Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Informatika Ročník: VII. Tématický celek: Hardware Autor prezentace : Mgr.Jana Hložková 24.1.2011 EU do škol šablona III/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Informatika Ročník: VII. Tématický celek: Hardware Autor prezentace : Mgr.Jana Hložková 24.1.2011 EU do škol šablona III/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Předmět: Informatika Ročník: VII. Tématický celek: Hardware Autor prezentace : Mgr.Jana Hložková 24.1.2011 EU do škol šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1 Základní škola a mateřská škola Staré Město Interaktivní škola pro žáka 21.století

2 EXTERNÍ ZA Ř ÍZENÍ 1. č ást INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

3 MYŠ Princip č innosti mech. myši 1 2

4 Co je to myš je malé polohovací za ř ízení, které p ř evádí informace o zm ě n ě své pozice do po č íta č e,po č íta č e projevuje se jako pohyb kurzoru.kurzoru Nachází se na ní jedno č i více tla č ítek Ze spodní strany nalezneme za ř ízení snímající pohyb

5 Typy myší Kuli č ková – (starší typ) vespodu myši je vložena kuli č ka, která se pohybem myši odvaluje a p ř enáší tak sv ů j pohyb na dv ě h ř ídele Optická – pracuje na principu optického snímání povrchu pod myší. V myši je umíst ě n optický sníma č Laserová - Jedná se o typ optické myši s velmi p ř esným sníma č em.

6 Trackball Jde vlastn ě o obrácenou myš Kdy se užívá? V pr ů myslu V po č íta č ové grafice U alplikací typu CAD U po č íta č ových her Pro práci s po č íta č em u lidí s r ů zným t ě lesným postižením 3

7 Trackpoint Polohovací za ř ízení Je dopln ě no touchpadem P ř irovnat se dá k malému joysticku 4

8 Tablet Polohovací za ř ízení Užívá se u CAD program ů Pro rozlišení pohybu slouží tužka s dotykovým hrotem 5

9 TISKÁRNY Výstupní za ř ízení po č íta č e Rozd ě lení podle typu: oJehli č kové oInkoustové oLaserové oPlottery oTurbotransferové oTermosublima č ní 6

10 JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY Pat ř ily k nejrozší ř en ě jším tiskárnám Výhoda spo č ívá v: nízké cen ě schopnosti tisknout na vícevrstevný papír Nevýhodou je: nízká kvalita tisku pomalost tisku hluk

11 JAK TISKNE Elektromagneticky Jehli č ka je elektromagnetem vyst ř elována vp ř ed Z barevné pásky p ř enese barvu na papír Obraz se tak skládá z malých bod ů Pr ů m ě r jehli č ky je 0,2 – 0,3 mm

12 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

13 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

14 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

15 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

16 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

17 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

18 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

19 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

20 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

21 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

22 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

23 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

24 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

25 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

26 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

27 Jehličkové tiskárny Princip tisku graficky:

28 INKOUSTOVÉ TISKÁRNY Výhody: Cena Kvalita vytišt ě ného dokumentu Nevýhody: Malá odolnost vytišt ě ného materiálu Pomalá rychlost tisku Vysoká cena nových náplní Zaschnutí inkoustu

29 Piezoelektrický element (Inkoustové tiskárny) v p ř ípad ě této konstrukce se kapka inkoustu dostává na papír tlakem, který vzniká p ů sobením elektrického proudu na krystal.

30 INK - JET (Inkoustové tiskárny) u této konstrukce je inkoust vypuzován na papír mechanickým zp ů sobem pomocí pístu

31 Laserové tiskárny Princip tisku: Vychází se z technologie elektrostatického kopírování 1. list papíru z podava č e -> pokrytí elektrostatickým nábojem 2. na tiskový buben se p ř ivádí vysoké nap ě tí (6 kV) 3. laser prochází po fotocitlivém válci (selen) -> body, které mají být tmavé jsou osv ě tleny laserem a vybity 4. papír nabitý na opa č nou polaritu -> pod válec -> toner (jemný uhlíkatý prášek) p ř enesen na papír 5. toner z ů stane pouze na vybitých místech 6. papír projde zapékacím za ř ízením ( tepelné válce nebo pec) o teplot ě 150 °C -> trvale spojí toner s papírem 7. válec je zbaven zbytku toneru 8. vybití válce pomocí UV zá ř ení

32 Uspořádání laserové tiskárny:

33 Plottery Plotter = kreslící za ř ízení, sou ř adnicový zapisova č Výslovnost: „plotr“ velká tisková plocha 7

34 8

35 IBM InfoPrint 6700 Termotransferová tiskárna 9

36 Zdroje Obrázky: Obr. 1 http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/mysz-w- samolocie-panika-na-pokladzie,183377.htmlhttp://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/mysz-w- samolocie-panika-na-pokladzie,183377.html Obr. 2 http://stealthsettings.com/intrebarea-zilei.htmlhttp://stealthsettings.com/intrebarea-zilei.html Obr. 3 http://superuser.com/questions/30769/does-anyone-have- any-experience-of-a-vertical-mousehttp://superuser.com/questions/30769/does-anyone-have- any-experience-of-a-vertical-mouse Obr. 4 http://www.mvnet.fi/index.php?osio=Tietokoneet&sivu=Kannett avan_tietokoneen_ostaminen http://www.mvnet.fi/index.php?osio=Tietokoneet&sivu=Kannett avan_tietokoneen_ostaminen Obr. 5 http://www.gralon.net/articles/materiel-et- consommables/materiel-informatique-et-consommable- informatique/article-tablette-graphique-485.htmhttp://www.gralon.net/articles/materiel-et- consommables/materiel-informatique-et-consommable- informatique/article-tablette-graphique-485.htm Obr. 6 http://www.jettec.cz/canon.php?m=1074http://www.jettec.cz/canon.php?m=1074

37 Obr. 7 http://www.fortyfivedegrees.co.uk/large-format- printing.htmlhttp://www.fortyfivedegrees.co.uk/large-format- printing.html Obr. 8 http://www.cosmiq.de/qa/show/1782332/Was-ist-ein- Plotter/http://www.cosmiq.de/qa/show/1782332/Was-ist-ein- Plotter/ Obr. 9 http://rfid- informationen.de/info/news/archives/archive-062005.htmlhttp://rfid- informationen.de/info/news/archives/archive-062005.html


Stáhnout ppt "Předmět: Informatika Ročník: VII. Tématický celek: Hardware Autor prezentace : Mgr.Jana Hložková 24.1.2011 EU do škol šablona III/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google