Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární útok DLE SMĚRNICE HRY PLAMEN 1 Jakub Vaculík SDH Janovice u Starého Jičína.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární útok DLE SMĚRNICE HRY PLAMEN 1 Jakub Vaculík SDH Janovice u Starého Jičína."— Transkript prezentace:

1 Požární útok DLE SMĚRNICE HRY PLAMEN 1 Jakub Vaculík SDH Janovice u Starého Jičína

2 Obsah  Práva a povinnosti vedoucího  Obecné  Materiální zabezpečení  Pravidla všeobecné  Pravidla – čára a start  Pravidla – sací koš  Pravidla – obsluha PS 12  Pravidla – křížení  Pravidla – čas a dokončení  Pravidla – výstroj a výzbroj  Zdroje  Dotazy 2

3 Povinnosti a práva vedoucího Vedoucí musí znát Směrnici hry Plamen. 3

4 Obecné  7 členů (1 půjčení pro Plamen)  Mladší a Starší - rozdělení dle Plamene (tabulka s roky narození)  Mladší - strojník starší 18 let  Čas na přípravu 5 min  Pomoc pouze jednoho vedoucího Tyto osoby nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn., nesmí ani umisťovat značky na soutěžní dráhu apod.  Startovní čára, vyznačená 10 m od středu základny  Po dobu trvání disciplíny musí být nádrž doplňována vodou  35 m od středu základny ve směru útoku je vyznačena hranice (čára stříkání) 4

5 Materiální zabezpečení  Základna 2x2 m výška 10 cm  Nádrž na vodu o výšce 0,8m a minimálně 1000 litrů  Hadice 4x C 52, 2x B 75, délky 10 m +- 0,5 m  Rozdělovač  Savice 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení, nejméně 2,5závitu v celé jeho délce, Vodicí náběh nesmí být delší než 35 mm včetně závitu  Sací koš s funkční klapkou, velikost oka max. 25 mm.  Přetlakový ventil nastavený na 0,3 Mpa, zaaretovaný proti samovolnému pohybu (páskou), vedoucí nesmí manipulovat - N 5

6 Pravidla – nejen u PÚ  Porušením kázně se rozumí např. hrubé nebo nevhodnévyjadřování se na adresu rozhodčích nebo členů štábu soutěže, požívání alkoholických nápojů členy družstva, popř. vedoucího kolektivu nebo řidiče, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zařízení, které se nachází v prostoru soutěže apod.  Družstvo soutěží ve sportovním oblečení nebo pracovním stejnokroji sestávajícím z kalhot překrývajících zcela stehna a lýtka a blůzy nebo trika s dlouhým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. Triko se při plnění disciplíny nosí zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují. 6

7 Pravidla – nejen u PÚ  Při všech soutěžních disciplínách s výjimkou ZPV, Požárního útoku CTIF a prvního úseku ve Štafetě CTIF je v kategorii starších žáků povoleno používat tretry. Maximální délka hřebů je 6 mm. Používání obuvi se špunty – kopaček – je zakázáno.  Pokud pomocník startéra nebo startér provede start bez povinné kontroly výstroje a výzbroje závodníka, není to chyba závodníka – pokus je platný, přestože nebyly splněny všechny náležitosti  Opasek není nutnou součástí výstroje – pokud ho soutěžící má stává se součástí výstroje – útoku musí dokončit s ním 7

8 Pravidla - Čára a start  soutěžící nesmí v průběhu nástřiku přešlápnout, ani se jí žádnou částí těla dotknout  čára startu je rovněž nedotknutelná  Po započetí startovací frekvence již nemůže družstvo konat jakékoliv úpravy na základně (Závodnici na místa připravte se)  Po příkazu pozor se družstvo nesmí hnout (pokud se tak děje = ulitý start)  2x ulitý start = N 8

9 Čára a start  Pokud např. spadne připravený sací koš ze základny po jejím schválení rozhodčím, může soutěžící nebo vedoucí požádat rozhodčího o opravu. Tato oprava musí být provedena v limitu na přípravu základny. Pokud bude tento limit překročen, bude pokus odstartován bez možnosti provedení úpravy materiálu na základně. Po odstartování není možno již žádat o opravu ani ji provádět 9

10 10

11 Pravidla – Sací koš  Sací koš musí být našroubován na savici Před ponořením do vodního zdroje a rovněž po vyjmutí savice z vodního zdroje po ukončení pokusu. Do doby ukončení pokusu musí být celé přívodní vedení (napojení na motorovou stříkačku, spoj savic a sací koš) sešroubováno  Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici před svým ponořením do kádě, tzn., pokud vypadne soutěžícímu z ruky a spadne do kádě ještě před našroubováním, je to hodnoceno jako neplatný pokus, i když jej závodník vytáhne, našroubuje a teprve potom savici i s košem ponoří do kádě. Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici prokazatelně držet. Rozhodčí se jej při hodnocení nemůže dotýkat. Závodník nesmí koš pod hladinou vody dotahovat. 11

12 Pravidla – obsluha PS 12  učený člen Soutěžní ho družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého strojníka motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo.  V případě, že soutěžící nastoupí s vlastním materiálem, má právo zasáhnout v případě hrozby poškození stroje pouze „řádně označená“ osoba (odpovědný vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená). V případě ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoli osoba. V těchto případech se pokus neopakuje. 12

13 Pravidla – křížení  Křížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozdělovače stříká do pravého terče a opačně. při hodnocení křížení musí být rozdělovač postaven na nožkách, tzn. pokud je otočen kohouty k zemi a proudy jsou překříženy, je nutno jej otočit.Pro posouzení pomoci při stříkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice dotkne terče,do něhož podle pravidel nesmí stříkat. Nemusí přitom nutně dojít ke sražení plechovky nebo naplnění terče 13

14 Pravidla – čas dokončení  pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud není útok ukončen do 120 sekund – N  Zavodněné čerpadlo – voda v B hadici 14

15 Pravidla – výstroj a výzbroj  Např. pokud soutěžícímu upadne v průběhu plnění disciplíny přilba, musí zastavit, nasadit si ji a teprve potom pokračovat v plnění disciplíny. Není přípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a Před ukončením pokusu si ji nasadil - pokus bude hodnocen jako neplatný.  Pokud není při vytvoření vedení použit materiál, který je k tomu určen (např. zapomenutá hadice B nebo C na základně) a přesto se podaří družstvu pokus dokončit, je tento pokus hodnocen jako neplatný, protože nebyly splněny podmínky, které jsou popsány v kapitole PROVEDENÍ POKUSU. Hákové klíče mohou být na základně (není podmínkou), není však nutno je použít pro sešroubování 15

16 Zdroje  Směrnice hry Plamen  www.dh.cz 16

17 Dotazy 17

18 Děkuji za pozornost 18


Stáhnout ppt "Požární útok DLE SMĚRNICE HRY PLAMEN 1 Jakub Vaculík SDH Janovice u Starého Jičína."

Podobné prezentace


Reklamy Google