Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je hypoglutaminemie po polytraumatu limitující pro proliferaci lymfocytů? F. Duška, A. Pompachová, P. Kučera, M. Fric, J.Pachl KAR a Odd. klinické imunologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je hypoglutaminemie po polytraumatu limitující pro proliferaci lymfocytů? F. Duška, A. Pompachová, P. Kučera, M. Fric, J.Pachl KAR a Odd. klinické imunologie."— Transkript prezentace:

1 Je hypoglutaminemie po polytraumatu limitující pro proliferaci lymfocytů? F. Duška, A. Pompachová, P. Kučera, M. Fric, J.Pachl KAR a Odd. klinické imunologie 3. LF UK, Praha

2 Východiska Hypoglutaminemie je častá u pacientů s polytraumatem: –~50% snížení, různé u různých skupin pac. –velká variabilita koncentrací Gln –prokázaný benefit suplementace u popálenin a traumatu (ESPEN Guidelines, 2006) –u traumatu suplementace snižuje incidenci sepsí, bakteriemií a sepsí (Houdjik, Lancet 1998)

3 Východiska Jaký je mechanismus působení glutaminu? –  intestinální permeabilita (Chen, 2001) –  exprese heat shock like proteinů (Melis, 2006; Wischmeyer, 2006 ) –substrát pro proliferující imunocyty ? In vitro proliferace lymfocytů zdravých dobrovolníků je limitována koncentrací Gln v mediu (Parry-Billings, Lancet, 1990)

4 Parry-Billings, Lancet, 1990

5

6 Hypotéza U pacientů s polytraumatem bude hypoglutaminemie limitující pro proliferaci lymfocytů in vitro

7 Metody Design: prospektivní randomizovaná observační studie Subjekty: –pacienti s těžkým polytraumatem, obě pohlaví, 18-60 let –4. den po příjmu se předpokládá ještě 10 dní nutnost UPV („prolonged critical illness“) –exkluz. kriteria: DM, známá porucha imunity Od 4. do 17. dne léčba – 0,3 g Gln/kg/den+ 1,2 g/kg/den balancované směsi aminokyselin, 80% kalorií EE (n=8), nebo isokalorická isonitrogenní výživa (n=7)

8 Metody Odběr 20 ml krve do heparinu 4. a 17. den Separace smíšené populace lymfocytů (Ficoll) Stimulace PHA a kultivace 72 hod při 37 °C v atmosféře 5% CO2 v RPMI mediích s 0.0 až 2.0 mM glutaminu Fixace ethanolem, barvení DNA propidiumiodidem Měření obsahu DNA v lymfocytech průtokovou cytometrií (FACS)

9

10 Metody Měřítko proliferace = % lymfocytů nacházejících se v M+G2 fázi buněčného cyklu Měřítko apoptózy = % lymfocytů s fragmentovanou DNA

11 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 2.0 mM Gln

12 = p<0,05 versus 2mM Gln

13

14 4. versus 17. den Proliferační odpověď 17. den je významně nižší u obou skupin(p=0,002 resp. 0,023) nižší než 4. den (Kruskal Wallisův test)

15 Diskuse K maximální in vitro proliferaci lymfocytů kriticky nemocných po polytraumatu jsou dostatečné koncentrace 0,2mM Gln v mediu –to odpovídá nejtěžším hypoglutaminemiím u popálenin –u polytraumat jsou koncentrace Gln vyšší –liší se tím od lymfocytů zdravých dobr., u kterých je k maxim. proliferaci nutno 0,6 mM Gln Apoptóza se nelišila v závislosti na konc. Gln

16 Diskuse Mezi 4. a 17. dnem dochází k významnému zhoršení proliferační odpovědi lymfocytů (CARS?) I.v. suplementace glutaminu proliferační odpověď nijak neovlivňuje (což bylo očekáváno)

17 Závěr Hypoglutaminemie po polytraumatu není limitující pro proliferační odpověď lymfocytů na antigenní stimulaci. Mechanismus účinku suplementace glutaminu na imunitu je pravděpodobně jiný.

18 Zvláštní díky: Kolektivu sester Urgentního příjmu KAR FNKV Praha paní Evě Wolfové z Oddělení imunologie 3. LF UK Praha Práce vznikla v rámci projektu IGA NR-8230-4/2004: Vliv podání růstového hormonu se současnou suplementací Gln na parametry imunity a přežití u kriticky nemocných

19


Stáhnout ppt "Je hypoglutaminemie po polytraumatu limitující pro proliferaci lymfocytů? F. Duška, A. Pompachová, P. Kučera, M. Fric, J.Pachl KAR a Odd. klinické imunologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google