Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní zemědělský intervenční fond – RO České Budějovice OPŽL pro Jihočeský kraj I. - 11208 Ing. Ilona Veselá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní zemědělský intervenční fond – RO České Budějovice OPŽL pro Jihočeský kraj I. - 11208 Ing. Ilona Veselá."— Transkript prezentace:

1 Státní zemědělský intervenční fond – RO České Budějovice OPŽL pro Jihočeský kraj I Ing. Ilona Veselá

2 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Na základě §1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.:41176/2015-MZE-17251

3 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin(30.9.2016)
3.a. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin Subjekt: podnikatel (§420 z.č.89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních plodin Výše dotace: do 25% u polních plodin řepka olejka a kukuřice, max. však u řepka olejka 349 Kč/ha a kukuřice 473 Kč/ha Obsah žádosti:a) Identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C b) Doklad o zřízení bankovního účtu c)Doklad plátce DPH d) Doklad o registraci podnikání e) Doklad o nákladech na pořízení bioagens, včetně dokladu o zaplacení f)Čestné prohlášení o závazku využívat biologickou ochranu na dobu 5 let (vyplňuje pouze v 1. roce pětiletého závazku) g) Protokol o kontrole ÚKZÚZ Pokud nepoužijete bio. ochranu podáte prohlášení v části C) do

4 8. Nákazový fond ( ) 8.F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže Subjekt:chovatel prasat , prasnic a drůbeže podnikající v zem. výrobě Obsah žádosti:a) Identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C b) Doklad o zřízení bankovního účtu c) Doklad o registraci podnikání d) Kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady za úkony provedené formou služeb uvedené v části D. v období od do (faktura apod.) a kopie dokladů o uhrazení nákladů (výpis účtu) e) Schválený Ozdravovací plán 8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic Výše dotace: do Kč na 1 ozdravené ustajovací porodní místo (1 ozdravené porodní místo prasnice je podmíněno naskladněním 4 ks zdravých zvířat)

5 8. Nákazový fond 8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a) selata – od odstavu do 25 kg ž.hm., jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků b) plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků c) prasnice základního stáda Výše dotace: do Kč za 1 ozdravené ustajovací místo Obsah žádosti: a) doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni v ústředním registru plemeníků

6 8. Nákazový fond 8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti Sazba na m²haly pro drůbež: Kategorie drůbeže A : sazba do 50 Kč/m² Kategorie drůbeže B : sazba do 60 Kč/m² Kategorie drůbeže C : sazba do 70 Kč/m² Obsah žádosti: soupis naskladněných hal a turnusů

7 2.D. Nákup plemenných zvířat (30.9.2016 + el.žádost)
Subjekt: Kupující chovatel Předmět dotace: a) nákup březích plemenných jalovic b) nákup plemenných nezapuštěných jalovic starších 14 měsíců c) nákup plemenných beranů a kozlů d) nákup plemenných jehniček a plemenných koziček Výše dotace: Do Kč na 1 nakoupenou březí plemennou jalovici Do Kč na 1 nakoupenou nezap. plem. Jalovici starší 14 měsíců Do Kč na 1 nakoupeného plem. berana, kozla Do Kč na 1 nakoupenou plem. jehničku, kozičku (min. 5 jehniček a 3 kozičky)

8 2.D. Nákup plemenných zvířat
- Dotace administruje příslušné chovatelské sdružení (svaz) ČSCHMS - Žadatel je povinen zaslat Předběžnou elektronickou žádost – dotace/formuláře Písemnou žádost zaslat do na pracoviště svazu: ČSCHMS, p. Nina Honová, Osvoboditelů 35/9, Lovosice Obsah žádosti:a) Identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C b) Doklad o zřízení bankovního účtu c) Doklad plátce DPH d) Doklad o registraci podnikání e) Kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným uznaným chov. sdružením f) Kopie dokladu o koupi zvířete g) Kopie dokladu o uhrazení zvířete

9 2.D. Nákup plemenných zvířat
h) V případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel doloží seznam vyřazovaných kusů potvrzený ČMSCH a zároveň uznaným chov. sdružením ch) potvrzení veterináře, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup zvířat uvedené v části D Zásad i) velké podniky doloží hypotetický srovnávací scénář j) údaje o velikosti podniku

10 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimu jakosti Q CZ (před.ž ) 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ Účel: Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků 19.A.a Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ Subjekt: producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ v období od do Výše dotace: do 100% prokázaných uhrazených uznatelných nákladů , max. do Kč

11 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimu jakosti Q CZ
19.A.b Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 19.A.b.1 Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ Subjekt: subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství Dotace: do 100% prokázaných uhrazených uznatelných nákladů 19.A.b.2 Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených s režimem jakosti Q CZ Subjekt: producenti mléka a zpracovatelé mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ a subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství

12 20.A. zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat (před.ž ) 20.A. zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou V roce 2016 není tento program vyhlašován 20.A b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic Subjekt: chovatel dojnic podnikající v zem. výrobě, který zajistí provádění faremní diagnostiky mastitidy dojnic Dotace: do 146 Kč na dojnici, dle průměrného stavu od do 20.A c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí Subjekt: chovatel dojnic podnikající v zem. výrobě, který zajistí ošetření bezstelivového lože dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem Dotace: do 269 Kč na dojnici, dle průměrného stavu od do

13 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic V roce 2016 není tento program vyhlašován 20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období Subjekt: chovatel dojnic podnikající v zem. výrobě, který zajistí provádění chlazení, vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období Dotace: do 660 Kč na dojnici, dle průměrného početního stavu v letním období

14 Příjem žádostí na DT 19.A. a 20.A.
Předběžná listinná žádost : do podat na OPŽL SZIF Listinná žádost : do podat na OPŽL SZIF

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Státní zemědělský intervenční fond – RO České Budějovice OPŽL pro Jihočeský kraj I. - 11208 Ing. Ilona Veselá."

Podobné prezentace


Reklamy Google