Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

80.1 Přídavná jména TVRDÁ TVRDÁ (vzor mladý)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "80.1 Přídavná jména TVRDÁ TVRDÁ (vzor mladý)"— Transkript prezentace:

1 80.1 Přídavná jména TVRDÁ TVRDÁ (vzor mladý)
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 80.1 Přídavná jména TVRDÁ MĚKKÁ ( vzor jarní) v 1.p.č.j. u všech tří rodů mají koncovku: měkké – í ( jarní) Rozlišujeme přídavná jména TVRDÁ, MĚKKÁ a PŘIVLASTŇOVACÍ. TVRDÁ (vzor mladý) v 1.p.č.j. mají tyto koncovky: - v rodě mužském - ý (mladý) - v rodě ženském - á (mladá) - v rodě středním - é (mladé) PŘIVLASTŇOVACÍ (vzory otcův a matčin) v 1.p.č.j. mají tyto přípony : -ův (otcův) in (matčin) -ova (otcova) -ina (matčina) -ovo (otcovo) - ino (matčino) Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.2 Co už víme? Bezpečně poznám v textu přídavné jméno a vím, že patří mezi ohebné slovní druhy. Vím, že přídavná jména - vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. - odpovídají na otázky Jaký? Který? Čí? Kotě si hraje v botě. Jaké kotě? Čí kotě? V jaké botě? Ve které botě? Malé kotě si hraje ve staré botě.

3 80.3 Co si řekneme nového? Číslo jednotné Číslo množné
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.3 Co si řekneme nového? Číslo jednotné Číslo množné

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.4 Co si řekneme nového? Tvar přídavného jména se řídí tvarem podstatného jména, k němuž náleží. Shoduje se s ním v rodě, případně životnosti, čísle a pádě. Máme-li určit rod, číslo a pád, určujeme je podle podstatného jména, ke kterému náleží. Pamatuj!! O pravopisu koncovek přídavných jmen tvrdých můžeme rozhodnout pouze tehdy, známe-li podstatné jméno (jeho tvar), k němuž náleží. Veselí nebo veselý??? ….. pokud chlapec…….pak veselý (mladý) chlapec pokud chlapci……..pak veselí ( mladí) chlapci V koncovkách přídavných.jmen tvrdých se píše tvrdé –ý ( např. usměvavý kamarád). Koncovka měkké –í je pouze ve tvaru 1.a 5.p.č.mn. u příd.jmen tvrdých rodu mužského životného (např. usměvaví kamarádi). V 7.p.č.mn. mají tvary všech rodů přídavných jmen tvrdých koncovku –ými (např. usměvavými kamarády, malými dívkami, hravými koťaty,..)

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.5 Procvičení a příklady 1. Z daných slov odvozuj přídavná jména rodu mužského, ženského a středního. Např. malovat : malovaný – malovaná – malované poctivost, oslnit, vůně, teplo, světlo, pracovat, zlost, krása 2. Doplňuj koncovky přídavných jmen a ověřuj si, zda jsou tvrdá. Přepiš dané cvičení v 1.p.č.mn. a 7.p.č.j. . trpěliv- zákazník, zdvořil- muž, vesel- chlapec, pomal- hlemýžď, škodliv- hmyz, zral- plod, bublav- potůček, uplynul- rok, poutav- příběh, čil- ruch 3. Rozděl příd.jména rodu mužského na životná a neživotná. ostražití psi, nové domy, obětaví lidé, papírové pytle, škodliví moli, mrazivé větry, světové jazyky, noví spolužáci, dubové lesy, malé džbány, laskaví učitelé 4. Tvoř krátké věty s přídavnými jmény: draví – dravý, bílí – bílý, slabý – slabí, hravý – hraví, smělí – smělý, ospalí - ospalý

6 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 80.6 Něco navíc pro šikovné !!! Při převádění některých příd.jmen do množného čísla se mění souhláska v kořeni před koncovkou. !!! Před koncovkou –í se mění i některé koncovky v příponách. Např. krotký - krotcí ubohý - ubozí plachý - plaší pestrý - pestří Např. horský horští běloučký - běloučcí anglický - angličtí ??? Zkusíš vymyslet další hlásky, které se mohou měnit? Uveď je na příkladech a utvoř věty. ??? Utvoř tvary 1.p.č.mn. a užij ve větách. lehký atlet, liberecký občan, maličký vrabec, horský vůdce, plachý srnec, churavý člověk, zlý kohout, veliký rak, starý tygr, barevný motýl, žíznivý turista, americký prezident, italský zpěvák, usměvavý kluk, pardubický hokejista

7 80.7 Adjectives expensive old new cheap young
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 80.7 Adjectives expensive old new cheap young

8 80.8 Test znalostí Které přídavné jméno není tvrdé? a) tmavý b) pěkní
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.8 Test znalostí Které přídavné jméno není tvrdé? a) tmavý b) pěkní c) veselí d) jelení Správně je napsaný řádek: a) s novími žáky b) s novýma žákama c) s novými žáky d) s novýmy žáky Které přídavné jméno je tvrdé? a) noví b) psí c) Evin d) kočičí Najdeš chybu? a) starý zvířata b) malé děti c) veselí chlapci d) nové knihy Správné odpovědi: d a c

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.9 Použité zdroje, citace HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3. vyd. Všeň: Alter, ISBN Obrázky z databáze Klipart

10 80.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2012 Ročník 5. ročník Klíčová slova Přídavná jména tvrdá Anotace Prezentace popisující skloňování tvrdých přídavných jmen.


Stáhnout ppt "80.1 Přídavná jména TVRDÁ TVRDÁ (vzor mladý)"

Podobné prezentace


Reklamy Google