Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt, komunikace a člověk pod vlivem NL Marek Nový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt, komunikace a člověk pod vlivem NL Marek Nový."— Transkript prezentace:

1 Konflikt, komunikace a člověk pod vlivem NL Marek Nový

2 Konflikt Confligere Konfliktnost Konfrontační hladina Mýty o konfliktech Konflikt vzniká neočekávaně Konflikt vzniká bez příznaků Konflikt vyvolá jedna strana

3 Spouštěče konfliktu v policejní praxi Averzivní stimulace Disinhibice Absence alternativní volby Skupinová podpora, očekávání odměny za konfliktní chování Psychotická interpretace normálního chování Přítomnost spouštěčů, používání barbrů

4 „Nutkání k zákroku“ Přítomnost přihlížejících (publikum) Emoce přítomných, chaos na místě, doprava, hluk Časový stres Přítomnost vlastních kolegů Používání barbrů

5 Vývoj konfliktní situace 1.Spouštěcí fáze- odklon od normálního chování 2.Eskalační fáze- nepřiměřené zaměření se na jeden jev 3.Krizová fáze- mizí kontrola agresivních impulsů 4.Fáze uklidnění- vysoká hladina vzrušení 5.Fáze odžívání- déledobá

6 Komunikace Výměna informací mezi účastníky policejní práce- kontakt s lidmi, s veřejností zpravidla kontakty krátkodobé kontakty se specifickou populací –jednotliví komunikanti, jejich role –charakter prováděné činnosti, kontext- zákrok –vzájemné vztahy založené na emocionálním základě

7 Verbální komunikace Vývojově mladší Obvykle nefunguje automaticky Prostředkem sdělování je řeč Předpokládá, že si různí lidé spojí se stejným slovem stejný význam Dobře se ovládá vůlí Nemusí prozrazovat skutečný pocit či záměr

8 Verbální komunikace- databáze osobních argumentů a frází: Zvažte sám, že…. …to vám potvrdí každý soudný člověk. Já rozumím vám ale vy rozumějte mě… Věřím, že to spolu zvládneme v klidu… Jde nám to zatím dobře…

9 Umění otevřít situaci (tzv. otevírák, sonda) Pozorovat, registrovat, hrají roli např. drogy? Umění rozhovořit protějšek- témata Příprava rozhovoru- prekonfrontační fáze Pozor na barbry při komunikaci (s pošk., sv., pach.) Umění nabízet alternativy

10 Neverbální komunikace Vývojově starší Funguje z velké části (obvykle) automaticky Prostředkem sdělování je různé chování Špatně se ovládá vůlí Prozrazuje opravdový pocit či záměr

11 Nositelé neverbální komunikace Držení těla Mimika Gestika Haptika Proxemika Vizika Situační kontext

12 Vzdálenost-proxemika Intimní vzdálenost – méně než 40 cm Osobní vzdálenost – do 1,2 m Sociální (konzultativní vzdálenost) 1,2- 3,6 m Veřejná vzdálenost – více než 3,6 m Pojem „Narušení osobní zóny“

13 Vzdálenost-proxemika Pozor- bezpečná vzdálenost je priorita Vzájemná horizontální vzdálenost- vzájemná úroveň očí- neverbální indikátor dominance a submise mezi účastníky Spolupráce ve dvojici, rozdělení rolí a plán (byť sebejednodušší)

14 Vzdálenost-proxemika Práce s prostorem, překážkami Pravidla bezpečnosti –nikdo mezi mnou a únikovou cestou –nikdo za zády –ne zády do neprověřeného prostoru

15 Gestika Vypovídá o temperamentovém založení Aktuálním emočním stavu Agresivitě, nervozitě Gesta nesoucí význam Agresivní gesta Frekvence gest Rychlost provádění gest

16 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence (30- 60% celkového času)

17 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence

18 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence nad 60%

19 Vizika Pohled- dráha Oční kontakt- frekvence (30- 60% celkového času)

20 Specifické pohledy Sledování velikosti zornic Vizika

21 Specifické pohledy Zúžené zornice- indikátor agrese Vizika

22 Specifické pohledy Rozšířené zornice- indikátor zájmu Vizika + Problematika sledování zornic….

23 Vizika Typické pohledy uživatelů drog: „heroinové plovoucí oči“ „vytěkaný pohled“ uživatele pervitinu. „neostřící oči“ alkoholika …a samozřejmě krhavé zarudlé oči.

24 Jak postupovat? Pozor na narušení zóny! Pozor na agresivní gesta! Udržovat shodu mezi verbálním a neverbálním Naučit se číst neverbální komunikaci protějšku Všímat si vlivu okolností (drogy, alkohol, psych. onemocnění)

25 Jak postupovat? Verbální komunikace- databáze argumentů a frází: Zvažte sám, že…. …to vám potvrdí každý soudný člověk. Já rozumím vám ale vy rozumějte mě… Věřím, že to spolu zvládneme v klidu… Jde nám to zatím dobře…

26 Člověk pod vlivem NL

27 Je ten člověk pod vlivem NL?

28 O vlivu drog obvykle v průběhu samotného zákroku nevíte, lze jen usuzovat! O tom, jaká droga to je se dozvíte (možná) později

29 Jsou ve hře drogy ? Lze předpokládat drogy? Osobní znalost? Osobní znalost jiného policisty? Chová se jako narkoman? Vypadá jako narkoman?

