Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci"— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci
Veronika Vélová, Eva Hrivíková

2 Starověké Řecko Starořecké umění, myšlení a filosofie položily základy evropské vzdělanosti. A nejen v oblasti umění nás ovlivňuje doba antického Řecka do dnešní doby; v této době byly také položeny základy demokracie a humanity

3 Základní informace o starověkém Řecku

4 Starověké Řecko Výhodná poloha Řecka
Vyvážený rozvoj osobnostních kvalit Kalokagathía – ideál tělesné krásy a duševní dokonalosti

5 Sparta nejrozsáhlejší polis na Peloponnéských polostrove
rozloha 8 400km2 „Spartská skromnost“ Nejlepší pozemní armáda v Řecku vojenský Peloponneský spolek Sparta v něm měla vedoucí postavení hegemonii hlava státu – 2 králi voleni z 2 rodů polit. moc omezoval 5 členný sbor úředníků eferů řada stařších gerúsiá shromáždění lidu apellá

6 Athény Kulturně nejvýznamnější polis na poloostrově Attika
vytvořen kmenem Iónů Rozlohou menší než Sparta (2 600 km2 ) stát řídili úředníci - archonti rada starších - aergopag lidové shromáždění – ekklésiá Solón Solón - přístup občanů k polit právům podle jejich majetku Drakón - 1. athénský zákoník - sjednotil přísné rodové pravidlá Kleisthénes - zreformoval athénský politický systém Solón

7 2 králi, 5 úředníků, rada starších Lidové shromáždění
Sparta Athény Militaristický stát vojenská výchova 8 400 km2 8 tisíc obyvatel Aristokracie 2 králi, 5 úředníků, rada starších Lidové shromáždění Ženy lepší postavení než v Athénach Kulturní, řemeslné, obchodní centrum 2 600 km2 300 tisíc obyvatel Demokracie Úředníci, rada starších lidové shromáždění Ženy manželův majetek

8 Přínos západní civilizaci
Významný přínos západní civilizaci zejména v(e): Filosofii Matematice – π, Pythagorova věta, Thaletova kružnice Umění Medicíně Literatuře Architektuře

9 Osobnosti - filosofové
Thalés z Mílétu první filosof, matematik předpověděl zatmění Slunce, myslel si, že Země je plackou plující na vodě jeho žáci Anaximandros a Anaximénés vynalezli sluneční hodiny, nakreslili první mapu Země Autor matematické Tháletovy věty

10 Osobnosti - filosofové
Sókratés Dialogy – metoda porodní báby „Vím, že nic nevím“.

11 Osobnosti - filozofové
Platón žák Sokrata svět idejí – idea je nejvyšší dobro, podstata věci, dokonalý vzor Podobenství o jeskyni

12 Osobnosti - filosofové
Aristoteles Platónův žák Vychovatel Alexandra Velikého Nauka o logice, etice, estetice, metafyzice Lykeion – filosofická škola

13 Osobnosti - Lékařství Hippokratés Oddělil medicínu od filosofie
Nemoc chápal jako přirozený proces učení o čtyřech šťávách (krev, sliz, černá a bílá žluč) Zformuloval lékařskou etiku = Hippokratova přísaha

14 Osobnosti - Divadlo trojice autorů divadelních her - tragédií
Aischylos, Sofoklés a Eurípidés Děj tragédií vyjadřoval marný boj hrdinů naproti osudu

15 Osobnosti - divadlo Aristofanés – hlavní představidel komedie
Kritizoval chování a vystupování známých osobností své doby

16 Řecké divadlo Oslavy na počest boha Dionýsa „Dionýsie“
Obdiv vyjadřovali tleskáním Nelibost mlaskáním a syčením Náměty čerpali z řeckých bájí divadelní hry měly posloužit k poučení diváků o smyslu života Chór – zbor recitátorů + 2 až 3 herci Herci používali masky, protože…

17 Řecké divadlo

18 Architektura Podle přísných matematických pravidel 3 období
Archaické – návaznost na mykénskou a minojskou architekturu Klasické Helénistické Nejdůležitější budova = chrám

19 Architektura - sloupy 3 druhy sloupů

20 Architektura – nejslavnější stavba

21 Antické olympijské hry
Olympia – místo kde se zrodily nejstarší sportovní slavnosti počátek OH se začíná roku 776 př.n.l. Zaznamenávaní víťězů 1. vítězem se stal kuchař z Élidy jménem Koroibos epiníkie klid zbraní - mír ekecheiría „zdržení se rukou od zbraní“

22 OH přístupné jenom pro svobodné řecké občany
Ženy se her nesměly zúčastňovat ani je sledovat Porušení se trestalo smrtí Calipatura Zákaz oblečení Vítězi dostali olivový věnec Po přijetí křesťanství ve 4. století byly zakázány všechny pohanské slavnosti r. 393 p.n.l. zrušení OH – císař Theodorius I považoval hry za pozůstatek pohanství Od r se konají obnověné OH

23 Sportovní disciplíny běh – 192 metrů, nazí, bosí, čas se neměřil
Pentathlón závod čtyřspřeží a dvojspřeží box závod jezdců na koních běh težkooděnců

24 Sportovní disciplíny běh Pentathlón skok do dálky běh na jeden stadión
hod diskem hod oštěpem zápas – orthopalé, katopalé, klimax box závod čtyřspřeží a dvojspřeží závod jezdců na koních běh těžkooděnců

25 Maratón název a délka trati z legenda o řeckém běžci jménem Feidippidés „Zvítězili jsme“ na 4. OH v Londýně poprvé běželi 42,195 metrů pravidly stanovená délka maratónu dodnes

26 Řekové a móda CHITÓN, PEPLOS (ženský oděv) a PLÁŠŤ
Čisté linie, symetrie

27 Řekové a móda Spodní prádlo se téměř se nenosilo
Ženy měly pod prsy uvázané látky nebo kůže Boty nejčastěji z kůže, obdoba sandálů Na zimu se boty vykládaly kožešinou

28 Řekové a móda Účesy Ženy si vlasy proplétaly stuhou nebo čelenkou
Klobouky se nenosily

29 Vliv antiky v dnešní módě

30 Vliv antiky v dnešní módě

31 Antické účesy

32 Řekové a jídlo PIJ nebo ODEJDI“ – první pravidlo řecké hostiny
Někteří Řekové by nesnědli fazole, protože věřili, že se v nich nacházejí duše zemřelých.  Hostiny - podávaly se např. knedlíčky z pavího masa, vařená vejce mořských ptáků, víno v … Každý host seděl sám

33 Řekové a jídlo Tzatziky Gyros Baklava

34 Řecké tance https://www.youtube.com/watch?v=gFpwA33JylE
https://www.youtube.com/watch?v=20xxDETvkZo

35 ZDROJE Encyklopedie antiky. Praha: Svoboda 1973. Heslo Oděv, str. 428.
starem-recku/ kuchyne/ Jan Bouzek – Iva Ondřejová: Periklovo Řecko. Praha 1989 Antonín Bartoněk: Světem starých Řeků. Praha 1977. Joachim Fernau: Od Olympu k Akropoli: jak se žilo ve starém Řecku. Praha 2000.


Stáhnout ppt "Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google