Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žít život sloužící Životu.  „Vidět“: Vnímat a porozumět situaci  „Soudit“: Reflektovat ve světle evangelia  „Jednat“: Navrhovat další praktické kroky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žít život sloužící Životu.  „Vidět“: Vnímat a porozumět situaci  „Soudit“: Reflektovat ve světle evangelia  „Jednat“: Navrhovat další praktické kroky."— Transkript prezentace:

1 Žít život sloužící Životu

2  „Vidět“: Vnímat a porozumět situaci  „Soudit“: Reflektovat ve světle evangelia  „Jednat“: Navrhovat další praktické kroky VIDĚT – SOUDIT – JEDNAT 18.5.2007 2 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

3 Co se mi vybaví, když se řekne „moje farnost“? V jakých jiných „prostorech života“ kromě své farnosti žiji své křesťanství? Jaká „místa radosti“ či „místa naděje“ prožívám ve své farnosti? Jaká „místa bolesti“ či „místa zklamání“ prožívám ve své farnosti? Jaké oblasti života a služby vnímám ve své farnosti? 18.5.2007 3 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

4 Farnost jako „koinónia“, „ekklésia“ a „parokía“ Farnost jako „ikona Trojice“ Šest „S“ života a služby farnosti 18.5.2007 4 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

5 V následujícím skupině písmen škrtněte pět písmen, takže výsledkem bude jedno srozumitelné slovo v češtině: SS P Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E SS P Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E Níže zobrazených devět smajlíků spojte čtyřmi na sebe navazujícími úsečkami jedním tahem: 18.5.2007 5 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

6  „parokía“ = rozptýlení Farnost jakožto misijní území, prostor k životu a službě Územní („teritoriální“) farnost, pastorační jednotka, prostory života „missio“ = poslání ODSTŘEDIVÝ SMĚR  „ekklésia“ = svolání Farnost jakožto společenství katolických věřících v Krista Komunitní („personální“) farnost, farní obec, farní společenství „communio“ = společenství DOSTŘEDIVÝ SMĚR  „koinónia“ = podílnictví Farnost jakožto spolupodílnictví na Božím daru spásy Svátostná farnost, eucharistické společenství „mysterium“ = tajemství VERTIKÁLNÍ SMĚR 6 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

7  Putující Boží lid Bůh Stvořitel, přirozená dimenze, rozumová reflexe církev jako společnost s přirozenými vazbami – extrém: liberalismus naslouchání společenským vědám a „selskému rozumu“  Tělo Kristovo Ježíš Kristus, jeho oběť, služba a hlásání slova, skutky lásky církev jako hierarchická organizace – extrém: fundamentalismus naslouchání Božímu slovu a Tradici vykládaným v učení církve  Chrám Ducha svatého Duch svatý, tvůrce společenství a dárce charismat, spiritualita církev jako charismatické společenství – extrém: spiritualismus naslouchání osobnímu povolání, svědomí a charismatům 7 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

8 8 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

9 18.5.2007 9 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

10  Slavení – radostné a inspirativní Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19) Zaslíbení: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24) Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1)  Služba – účinná a milosrdná Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36) Zaslíbení: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40) Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22)  Svědectví – odvážné a pokorné Poslání: „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ (Mk 16,15) Zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší“ (Lk 10,16) Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20) 10 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

11  Společenství – láskyplné vztahy a malé skupiny Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34) Zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12) Identita: jsme „údy těla Kristova“ (1 Kor 12,27)  Spolupráce – na základě darů a schopností Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11) Zaslíbení: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40) Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)  Svatost – odevzdaná a zapálená spiritualita Poslání: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) Zaslíbení: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20) Identita: jsme „spolunapodobitelé Kristovi“ (Fp 3,17) 11 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

12  Správa – citlivé a zmocňující vedení Výzva: spolupracující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24) Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45)  Struktury – pružná a podpůrná organizace Výzva: duchaplné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6) Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27)  Správcovství – štědré a efektivní hospodaření Výzva: štědrá solidarita – „Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abychom vždycky měli dostatek všeho, co potřebujeme, a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2 Kor 9,8) Model: „Kristus byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9) 12 18.5.2007 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman

13 Osobní a společný „pastorační valčík“ – i spolu s farářem Ocenění dobrého, nezahořknutí ze špatného Vytváření prostoru pro místní růst a hledání požehnání i jinde Využívání služby pastoračního doprovázení Další inspirace – Přemítání o farnosti z diecézního Zpravodaje Další materiály – http://www.farnostcheb.cz Dokumenty a Odkazyhttp://www.farnostcheb.cz 18.5.2007 13 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň; ilustrace: Daniel Ladman

14 a nashledanou někdy příště Žít s těmi zde i s těmi tam Být láskou dnešku zítřku nadějí Žít tím co žije a to co umírá Provázet k smrti co život otvírá Žít život sloužící Životu 18.5.2007 14 Petr Hruška: Kurz animátorů DCM Plzeň ; ilustrace: Daniel Ladman


Stáhnout ppt "Žít život sloužící Životu.  „Vidět“: Vnímat a porozumět situaci  „Soudit“: Reflektovat ve světle evangelia  „Jednat“: Navrhovat další praktické kroky."

Podobné prezentace


Reklamy Google