Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. POZNÁVÁNÍ A VNÍMÁNÍ informace o světě kolem sebe získáváme prostřednictvím smyslových orgánů VNÍMÁNÍ = percepce, zachycuje to, co.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. POZNÁVÁNÍ A VNÍMÁNÍ informace o světě kolem sebe získáváme prostřednictvím smyslových orgánů VNÍMÁNÍ = percepce, zachycuje to, co."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 POZNÁVÁNÍ A VNÍMÁNÍ informace o světě kolem sebe získáváme prostřednictvím smyslových orgánů VNÍMÁNÍ = percepce, zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším i vnitřním světě VJEM = ucelený obraz předmětu, který působí na naše smysly, části vjemu = počitky

3 POZNÁVÁNÍ A VNÍMÁNÍ PŘEDSTAVA = obraz věci nebo předmětu, který na smysly právě nepůsobí, hlavní nástroj praktické orientace ve světě, rozhodování a jednání lidská schopnost vytvářet představy = představivost FANTAZIE = obrazotvornost, rozvinutá představivost iluze, bludy, déjà vu, fikce, halucinace, sugesce pro člověka je kromě vnímání věcí kolem nás důležité poznávání druhých lidí – naše chování k druhému člověku se řídí tím: a) jak druhého vnímáme b) jak si vykládáme jeho chování c) co si o něm myslíme a co k němu cítíme

4 MYŠLENÍ A TVOŘENÍ NOVÉHO MYŠLENÍ = souhrn všech vědomých psychických činností, zpracovává informace poskytované smysly, podstatou je vykonávání určitých myšlenkových postupů a) abstraktní myšlení – důležité při vytváření pojmů b) konkrétní myšlení – uplatňuje se při praktické činnosti člověka myšlení je těsně spjato s ŘEČÍ = umožňuje sdělovat myšlenky pomocí slov a) vnější řeč – vyjadřujeme myšlenky navenek b) vnitřní řeč – „pro sebe“

5 MYŠLENKOVÉ OPERACE 1) analýza = myšlenkové členění celku na části, vyčleňování jednotlivostí 2) syntéza = myšlenkové sjednocování, spojování vyčleněných částí 3) srovnávání = zjišťujeme podobnosti a odlišnosti mezi předměty nebo jevy 4) abstrakce = vyčleňujeme podstatné a obecné vlastnosti předmětů a jevů 5) zobecňování = zjišťování a spojování společných vlastností předmětů a jevů 6) indukce = vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů 7) dedukce = aplikace obecného poznatku na konkrétní případ 8) analogie = vyvozování poznatku o nějakém předmětu nebo jevu na základě jeho podobnosti s jinými předměty nebo jevy

6 PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ PAMĚŤ = schopnost mozku přijímat, zpracovávat a ukládat informace a zkušenosti a později si je vybavovat a opakovaně využívat 3 fáze paměti: a) zapamatování – ukládání informací b) pamatování – uchování informací c) vzpomínání – vybavení informací - k paměti patří i zapomínání - nejvíce zapomínáme v prvních hodinách po naučení se něčemu - většina lidí si pamatuje 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řeknou, a 90 % z toho, co dělají

7 DRUHY PAMĚTI 1. senzorická – ultrakrátká, vědomá část paměti, která uchovává informace přicházející ze smyslů (člověku to, co před chvilkou viděl) 2. krátkodobá - pracovní, operativní, vědomá aktivní část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů (např. řešení aktuálních problémů) 3. střednědobá - je schopná informaci udržet po dobu asi 20 minut 4. dlouhodobá - relativně pasivní část paměti uchovávaná v nevědomí, její kapacita je hypoteticky neomezená, ukládá významné zkušenosti 5. zraková – člověk si zapamatuje krajinu, situaci, ví, kde je informace v knize napsána 6. sluchová – člověk si zapamatuje melodie, slova, věty, snadno se učí texty, básně a cizí jazyky 7. pohybová – šikovnost a zručnost v práci 8. mechanická – člověk se učí informace mechanicky, nerozumí souvislostem 9. logická – člověk se těžko učí nazpaměť, převypráví obsah vlastními slovy, vysvětlí a odvodí pravidla na základě logických souvislostí

8 PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ pokud si chceme něco zapamatovat, potřebujeme se na to nejprve soustředit, zaměřit svou POZORNOST = zaměřenost a soustředěnost na určitý objekt nebo děj rozlišujeme pozornost záměrnou - cíleně vnímáme podnět a bezděčnou - vnímáme podnět bez úmyslu základní vlastnosti pozornosti: 1. rozsah, šířka – množství podnětů, které je člověk schopen vnímat najednou (dítě 2-3, dospělí 4-5) 2. hloubka – stupeň soustředění, na kolik jasně a zřetelně člověk zpracovává přicházející podněty 3. stálost – délka soustředění pozornosti na stejný podnět 4. oscilace – přesouvání pozornosti z objektu na objekt 5. rozdělení – věnování se najednou dvěma či více předmětům v daném směru - poruchy pozornosti: a) roztržitost = neschopnost dlouhodobé koncentrace b) rozptýlenost = neschopnost udržet pozornost v daném směru c) ADHD = porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

9 UČENÍ HRA = spontánní a dobrovolná činnost, má za cíl radost či relaxaci, hry se hrají především pro zábavu, ale můžou také sloužit ke vzdělávání UČENÍ = cílevědomé a systematické osvojování vědomostí, zkušeností, dovedností, návyků, hodnot a způsobů chování PRÁCE = uvědomovaná činnost zaměřená na vytváření hmotných (fyzická práce) i duchovních (duševní práce) hodnot

10 MOZEK -obrazová (neslovní) paměť - jazykové schopnosti -prostorové vnímání - matematické schopnosti -představivost - sídlo řeči -fantazie - sídlo slovní paměti -tvořivost - logické uvažování -intuice -umění Pravá (polokoule) hemisféra Levá (polokoule) hemisféra

11 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vn%C3%ADm%C3 %A1n%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edstava https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C 3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5 %A5 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozornost https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3 %AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. POZNÁVÁNÍ A VNÍMÁNÍ informace o světě kolem sebe získáváme prostřednictvím smyslových orgánů VNÍMÁNÍ = percepce, zachycuje to, co."

Podobné prezentace


Reklamy Google