Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Invazní druhy vzdělávací materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Invazní druhy vzdělávací materiál"— Transkript prezentace:

1 Invazní druhy vzdělávací materiál www.biom.ivb.cz

2 Co je invazivní druh? Invazní druh (nebo též invazivní) je na určitém území nepůvodním druhem, který se zde zároveň nekontrolovaně šíří, přičemž vytlačuje druhy původní Mezi invazní druhy je možno počítat i mikroorganismy způsobující choroby, např. virus EBOLY, …. Často důsledek antropogenního působení

3

4 Invazní druh… se šíří natolik nekontrolovaně, že ničí celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým a ekonomickým škodám, případně ohrožuje zdraví člověka představuje závažné riziko z hlediska zachování biologické rozmanitosti a zachování ekologických procesů Synonyma: nepůvodní, exotický, cizí, introdukovaný

5 Stádia vzniku invazního druhu Invazní (Pyšek et al. 2012)

6 Williamsonovo pravidlo 10% Pouze 10% zavlečených druhů v nových podmínkách obstojí, z těchto druhů pouze 10% zdomácní a z těchto zdomácnělých druhů pouze 10% splňuje definici invazního druhu s nežádoucími účinky na prostředí, pro člověka etc… Mezi vítěze patří například asijský kapr, králíci vypuštěni v Austrálii, veverka popelavá v Británii, nebo slávička mnohotvárná, která se šíří na trupu lodí po celém světě

7 Nepůvodní, ale žádoucí Zemědělské plodiny, druhy využitelné v lesnictví, okrasné druhy …

8 Původ invaze Úmyslné zavlečení: např. králíci v Austrálii, nebo např. vysazování okrasných rostlin (křídlatka japonská, netýkavka žláznatá či bolševník velkolepý) Neúmyslné (nevědomé) zavlečení spolu s jiným druhem do nové lokality: např. slávička mnohotvárná, semena plevelů, krysy, hmyz spolu se zemědělskými plodinami Samovolná invaze: např. křižák pruhovaný, který se k nám rozšířil ze středomoří

9 V čem tví úspěch invazních druhů? Enemy release hypothesis, spill-over, spill-back, dilution effect Lepší využití prázdných nik, lepší konkurenceschopnost Rychlá reprodukce, růst apod… Únik ze zamrzlé plasticity (viz J. Flégr a kniha zamrzlá evoluce)

10 Škodí vždy invazní druhy příbuzným původním populacím? Hypotéza zooprofylaxie = u lidí můžeme snížit počet parazitů tím, že parazitovi nabídneme alternativního hostitele (nějaké zvíře), a tím dojde k efektu „zředění“ (dilution effect) Příklad motolice Microphallus v populaci písečníka Potamopyrgus antipodarum

11 Invazní druhy v ČR Z celkového počtu 1454 nepůvodních druhů rostlin a 595 druhů nepůvodních druhů živočichů vyskytujících se na území České republiky je za invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů.

12 Invazní druhy v ČR Celkem je v Black listu zahrnuto 78 rostlin a 39 živočichů

13 Rostlinná invaze v ČR 1) bolševník velkolepý: na jeho potlačení byla v určitých místech povolána armáda ohrožuje lidské zdraví 2) křídlatka japonská 3) trnovník akát 4) netýkavka žláznatá Náklady na zásahy proti výše zmíněným druhům v CHKO Český ráj činily v roce 2003 přes půl milionu korun

14 Živočišná invaze v ČR Karas stříbřitý Mýval severní Norek americký Ondatra pižmová Psík mývalovitý Střevlička východní Želva nádherná

15 Management invazivních druhů aneb co člověk zasel, ať si zase sklidí 1. Prevence zavlékání problémových druhů 2. Monitoring šíření 3. Údržba „čistých“ území 4. Lokální eradikace 5. Ochrana jedinců 6. Redukce celých populací

16 Management invazivních druhů aneb co člověk zasel, ať si zase sklidí 7. Biokontrola – dovoz přirozeného původního nepřítele invazivního druhu, pokud je úspěšná, pak jde o levnou, dlouhodobou a účinnou metodu (např. křídlatku ve VB likvidují vysazením mery) Často špatně aplikována: vysazení koček v Austrálii na likvidaci králíků, namísto toho se však začaly živit místními ptáky a drobnými vačnatci (bandikuti, klokánek králíkovitý) vysazení promyk na ostrovy v Karibiku, aby tam vyhubily jedovaté hady křovináře. I v tomto případě na vysazení doplatily spíše endemické druhy savců (např. štětinatec haitský, hutia konga) a ptáků než obávaní hadi

17 Co můžete udělat vy? Při nálezu jakéhokoliv invazního druhu je vhodné: 1)daný nález zdokumentovat (poloha, fotografie, popis druhu, rozsah výskytu) 2)nahlásit na místně příslušný orgán ochrany přírody (obecní úřad, správa národního parku či chráněné krajinné oblasti). 3)v případě zaznamenání výskytu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického či nutrie říční kontaktujte místní myslivecký spolek či myslivecké sdružení 4)cennou informaci poskytne též záznam do nálezové databáze AOPK ČR, který je možné dodat např. pomocí mobilní aplikace BioLog

18

19 Wanted!

20

21 Zdroje Webinář o invazních druzích s Janem Perglem: http://forumochranyprirody.cz/nepuvodni-druhy-dobry-priklad-interakce-vedy-s-praxi Osel např. http://www.osel.cz/2477-kodi-vzdy-invazni- druhy-pribuznym-puvodnim-populacim.html http://invaznidruhy.nature.cz/

22

23 Legislativa EU Jedním z nejvýznamnějších právních aktů v rámci EU, který sjednocuje přístup EU v boji proti invazním druhům je od ledna 2015 účinné Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů Dalším významným dokumentem je také Nařízení Rady č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře Dle nového unijního seznamu k nařízení EK č. 1143/2014 z 14. 7. 2016 se EU plánuje vypořádat s 37 invazivními druhy roční náklady na boj s invazními druhy pohybují kolem 12 mld. EUR

24 Legislativa ČR V současné době nejsou invazní druhy rostlin a živočichů jednoznačně zahrnuty v žádné platné právní úpravě ČR. Oporu při regulaci a kontrole invazních druhů lze nalézt v několika právních předpisech, z nichž stěžejní jsou: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a navazující Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů


Stáhnout ppt "Invazní druhy vzdělávací materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google