Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.1.16 Přídavná jména 2 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.1.16 Přídavná jména 2 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.1.16 Přídavná jména 2 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:. Materiál je určen žákům 6. ročníku. Podává základní poučení o tvoření tvarů přídavných jmen. Jsou v něm zařazena cvičení k upevnění učiva. Obsahuje animace.

2 Přídavná jména 2 Tvoření tvarů

3 Tvoření tvarů přídavných jmen 1.Příponou -ný -ní Od podstatných jmen s kořenem končícím na –n: kámen - kamenný ráno - ranní 2.Příponou -í Pouze přídavná jména utvořená od názvu zvířat: jelen – jelení havran - havraní 3.Příponou -ský, -cký, -čký v jednotném čísle V množném čísle pro 1. a 5. pád rodu mužského životného se mění na -ští, -čtí, -čcí: dánský – dánští kozácký– kozáčtí maličký – maličcí

4 Doplňte -n-, -nn-: Kame_á socha, kame_ík, ra_í káva, ra_ý středověk, de_í povi_osti, oblíbe_ý de_ík, bezejme_ý pomník, sluneč_ý den, slu_ý den, dřevě_ý oke_í rám, podiv_ý návštěvník, nevída_é představení, poda_á ruka. Ke kterému slovnímu spojení patří obrázek?

5 Řešení: Kamenná socha, kameník, ranní káva, raný středověk, denní povinnosti, oblíbený deník, bezejmenný pomník, slunečný den, slunný den, dřevěný okenní rám, podivný návštěvník, nevídané představení, podaná ruka. Kamenná socha

6 Pamatuj! Změny hlásek při odvozování: c č k c g ž h ž ch š -s- -ský -ští -cký -čtí -čký -čcí

7 Příklady:  anglický – angličtí  školák – školácký  Kongo – konžský  Praha – pražský  běloch – bělošský  Lysá – lyský  ruský – ruští  vesnický – vesničtí  maličký – maličcí  Ke kterému přídavnému jménu obrázek patří?  Víš, co na něm je?

8 Řešení: anglický Tower Bridge – Londýn

9 Doplňte chybějící souhlásky: měs_ký pivovar, přátel_tí lidé, francou_ký jazyk, če_tí vědci, dě_ké knihy, brandý_ký občan, černo_tí obyvatelé, krkono_ký turista, krkono_tí turisté, drobou_í broučci, olomou_tí sportovci, ameri_tí zpěváci.

10 Řešení: městský pivovar, přátelští lidé, francouzský jazyk, čeští vědci, dětské knihy, brandýský občan, černošští obyvatelé, krkonošský turista, krkonošští turisté, droboučcí broučci, olomoučtí sportovci, američtí zpěváci.

11 Zdroje:  KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2003, ISBN 80-7238-206-3.  www.office.microsoft.com  Obrázky z galerie Klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.1.16 Přídavná jména 2 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google