30 Jsou ve hře drogy ? Je to v prostředí kde jsou obvykle drogy? Je to v prostředí kde jsou obvykle narkomani ve větší koncentraci (místní znalost)?

31 Jsou ve hře drogy ? Vypadá jako narkoman? Ne všichni kdo vypadají jako narkomané berou drogy Ne všichni kdo berou drogy vypadají jako narkomané Předpokládat neznamená chovat se Markanty- abscesy, lišeje Typické propriety které má u sebe

32 Jsou ve hře drogy ? Nebát se zeptat se- načasovat otázku. Všímat si- co vidím, co cítím.

33 Možné scénáře- typologie situací Je utlumený, není agresivní Je vybuzený a může být i agresivní Je dezorientovaný a může být i agresivní Je v bezvědomí Není vůbec pod vlivem drogy

34 Hledáme odpověď na otázky: Chová se přiměřeně nebo nepřiměřeně situaci? Vypadá celkově orientovaně? Je v vůbec v této realitě?

35 Hledáme odpověď na otázky: Jde do aktivity (je vybuzený) nebo pasivity (je utlumený)? Je mu dobře nebo špatně? Chová se agresivně?

36 Možné scénáře- typologie situací Je utlumený, není agresivní Je vybuzený a může být i agresivní Je dezorientovaný a může být i agresivní Je v bezvědomí Není vůbec pod vlivem drogy

37 Je pasivní, utlumený Lze postupovat direktivně Ale pozor na změnu chování!! Pozor na snížený práh bolesti!!!

38 Je- li vybuzený- pozor! Nevypočitatelnost!!! Nebezpečí agrese!!! Intoxikovaný nebo rozrušený člověk je velmi citlivý na mimoslovní komunikaci.

39 Dezorientovaný Otázka: je orientovaný? Je vůbec v realitě? Vidí, slyší co vy nevidíte? Psychóza- daleko více záleží na tom, jak věc říkáte, než co říkáte

40 Dezorientovaný Vůbec si nemusí uvědomit, že jste policista POZOR NA VZDÁLENOST!!! „Snaha vrátit ho zpět“ Nevyvracet bludy, nerozmlouvat halucinace Nepřistupovat na bludy, halucinace

41 Dezorientovaný Bude to převoz na psychiatrii Pozor na uzavřené, stísněné prostory Reakce na ohrožení- agrese nebo úzkost V tomto okamžiku je vcelku jedno jestli je situace způsobená drogou nebo ne

42 Bezvědomí? Může se náhle probrat! A pak může být agresivní! „Jen opilec?“ - hrozí zástava dechu Nemusí být vůbec pod vlivem drog! Poskytnout první pomoc

43 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Udržovat bezpečnou vzdálenost, (vztahovačnost, útok) Nechat ho chvíli být (není li nebezpečí z prodlení) Zůstat na stejné úrovni (komunikačně i fyzicky)

44 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Nikdy ne méně než délka natažené paže Práce s prostorem Spolupráce ve dvojici (rozdělené role) Práce s časem (dojezd RZ, posil) Distanční pomůcky

45 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Vyvarovat se prudkých gest a pohybů, které by si dotyčný mohl vykládat jako útok Vyvarovat se agresivních gest Hovořit klidným, hlubším, tišším hlasem

46 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Slovní sdělení by mělo být jednoduché, srozumitelné a jednoznačné Zvýšit naději, že sdělení protějšek porozumí

47 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Pohybovat se pomalu, zřetelně, čitelně O plánovaném pohybu jednice předem informovat

48 Vystupování policisty Není důvod pro tykání Není důvod lhát Není nutné říkat vše

49 Pamatujte! Extrémně nebezpečnou situaci je lépe rychle ukončit Zákrok, který jste začali je třeba vždy dokončit

50 Jak postupovat v případě, že jsou ve hře drogy ? Přítomnost dalších osob riziko agresivního jednání obvykle jenom zvyšuje Přítomnost dalších osob riziko agresivního jednání někdy sice může snížit, ale jde pouze o velmi specifické a ojedinělé případy Technika separace, prováděné opatření- evakuace

51 Dotazy?

52 Opakování Jaké 4 varianty mohou nastat? Jak v jednotlivých případech postupovat?

53 Děkujeme za pozornost Tolerance, disciplína, smysl pro povinnost, zkušenost, znalosti a předvídání


Stáhnout ppt "Konflikt, komunikace a člověk pod vlivem NL Marek Nový."

Podobné prezentace


Reklamy Google