Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maastrichtská konvergenční kritéria BIVŠ. Základní přehled Členské země EU = členské země HMU -Členské země eurozóny = členské země HMU účastnící se třetí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maastrichtská konvergenční kritéria BIVŠ. Základní přehled Členské země EU = členské země HMU -Členské země eurozóny = členské země HMU účastnící se třetí."— Transkript prezentace:

1 Maastrichtská konvergenční kritéria BIVŠ

2 Základní přehled Členské země EU = členské země HMU -Členské země eurozóny = členské země HMU účastnící se třetí fáze HMU (zavedení eura) -Eurozóna k 1.1.2012 má 17 členů -Dánsko a VB mají opt-out => klauzule v Protokolu Smlouvy umožňující neúčastnit se třetí fáze HMU - ČR opt-out nemá!!

3 Podmínky vstupu do eurozóny Služitelnost právních předpisů se Smlouvou o fungování EU (čl. 130 a 131) Slučitelnost se statutem ESCB a ECB Dosažení vysokého stupně konvergence => Posuzováno tzv. konvergenčními kritérii

4 Konvergenční kritéria Vysoký stupeň cenové stability Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí Stabilita měnového kurzu Stálost nominální konvergence => Jde o NOMINÁLNÍ kritéria

5 Vyhodnocování konvergence Konvergenční zpráva (Convergence Report) ECB a EK 1x za 2 roky – poslední na jaře 2011 nebo na žádost členského státu Zásady: striktní pohled na makroekonomický vývoj konvergujících zemí integrita = všechna kritéria musí být splněna současně-žádnému není přisuzována větší důležitost konvergence musí mít trvalý charakter

6 Kritérium cenové stability

7 Cenová stabilita v praxi Kritérium: Průměr 3 čl. států EU s nejnižší inflací dle HICP + 1,5 p.b. V praxi se neberou v potaz ekonomiky v deflaci – se zápornou mírou inflace Ovšem ekonomiky s velmi nízkou mírou inflace již do kritéria vstupují Problém: nevážený průměr (Francie vs Estonsko), zaokrouhlování kritéria na 1DM, jednorázovost plnění

8 Řecko

9 Litva (2006)

10 Kritérium udržitelnosti VF => Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu: Deficit < 3% HDP Dluh < 60% HDP => Pakt stability a růstu

11 Kritérium měnového kurzu Alespoň 2-letý pobyt v ERM II bez devalvace centrální parity a tlaků na MK Revalvace parity je přípustná (viz např. SK) V praxi je pobyt nutný alespoň 2,5 roku +/- 15 % fluktuace okolo parity Dnes v ERM II: Dánsko, Litva, Lotyšsko U zemí jako ČR problém se stanovením parity Politické kritérium – lze záměrně dlouhodobě neplnit => Švédsko!

12

13 Komentář ke kritériu MK Určitý paradox mezi udržováním nízké inflace a stabilitou MK u ekonomik v transformaci (viz. Balassa-Samuel) Otázka nastavení počáteční úrovně centrální parity u zemí s floatingem (i ČR) Fixní měnové kurzy obecně přitahují více spekulanty

14 Kritérium dlouhodobých IR Kritérium: průměr dlh. IR členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability + 2 p.b. Dlh IR = výnosy z 10ti-letých vládních obligací či srovnatelných cenných papírů

15 Plnění kritérií ze strany ČR I. Dle poslední Konvergenční zprávy (10): Cenová stabilita ANO Fiskální kritériaNE (v EDP) Měnový kurzNE Úrokové sazbyANO

16 Plnění kritérií ze strany ČR II. Dle posledního Vyhodnocení ze strany ČR (11) Cenová stabilita ANO Fiskální kritériaNE (v EDP) Měnový kurzNE Úrokové sazbyANO

17 Kritérium HICP pro ČR Plnila vždy kromě roku 2008 (administrativní vlivy + externí šoky jako ropa aj.)

18 Kritérium VF pro ČR Dluh ano Deficit ne – 2x v EDP !!

19 Kritérium MK pro ČR Koruna není v režimu ERM II – neplníme

20 Kritérium dlh IR pro ČR Vždy jsme plnili s dostatečnou rezervou

21 Zdroje Konvergenční zpráva pro ČR (www stránky ECB) Vyhodnocení maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2011) – MFČR + ČNB Cvengroš, F.: Maastrichtské kritérium inflace a jeho záludnosti, přednáška na makroekonomickém semináři, Smilovice 2006, MFČR


Stáhnout ppt "Maastrichtská konvergenční kritéria BIVŠ. Základní přehled Členské země EU = členské země HMU -Členské země eurozóny = členské země HMU účastnící se třetí."

Podobné prezentace


Reklamy Google