Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci Veronika Vélová, Eva Hrivíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci Veronika Vélová, Eva Hrivíková."— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci Veronika Vélová, Eva Hrivíková

2 S TAROVĚKÉ Ř ECKO Starořecké umění, myšlení a filosofie položily základy evropské vzdělanosti. A nejen v oblasti umění nás ovlivňuje doba antického Řecka do dnešní doby; v této době byly také položeny základy demokracie a humanity

3 Z ÁKLADNÍ INFORMACE O STAROVĚKÉM Ř ECKU

4 S TAROVĚKÉ Ř ECKO Výhodná poloha Řecka Vyvážený rozvoj osobnostních kvalit Kalokagathía – ideál tělesné krásy a duševní dokonalosti

5 S PARTA nejrozsáhlejší polis na Peloponnéských polostrove rozloha 8 400km 2 „Spartská skromnost“ Nejlepší pozemní armáda v Řecku vojenský Peloponneský spolek Sparta v něm měla vedoucí postavení hegemonii hlava státu – 2 králi voleni z 2 rodů polit. moc omezoval 5 členný sbor úředníků eferů řada stařších gerúsiá shromáždění lidu apellá

6 A THÉNY Kulturně nejvýznamnější polis na poloostrově Attika vytvořen kmenem Iónů Rozlohou menší než Sparta (2 600 km 2 ) stát řídili úředníci - archonti rada starších - aergopag lidové shromáždění – ekklésiá Solón Solón - přístup občanů k polit právům podle jejich majetku Drakón - 1. athénský zákoník - sjednotil přísné rodové pravidlá Kleisthénes - zreformoval athénský politický systém Solón

7 Sparta Militaristický stát vojenská výchova 8 400 km 2 8 tisíc obyvatel Aristokracie 2 králi, 5 úředníků, rada starších Lidové shromáždění Ženy lepší postavení než v Athénach Athény Kulturní, řemeslné, obchodní centrum 2 600 km 2 300 tisíc obyvatel Demokracie Úředníci, rada starších lidové shromáždění Ženy manželův majetek

8 P ŘÍNOS ZÁPADNÍ CIVILIZACI Významný přínos západní civilizaci zejména v(e): o Filosofii o Matematice – π, Pythagorova věta, Thaletova kružnice o Umění o Medicíně o Literatuře o Architektuře

9 O SOBNOSTI - FILOSOFOVÉ Thalés z Mílétu o první filosof, matematik o předpověděl zatmění Slunce, myslel si, že Země je plackou plující na vodě o jeho žáci Anaximandros a Anaximénés vynalezli sluneční hodiny, nakreslili první mapu Země o Autor matematické Tháletovy věty

10 O SOBNOSTI - FILOSOFOVÉ Sókratés o Dialogy – metoda porodní báby o „ Vím, že nic nevím“.

11 O SOBNOSTI - FILOZOFOVÉ Platón o žák Sokrata o svět idejí – idea je nejvyšší dobro, podstata věci, dokonalý vzor o Podobenství o jeskyni

12 O SOBNOSTI - FILOSOFOVÉ Aristoteles o Platónův žák o Vychovatel Alexandra Velikého o Nauka o logice, etice, estetice, metafyzice o Lykeion – filosofická škola

13 O SOBNOSTI - L ÉKAŘSTVÍ Hippokratés o Oddělil medicínu od filosofie o Nemoc chápal jako přirozený proces o učení o čtyřech šťávách (krev, sliz, černá a bílá žluč) o Zformuloval lékařskou etiku = Hippokratova přísaha

14 O SOBNOSTI - D IVADLO ● trojice autorů divadelních her - tragédií Aischylos, Sofoklés a Eurípidés ● Děj tragédií vyjadřoval marný boj hrdinů naproti osudu

15 O SOBNOSTI - DIVADLO Aristofanés – hlavní představidel komedie Kritizoval chování a vystupování známých osobností své doby

16 Ř ECKÉ DIVADLO Oslavy na počest boha Dionýsa „Dionýsie“ Obdiv vyjadřovali tleskáním Nelibost mlaskáním a syčením Náměty čerpali z řeckých bájí divadelní hry měly posloužit k poučení diváků o smyslu života Chór – zbor recitátorů + 2 až 3 herci Herci používali masky, protože…

