Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky mnišství Anežka Herzánová. ► Co to je mnišství? ► Druhy mnišství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky mnišství Anežka Herzánová. ► Co to je mnišství? ► Druhy mnišství."— Transkript prezentace:

1 Počátky mnišství Anežka Herzánová

2 ► Co to je mnišství? ► Druhy mnišství

3 lat. Monachos – osamělý ► Monasticismus- životní styl ► Nejstarší monastický řád vznikl pravděpodobně v džinismu nebo buddhismu – 500 př. n. l.

4 Budhistický monasticismus ► Sangha- vznik za života Siddárthy Gautamy ► Společenství potulných asketů ► Zpočátku bez specifických pravidel, pouze doporučení,později se formulovala závazná pravdila ► Theravádový buddhismus – novici ( samanérové) 10 pravidel, ordinovaní mniši (bhikku) 227 pravidel

5 ► Bhikkhu – 4 striktní pravidla (parádžika) ► Vědomé zabití jiné lidské bytosti ► Vědomý sexuální styk s člověkem nebo zvířetem ► Vědomé ukradení cizího majetku ► Vědomé vychloubání se nanabytými spirituálními schopnostmi

6

7 Pravoslavné mnišství ► Mniši oslovování otče ► Stupně:  Poslušník  Rjasofor  Malá schima  Velká schima

8 ► Mnišství není rozděleno na jednotlivé mnišské řády ► Nesprávně označováni jako řád Basiliánů ► Hlavní úkol mnicha  modlitba a duchovní život  Poslušnost duchovnímu otci (starci)  Přebývat v monastýru nebo v poustevně  Zákaz potulování po městě

9 Římskokatolická církev ► Benedikt z Nursie – 529 n. l. založil první klášter pozdějších benediktinů  Napsal pro něj řeholi  Heslo : modli se a pracuj (ora et labora)  Mniši pracovali aby byl klášter nezávislý na okolním světě  Díky tomu se řád benediktinů stal důležitým civilizačním hnutím

10 ► Největší význam mnišských řádů byl zejména ve vrcholném středověku (10. – 15. stol.)  Prosazení důležitých reforem v církvi  Šíření křesťanství v Evropě  Misijní činnost po celém světě Mnich může být kněz nebo laický bratr či sestra  Mnišský život začíná noviciátem, poté skládá základní sliby : chudoby, čistoty, poslušnosti Boromejky – slib milosrdenství Redemptoristé – slib setrvání v kongregaci až do smrti

11 Počátky křesťanského monasticismu ► Konec 3. stol. v Egyptě a Palestině ► Především Eremité (poustevníci) Antonín Egyptský (Poustevník) Charakteristické rysy: odchod do vzdálené samoty, zřeknutí světských věcí, důraz na duchovní život, sami nebo ve 2-3, život v jeskyni nebo chatrči

12 Cenobitní mnišství (z lat. koinos, společenství) – mnišská společenství až pro několik set mužů - Poslušnost nadřízenému a církevní kontrola chránila společenství před rozpadem, řemeslná práce mnichů ekonomicky zajišťovala klášter a poskytovala almužnu chudým

13 ► Z východní části říše římské se mnišství šířilo na západ Honoratus po návštěvě Egypta a Sýrie založil kláštery v Marseille a Lérins – odtud šíření dál na sever 529 n.l. Benedikt z Nursie zakládá klášter v Monte Cassio – mniši zde skládali slib stálosti, cílem života zde byla modlitba, psaní posvátných textů a dodržování kázně. 577 n.l. byl klášter zničen a mniši se rozptýlili I přes to nezanikla Benediktova řehole

14

15 Kláštery v Irsku – rozdílný charakter od kontinentálních klášterů - Důraz na kontemplaci a volnost pohybu - Studium posvátných textů, ale i antických děl = centra vzdělanosti - Na irských klášterech ležela církevní správa Irska.

16 ► Příchod irských mnichů do Galie vyvolal vlnu náboženského nadšení. - S podporou krále byli zakládány nové kláštery - Po smrti sv. Konkubána začaly kláštery přejímat Benediktovu řeholi, - Zakládání dvojklášterů - Posun v Benediktinské řeholi – zdůraznění liturgie a modlitby na úkor manuální práce, mniši proto zaměstnávali služebnictvo - Velký vliv krále a šlechty

17 Clunyjská reforma – 909 n.l. založení kláštera v Cluny - Snaha o obrození katolické církve a vymanění z moci feudality - Důraz na pokání a tichou modlitbu - Rychle se rozšířila do ostatních klášterů v Evropě

18 ► V Anglii panovala opačná situace – Vikingové zcela zlikvidovali organizovaný klášterní život ► Obnovu započal canterburský Oda ► Velká podpora krále ► Specifické katedrální kláštery, kde pozici opata zaujímal biskup ► Myšlenka clunyjské reformy se vytrácí

19 ► Návrat k askezi Cisterciácký řád -návrat k původním asketickým ideálům -vlastní styl architektury - později bohatnutí řádu a opouštění od prvotních ideálů

20 Rytířské řády Křížové výpravy do Palestiny – rytíři - Zabití nevěřícího nebyl hřích ale hrdinství - Spojení mnišského a rytířského ideálu a rytířského ideálu = rytířské řády = rytířské řádyTempláři

21 Žebravé řády ► Hlásání chudoby, poslušnost církvi, misijní činnost, otevřenost ženám Františkáni – František z Assisi Dominikáni – Domingo de Guzmán

22

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Počátky mnišství Anežka Herzánová. ► Co to je mnišství? ► Druhy mnišství."

Podobné prezentace


Reklamy Google