Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Excel 2010 – Základní operace s buňkami. Ročník:1. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.09. ICT Anotace: Zadávání dat do buněk, oprava dat v buňce, pohyb po buňkách, dlouhý text a číslo v buňce, nastavení šířky sloupce. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Zadávání dat do buněk Data se zadávají do aktivní buňky Typy zadávaných dat (typy buněk):  Text – obsahuje jakékoliv znaky. Kombinaci čísel a textu považuje program za text (15kg, 25m, 1 banán…). Text se zarovnává k levému okraji buňky.  Číslo – jakýkoliv údaj z číslic 0 – 9, dále znaménka + a – a desetinná čárka. Číslo se v buňce zarovnává k pravému okraji.  Datum, čas – zadává se ve stanovené formě, Excel tyto údaje považuje za čísla (možný zápis 21.1.2014, 21/1/2014).  Vzorec – začíná znaménkem =, po zápisu vzorce stisknout klávesu Enter. Poznámka – pro rychlé vložení data lze použít zkratku ( Ctrl + ; ) a pro aktualizované datum vzorec =dnes().

3 Symbol v buňce Pro zápis speciálních znaků nebo písmen je možné využít vložení symbolu. Karta Vložení, skupina Symboly, tlačítko Symbol. Buňka se symbolem se chová jako text a není možné s ní provádět matematické operace. Výběr symbolu Vložení symbolu

4 Data v buňce Data zapsaná do buňky se zobrazují v řádku vzorců. Adresa aktivní buňky se zobrazuje v poli názvů. Oprava již zadaných údajů: Označit buňku ve které chceme údaj opravit o Stisknout klávesu F2 (psací kurzor se umístí do buňky). o Dvojklik levým tlačítkem myši do buňky o Opravit zobrazené údaje pomocí řádku vzorců. o Pozor – ihned začít psát do označené buňky – původní údaje vymaže. Text vlevo Číslo vpravo Obsah buňky v řádku vzorců

5 Pohyb po buňkách Pomocí myši – nalézt buňku a kliknout levým tlačítkem. Kurzorové šipky – posun o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Klávesa Ctrl + kurzorové šipky – posun na okraj pole buněk ve vybraném směru. Page Up, Page Down – posun o jednu obrazovku nahoru, dolů Klávesa F5 – dialogové okno pro zadání adresy buňky, na kterou chceme přejít. Klávesa Enter – potvrzení obsahu buňky (vzorce). Dialogové okno po stisknutí klávesy F5

6 Dlouhý text v buňce Ne vždy se text zapsaný v buňce zobrazuje celý. Pokud jsou buňky vlevo neobsazené, text se zobrazuje celý, pokud jsou buňky vlevo obsazené zobrazuje se pouze část textu. Celý obsah buňky se zobrazuje v řádku vzorců. Pro zobrazení celého textu můžeme: – Sloučit buňky – Upravit šířku sloupce – Ponechat vlevo volné buňky Text se zobrazuje celý. Zobrazuje se část textu. Buňka vlevo je obsazena. Celý text je vidět v řádku vzorců

7 Dlouhé číslo v buňce V některých případech se může stát, že také číslo v buňce je příliš dlouhé. Mohou nastat dva případy:  Číslo se zapíše ve vědeckém zápisu (semilogaritmickém tvaru) například 1,235E+09 což znamená 1,235. 10 9.  Místo čísla se objeví několik křížků #####, v tomto případě je potřebné rozšířit sloupec.

8 Nastavení šířky sloupce 1.Pomocí levého tlačítka myši v záhlaví sloupců nastavíme kurzor na rozhraní sloupců (oboustranná šipka) a sloupec tažením rozšíříme. 2.Označit více buněk v řádku a sloučit do jedné. Používá se pro nadpisy a popisky. Pro práci uvnitř tabulky není vhodné. Pokud chceme upravit šířku sloupce podle nejširšího obsahu buňky, stačí v záhlaví daného sloupce dvakrát poklepat levým tlačítkem myši a celý sloupec se upraví podle obsahu nejširší buňky.

9 Zarovnání obsahu buňky Každá buňka se chová jako samostatný list papíru. Podle obsahu jsou čísla standardně zarovnávána vpravo a text vlevo. Obsah každé buňky lze zarovnávat vzhledem k okrajům. Pro rychlé zarovnání obsahu aktivní buňky využijeme tlačítka ve skupině Zarovnání na kartě Domů.

10 Procvičení učiva Do buňky: – A3 vložte symbol (&). – A4 vložte symbol (#). – A5 vložte symbol (  ). Sloupec N rozšiřte na šířku třech sloupců. Buňky D6 – G6 slučte do jedné. Do buňky H10 napište větu „Jozef Novák se na nádraží zdržel kvůli zpoždění vlaku“. Potom pomocí řádku vzorců přepište slovo Jozef na Josef. Pomocí pole názvů se přesuňte do buňky A154.

11 Procvičení učiva Klávesa Ctrl + Page Down Klávesa F5 Přesun na libovolnou buňku Přejdi o obrazovku dolů Přejdi o jednu buňku dolů Přejdi o jednu buňku doprava Přiřaďte klávesám správný význam.

12 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Excel 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google