schopností (navazování vztahů, přátelství,...)  částečná ztráta komunikačních schopností a schopnosti rychlého vybavování slov, uživatel tak nemluví plynule, během řeči hledá slova Obr. č. 3

16 Sociální dopady užívání internetu Lidé závislí na internetu častěji utíkají prostřednictví webu od reality, používají internet proti stresu či v depresivních stavech. Závislost narušuje schopnost rozlišovat mezi přijatelnými možnostmi. Volby nejsou spojeny s důsledky a rozum nekoresponduje s realitou. Normální mozkové pochody jsou obrácené: tito lidé přežívají jen kvůli potěšení plynoucímu ze závislosti. Projevuje se u nich vyšší stupeň osamělosti, depresivních nálad a nutkavého jednání než u příležitostných uživatelů internetu.

17 Internetová kriminalita Internetová kriminalita je na vzestupu. Lidé na internetu mohli nejčastěji setkat s nejrůznějšími podvody. Mezi další nejčastější trestné činy páchané na celosvětové počítačové síti patří: Výjimkou nejsou ani různé úvěrové podvody.  poškození a zneužití záznamu na nosiči informací  mravnostní trestné činy  porušování autorských práv

18 Internetová kriminalita Velkému množství trestných činů spojených s informačními technologiemi lze snadno zabránit pouhým vhodným chováním uživatelů Internetu. Základní bezpečnostní pravidla platí jak v reálném tak i ve virtuálním světě Nemusíme poskytovat všechny údaje, některé jsou nepovinné, a my bychom měli pečlivě zvážit výhody a nevýhody jejich sdílení. Měli bychom si také uvědomit, že hesla měnit můžeme, naše osobní údaje (datum narození, identifikační čísla) nikoliv.

19 Kybergrooming Díky neexistujícímu systému ověřování pravdivosti osobních údajů uživatelů může docházet například k situacím, kdy uživatel-manipulátor předstírá jiný věk a vzhled a využije důvěřivosti uživatelů, kteří pak svolí k osobní schůzce (tzv. kybergrooming). Na pravdivost informací v sociálních sítích nelze spoléhat. Ta může skončit tragicky.

20 Kyberšikana Sociální sítě mohou také sloužit jako nástroje pomsty. Pro útočníky je snadné vytvořit útočné diskusní skupiny zaměřené na konkrétní osobu či falešný profil oběti s urážlivým obsahem. Časté je také zneužití fotografie uživatele pro fotomontáž a následné šíření tohoto obsahu ostatním uživatelům. Tyto projevy lze zařadit mezi tzv. kyberšikanu, Mezi nejčastější druhy kyberšikany patří:  verbální útoky  vyhrožování  zastrašování

21 Kyberšikana Časté je především vytváření falešných účtů oběti na sociálních sítích s jasným cílem oběť zesměšnit, či jinak veřejně ponížit. Pachatel však může také na vlastním účtu zveřejňovat texty a obrázky poškozující oběť. Asi nejnebezpečnější je, pokud se pachateli podaří získat přístup přímo k účtu oběti. Dopady takovéhoto útoku mohou být skutečně zdrcující.

22 Komunikace Sociální sítě mají velký vliv na populaci. Dalo by se říci, že sociální sítě jsou návykové - řada uživatelů je chce pravidelně navštěvovat a plnit nejrůznějšími informacemi. Sociální sítě umožňují udržovat dávno ztracené sociální vazby a vytvářet vztahy nové (naopak od běžného nevirtuálního života, kde je člověk limitován časem a prostorem). To vše má ovšem vliv na budování dovedností v oblasti přímé sociální interakce - čím více času trávíme na Facebooku, tím méně času trávíme přímou komunikací s lidmi.

23 Zkrocení závislosti na internetu Netolismus je závislost a proto jako pro léčbu jakékoliv jiné závislosti je třeba motivace. OO mezení Odpočiňte si od internetu. Dopřejte si den, týden nebo měsíc bez něj. Během tohoto období používejte počítač pouze příležitostně a z nezbytně nutných důvodů. Pokud musíte jít na web, vyhraďte si nezbytně nutnou dobu, kterou dodržíte.  R ozptýlení Naučte se trávit volný čas rozvojem jiných koníčků nebo zájmů.  O dvrácení pozornosti Kdykoli vás to pokouší, abyste se připojili, jděte na procházku nebo se věnujte nějaké jiné fyzické aktivitě.  M onitorování Promluvte si s přítelem anebo členem rodiny o tom, co se děje ve vašem životě, jaké starosti vám dělá užívání internetu, a vyhraďte si čas na budování vztahů

24 Zkrocení závislosti na internetu  S ociální vazby Naučte se trávit více času budováním nových vztahů  S ebeovládání Omezte používání internetu na co nejkratší dobu. Vyhýbejte se zbytečnému surfování. Používejte časový spínač, pořiďte si software, které počítač po určité době vypne. Naplánujte si takové aktivity, které omezí váš přístup k počítači. Pokud všechno selže, zrušte si připojení k internetu. Je nutné si nastavit pravidla pravidelného provozování činností a zálib. Po půl roce až roce usilovného snažení netolismus a jeho následky vymizí a z původně netolika se stane běžný člověk, jež má různorodé záliby a je sociálně schopný navazovat vztahy či přátelství. Má předpoklad pro kariéru a dobrým pracovním výsledkům.

25 Bezpečný internet  Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.  Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.  Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.  Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.  Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.  Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

26 Bezpečný internet  Pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí, svěř se blízkému člověku – rodiči, učiteli apod.  Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.  Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.  Když se s někým nechceš bavit, nebav se. Obr. č. 4

27 Kde lze hledat pomoc Pokud máte pocit, že vy nebo někdo z vašeho okolí vykazuje závislostní chování, nezdráhejte se vyhledat co nejdříve odbornou pomoc, která výrazně zlepšuje šanci problém vyřešit.  Můžete vyplnit formulář na chat.linkabezpeci.cz nebo napsat e-mail na pomoc@linkabezpeci.cz (je to anonymní).  Na Lince bezpečí mají také Rodičovskou linku na telefonu 840 111 234.  Pomoc on-line – pro děti i rodiče  Prev-centrum – webová poradna  Můžete napsat e-mail do pedagogicko-psychologické poradny v blízkosti svého bydliště či se do ní vypravit, poradit se můžete i s výchovným poradcem.  Můžete napsat e-mail, zavolat nebo osobně dojít do psychologické porady.

28 Použité zdroje Obr. 1JEFF OGDEN (W163). [cit. 2014-01-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_users_per_100_inhabitants_ITU.svg Obr. 3 SNAPPERHAT. [cit. 2014-01-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleep_On_Computer.JPG?uselang=cs Obr. 2ARPINGSTONE. [cit. 2014-01-12]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cpc464.computer.750pix.jpg Obr. 4ANDRÉ KARWATH AKA AKA. [cit. 2014-01-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_Thinkpad_R51.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google