17 Ř ECKÉ DIVADLO

18 A RCHITEKTURA o Podle přísných matematických pravidel 3 období o Archaické – návaznost na mykénskou a minojskou architekturu o Klasické o Helénistické o Nejdůležitější budova = chrám

19 A RCHITEKTURA - SLOUPY 3 druhy sloupů

20 A RCHITEKTURA – NEJSLAVNĚJŠÍ STAVBA

21 A NTICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Olympia – místo kde se zrodily nejstarší sportovní slavnosti počátek OH se začíná roku 776 př.n.l. Zaznamenávaní víťězů 1. vítězem se stal kuchař z Élidy jménem Koroibos epiníkie klid zbraní - mír ekecheiría „zdržení se rukou od zbraní“

22 OH přístupné jenom pro svobodné řecké občany Ženy se her nesměly zúčastňovat ani je sledovat Porušení se trestalo smrtí Calipatura Zákaz oblečení Vítězi dostali olivový věnec Po přijetí křesťanství ve 4. století byly zakázány všechny pohanské slavnosti r. 393 p.n.l. zrušení OH – císař Theodorius I. považoval hry za pozůstatek pohanství Od r. 1896 se konají obnověné OH

23 S PORTOVNÍ DISCIPLÍNY běh – 192 metrů, nazí, bosí, čas se neměřil Pentathlón závod čtyřspřeží a dvojspřeží box závod jezdců na koních běh težkooděnců

24 S PORTOVNÍ DISCIPLÍNY běh Pentathlón skok do dálky běh na jeden stadión hod diskem hod oštěpem o zápas – orthopalé, katopalé, klimax o box závod čtyřspřeží a dvojspřeží závod jezdců na koních běh těžkooděnců

25 M ARATÓN název a délka trati z legenda o řeckém běžci jménem Feidippidés „Zvítězili jsme“ na 4. OH v Londýně poprvé běželi 42,195 metrů pravidly stanovená délka maratónu dodnes

26 Ř EKOVÉ A MÓDA o CHITÓN, PEPLOS (ženský oděv) a PLÁŠŤ o Čisté linie, symetrie

27 Ř EKOVÉ A MÓDA Spodní prádlo se téměř se nenosilo Ženy měly pod prsy uvázané látky nebo kůže Boty nejčastěji z kůže, obdoba sandálů Na zimu se boty vykládaly kožešinou

28 Ř EKOVÉ A MÓDA Účesy o Ženy si vlasy proplétaly stuhou nebo čelenkou o Klobouky se nenosily

29 V LIV ANTIKY V DNEŠNÍ MÓDĚ

30

31 A NTICKÉ ÚČESY

32 Ř EKOVÉ A JÍDLO o PIJ nebo ODEJDI“ – první pravidlo řecké hostiny Někteří Řekové by nesnědli fazole, protože věřili, že se v nich nacházejí duše zemřelých. Hostiny - podávaly se např. knedlíčky z pavího masa, vařená vejce mořských ptáků, víno v … Každý host seděl sám

33 Ř EKOVÉ A JÍDLO Tzatziky Gyros Baklava

34 Ř ECKÉ TANCE https://www.youtube.com/watch?v=gFpwA33JylE https://www.youtube.com/watch?v=20xxDETvkZo

35 ZDROJE Encyklopedie antiky. Praha: Svoboda 1973. Heslo Oděv, str. 428. http://helebux.blog.cz/0910/sokrates-platon-aristoteles http://21stoleti.cz/blog/2004/04/21/jak-se-zrodily-vedy-ve- starem-recku/ http://www.greece-tours.cz/recka-kuchyne/speciality-recke- kuchyne// Jan Bouzek – Iva Ondřejová: Periklovo Řecko. Praha 1989 Antonín Bartoněk: Světem starých Řeků. Praha 1977. Joachim Fernau: Od Olympu k Akropoli: jak se žilo ve starém Řecku. Praha 2000.


Stáhnout ppt "Starověké Řecko a jeho přínos západní civilizaci Veronika Vélová, Eva Hrivíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google