Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková ČESKÁ POEZIE- UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková ČESKÁ POEZIE- UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková ČESKÁ POEZIE- UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE Záměrem této prezentace je seznámení žáků s uměleckými směry, které se uplatňují v české poezii v 1. polovině 20.století. Žáci si uvědomí, že česká poezie se stává součástí poezie světové.

3 LITERATURA V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ ČESKÁ POEZIE UMĚLECKÉ SMĚRY

4 SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ 28. 10. 1918 – vznik samostatného Československa, presidentem T. G. Masaryk 20. léta – období hospodářského rozvoje, politické plurality, kulturního a intelektuálního růstu a zábavy rychlé budování státního aparátu, rozvoj řemesel a průmyslu, elektrifikace 30. léta – světová hospodářská krize + sociální a politické problémy radikalizace názorů, vznik totalitních stran Mnichovská dohoda (září 1938), vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (15. 3. 1939) 2. světová válka – největší vojenský konflikt v dějinách lidstva přímé ohrožení existence českého národa

5 UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE doznívání války (Dyk, Sova, Toman) vstup nové generace vyhraňování skupin podle ideologického zaměření autorů za války a krátce po ní vlna vitalismu (Šrámek, Neumann, Wolker) pronikání avantgardních směrů 1920 založen v Praze Devětsil- sdružení levicových avantgardních umělců

6 UMĚLECKÉ SMĚRY Proletářské umění – 1. pol. 20. let 20.stol. reakce na sociální bídu a důsledky války vliv komunistického poválečného režimu kritika sociální nespravedlnosti, příprava revoluce požadavky: třídnost, revolučnost, kolektivismus, politická angažovanost, optimismus Teoretické stati: Jiří Wolker, Proletářské umění (1922 v časopise Var) S. K. Neumann, O proletářské poezii (1923) – časopisy Červen, Kmen, Proletkult, teoretik a literární kritik Antonín Matěj Píša Hlavní představitelé: J. Wolker, S. K. Neumann, J. Hořejší, počáteční sbírky J. Hory, J. Seiferta, K. Biebla, v próze I. Olbracht, M. Majerová, V. Vančura

7 UMĚLECKÉ SMĚRY Poetismus – 2. pol. 20.let 20. stol. jediný avantgardní umělecký proud českého původu uznávaný mezinárodně Inspirace – hravost dadaismu, spojitost s Devětsilem, uplatňoval se i v divadle, výtvarném umění, písňové tvorbě, v životním stylu = umění života, umění žít a užívat Znaky: obdiv k technice, velkoměstu, inspirace- cirkus, pouťové zábavy, filmová groteska, jazz, naivní umění, cestování, exotika odmítnutí konvencí: nové výrazové prostředky, řada volných asociací představ, sklon k parodii spontánní fantazie, obrazotvornost, citovost = obohacení výrazové stránky poezie apolitičnost

8 UMĚLECKÉ SMĚRY Poetismus Teoretické stati: K. Teige – Poetismus, V. Nezval – Papoušek na motocyklu (čas. Host 1924), Teige a Nezval – Druhý manifest poetismu (1928); sborník Devětsil, brněnský časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu) Hlavní představitelé: V. Nezval, K. Biebl, J. Seifert, V. Vančura, rané hry Voskovce a Wericha, písně J. Ježka a E. F. Buriana, výtvarníci J. Štýrský, Toayen, Fr. Muzika, K. Teige, režiséři J. Honzl, J. Frejka

9 UMĚLECKÉ SMĚRY Surrealismus Surrealismus – 30. léta, vliv A. Bretona V. Nezval a K. Teige oznámili v květnu 1934 vyústění poetismu v surrealismus = vznik Surrealistické skupiny (rozpuštěna Nezvalem 1938 s politických důvodů Znaky: odpor k válce, fašismu a náboženství levicová orientace inspirace – sny, sexuální představy, halucinace, obliba hrůzy, šílenství, nahodilost, popření vlivu rozumu a logiky psychický automatismus – obraz nitra, podvědomí člověka zrušení dosavadního pravidelného verše Hlavní představitelé: K. Teige, V. Nezval, K. Biebl, malíři J. Štýrský, Toyen, režisér J. Honzl, skladatel J. Ježek

10 UMĚLECKÉ SMĚRY Spirituální proud – 30. a 40.léta založen na symbolické obraznosti, směřuje k věčným hodnotám, vliv existencionalismu, meditativnost, náročná abstraktnost, vnitřní svár, expresivní vyjádření smutku, úvahovost Představitelé: Fr. Halas, V. Holan, Fr. Hrubín, V. Závada,

11 UMĚLECKÉ SMĚRY Katolický proud křesťansko – humanistická duchovní orientace autorů – víra v absolutní jistotu božské autority a v bezvýhradnou platnost křesťanských mravních zásad návrat k poetice barokního umění, k odkazu O. Březiny, hledání východisek z krizového stavu světa; časopisy Archa, Akord, Řád, Tvář, Vyšehrad Představitelé: J. Zahradníček, Kl. Bochořák, B. Reynek, V. Renč, Zd. Rotrekl, Vl. Vokolek, J. Kostohryz, Fr. Lazecký, I. Slavík

12 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Které umělecké směry se uplatňují v české poezii na počátku 20. století? 2. Co je Devětsil? Které básnické směry z něj vyšly? 3. Co je proletářské umění? 4. Který je jediný umělecký směr, který vznikl pouze v české poezii? Jaké má znaky? 5. Kdo je zakladatelem surrealistické skupiny? 6. Kteří básníci patří k představitelům spirituálního proudu?

13 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 - 2 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková ČESKÁ POEZIE- UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google