Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

80.1 Přídavná jména TVRDÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "80.1 Přídavná jména TVRDÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 80.1 Přídavná jména TVRDÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Blanka Průšová Rozlišujeme přídavná jména TVRDÁ, MĚKKÁ a PŘIVLASTŇOVACÍ. TVRDÁ (vzor mladý) v 1.p.č.j. mají tyto koncovky: - v rodě mužském - ý (mladý) - v rodě ženském - á (mladá) - v rodě středním - é (mladé) MĚKKÁ ( vzor jarní) v 1.p.č.j. u všech tří rodů mají koncovku: měkké – í ( jarní) PŘIVLASTŇOVACÍ (vzory otcův a matčin) v 1.p.č.j. mají tyto přípony : -ův (otcův) -in (matčin) -ova (otcova) -ina (matčina) -ovo (otcovo) - ino (matčino)

2 80.2 Co už víme? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Vím, že přídavná jména - vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. - odpovídají na otázky Jaký? Který? Čí? Kotě si hraje v botě. Jaké kotě? V jaké botě? Malé kotě si hraje ve staré botě. Čí kotě? Ve které botě? Bezpečně poznám v textu přídavné jméno a vím, že patří mezi ohebné slovní druhy.

3 80.3 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Číslo jednotné Číslo množné

4 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pamatuj!! O pravopisu koncovek přídavných jmen tvrdých můžeme rozhodnout pouze tehdy, známe-li podstatné jméno (jeho tvar), k němuž náleží. Veselí nebo veselý??? ….. pokud chlapec…….pak veselý (mladý) chlapec pokud chlapci……..pak veselí ( mladí) chlapci V koncovkách přídavných.jmen tvrdých se píše tvrdé –ý ( např. usměvavý kamarád). Koncovka měkké –í je pouze ve tvaru 1.a 5.p.č.mn. u příd.jmen tvrdých rodu mužského životného (např. usměvaví kamarádi). V 7.p.č.mn. mají tvary všech rodů přídavných jmen tvrdých koncovku –ými (např. usměvavými kamarády, malými dívkami, hravými koťaty,..) 80.4 Co si řekneme nového? Tvar přídavného jména se řídí tvarem podstatného jména, k němuž náleží. Shoduje se s ním v rodě, případně životnosti, čísle a pádě. Máme-li určit rod, číslo a pád, určujeme je podle podstatného jména, ke kterému náleží.

5 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.5 Procvičení a příklady 1. Z daných slov odvozuj přídavná jména rodu mužského, ženského a středního. Např. malovat : malovaný – malovaná – malované poctivost, oslnit, vůně, teplo, světlo, pracovat, zlost, krása 2. Doplňuj koncovky přídavných jmen a ověřuj si, zda jsou tvrdá. Přepiš dané cvičení v 1.p.č.mn. a 7.p.č.j.. trpěliv- zákazník, zdvořil- muž, vesel- chlapec, pomal- hlemýžď, škodliv- hmyz, zral- plod, bublav- potůček, uplynul- rok, poutav- příběh, čil- ruch 3. Rozděl příd.jména rodu mužského na životná a neživotná. ostražití psi, nové domy, obětaví lidé, papírové pytle, škodliví moli, mrazivé větry, světové jazyky, noví spolužáci, dubové lesy, malé džbány, laskaví učitelé 4. Tvoř krátké věty s přídavnými jmény: draví – dravý, bílí – bílý, slabý – slabí, hravý – hraví, smělí – smělý, ospalí - ospalý

6 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.6 Něco navíc pro šikovné !!! Při převádění některých příd.jmen do množného čísla se mění souhláska v kořeni před koncovkou. Např. krotký - krotcí ubohý - ubozí plachý - plaší pestrý - pestří ??? Zkusíš vymyslet další hlásky, které se mohou měnit? Uveď je na příkladech a utvoř věty. ??? Utvoř tvary 1.p.č.mn. a užij ve větách. lehký atlet, liberecký občan, maličký vrabec, horský vůdce, plachý srnec, churavý člověk, zlý kohout, veliký rak, starý tygr, barevný motýl, žíznivý turista, americký prezident, italský zpěvák, usměvavý kluk, pardubický hokejista !!! Před koncovkou –í se mění i některé koncovky v příponách. Např. horský - horští běloučký - běloučcí anglický - angličtí

7 80.7 Adjectives Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura old young cheap expensive new

8 80.8 Test znalostí Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Správné odpovědi: 1.d 2.a 3.c 4.a

9 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 80.9 Použité zdroje, citace 1.http://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpghttp://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpg 2. HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3. vyd. Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 3.Obrázky z databáze Klipart 1.http://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpghttp://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpg 2. HORÁČKOVÁ,M., STAUDKOVÁ,H., ŠTROBLOVÁ,J. Český jazyk pro pátý ročník. 3. vyd. Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6 3.Obrázky z databáze Klipart

10 80.10 Anotace AutorMgr. Blanka Průšová Období01 – 06/2012 Ročník5. ročník Klíčová slovaPřídavná jména tvrdá AnotacePrezentace popisující skloňování tvrdých přídavných jmen. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura


Stáhnout ppt "80.1 Přídavná jména TVRDÁ Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google