Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV (EPR) 23. 6. 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV (EPR) 23. 6. 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV (EPR) 23. 6. 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV (1, 2) OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP  Kontakty 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Kontakty  Základní informace OJ  Postup při požáru - Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru 3. OŽP  Kontakty  Nakládání s odpady 4. Důležitá telefonní čísla v případě mimořádných událostí 1

3 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV CELKOVÝ POHLED NA EPR1 A EPR2 2

4 3 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. ORIENTACE V AREÁLU EPR1 LEGENDA: 1. Hlavní vrátnice 2. Provozní a správní budova 3. Chemická úpravna vody 4. Strojovna 5. Kotelna 6. Odsíření 7. Zauhlování 8. Kompresorová stanice a elektrovelín 9. Chladící věže 10. Zadní vrátnice u ČD

5 4 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. ORIENTACE V AREÁLU EPR2 LEGENDA: 1. Hlavní vrátnice 2. Administrativní budova 3. Budova technických služeb 4. Sociální budova 5. Strojovna 6. Kotelna 7. Odsíření 8. Zauhlování 9. CHÚV 10. Vodní hospodářství 11. Chladící věže 12. Zadní vrátnice

6 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1 (EPR 1) 1. VSTUPY, VJEZDY hlavní vrátnice zadní vrátnice celoroční provoz otevřená celoročně od 05 hod. do 19.00 hod., pro vstup a vjezd pondělí až neděle tel.: + 420 471 103 939 tel.: +420 471 103 588 5

7 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2 (EPR 2) 1. VSTUPY, VJEZDY 6 hlavní vrátnice celoroční provoz pro vstup a vjezd tel.: + 420 471 103 171

8 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. VSTUPY, VJEZDY 30 km/hod. v celém areálu EPR Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům. Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Platí:  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  Místní provozní instrukce Dopravní řád EPR  Návštěvní řád EPR – součást Řádu fyz. ochrany EPR  Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa  Povoleno používání jízdních kol – musí být řádně označena, evidována a kontrolována 7

9 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ 8 Přehled řídících pracovišť (VELÍNY) pro případ ohlášení prací (zahájení, přerušení, ukončení) Tel.: +420 471 10 xxxx VelínEPR1EPR2 elektro5600, 32122211, 2214 VD 3-45621 VD 5-65622 VD 1-23196, 3610, 3620 zauhlování56073670 odsíření5609724 101 553 směnový inženýr (SI)602 262 5542206, 602 262 553

10 9 Pro ohlašování prací na zařízení provozované dodavatelsky: (zahájení, přerušení, ukončení práce) SPECIFIKA LOKALITY EPR1 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 9 Vstup na elektrovelín Vstup na velín CHÚV

11 SPECIFIKA LOKALITY EPR1 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 10 Vstup na velín bloku 13-14Vstup na velín bloku 15- 16

12 SPECIFIKA LOKALITY EPR1 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 11 Vstup na velín sil popílkuVstup na velín odsíření

13 SPECIFIKA LOKALITY EPR1 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 12 Vstup na velín zauhlování Vlečkový přejezd k velínu zuhlování

14 SPECIFIKA LOKALITY EPR2 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 13 Vstup na elektrovelín a strojovnu +9m Vstup na velín bloku 21- 22

15 SPECIFIKA LOKALITY EPR2 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 14 Vstup na velín sil popílkuVelín pasové dopravy

16 SPECIFIKA LOKALITY EPR2 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 15 CHÚVVstup na velín CHÚV

17 SPECIFIKA LOKALITY EPR2 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 16 Velín zauhlování

18 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina Hluku – poškození sluchu  Strojovna, Kotelna, Kompresorová stanice k dispozici jsou zásobníky zátkových chráničů sluchu Zvýšená hladina Prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování  Objekty odsíření – doprava a mletí vápence Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování - v okolí a nad hlubinným zásobníkem paliva  Objekt kotelny - zásobníky surového paliva Možný výskyt ionizujícího záření - odsíření EPR 1 – absorbery Výskyt neionizujícího záření - elektromagnetické separátory kovů- zauhlování, mlýnice vápence apod. 17

19 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O IK V lokalitě Prunéřov žádost o vydání identifikační karty pro OSTATNÍ zaměstnance dodavatele kromě podpisu Koo BOZP nebo Koo PO a HP musí parafovat také vedoucí provozu (p. Janda) nebo vedoucí oddělení PoZ (p. Hampl). 18 Bez jejich parafy je žádost o kartu neúplná a tedy neplatná!

20 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ a sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Pravidla chování ČEZ, a.s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací…………….. Také za toto zodpovídá vedoucí práce. 19

21 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ Veřejné WC pro naše dodavatele jsou v EPR 1 i v EPR2 u jídelny: Povinnost vedoucího práce o těchto místech informovat své pracovníky 20 WC u jídelny EPR1 Na EPR2 je veřejné WC v objektu jídelny

22 ŘÍZENÍ PRACÍ a sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Veřejné WC = tady ANO 21 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

23 ŘÍZENÍ PRACÍ a sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů tady NE ! 22 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

24 Dodavatel (zhotovitel) pro naplnění povinností vyplývajících z dokumentu ČEZ_SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s.,KE  informuje KOO BOZP EPR1 nebo EPR2 o vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů a to neprodleně  za účasti KOO BOZP EPR1 nebo EPR2 objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP EPR1 nebo EPR2 při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje 23 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

25 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 1. KONTAKTY ZA OBLAST BOZP 24 Koordinátor BOZP: pro EPR1Pavel Zahrádka tel.: 720 733 044 nebo 471 10 3736 E-mail: pavel.zahradka@cez.cz pro EPR2Zdeněk Špinka tel.: 602 479 303 nebo 471 10 3738 E-mail: zdenek.spinka@cez.cz Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html

26 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  V ČEZ, a. s., OJ elektrárna Prunéřov 1 a Prunéřov 2, zajišťuje požární ochranu jednotka hasičského záchranného sboru podniku v nepřetržitém provozu.  Riziková pracoviště elektráren Prunéřov jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS).  V době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek.  V mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektráren Prunéřov pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. 25

27 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. KONTAKTNÍ OSOBY ÚTVARU PO Koordinátor PO a HP ETP Jana Lučanová e-mail: jana.lucanova@cez.cz tel.: + 420 471 103 108 mob.: + 420 606 763 995 Velitel PS PO ETU a EPR Luboš Lorenz e-mail: lubos.lorenz@cez.cz tel.: + 420 471 103 107 mob.:+ 420 602 393 843 26

28 SPECIFIKA LOKALITY EPR1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EPR1 Skládka paliva - 30 000 tun uhlí Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, posilovací suchovody pro požární techniku - PHP, vodní, pěnové, EPS, Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO2, pěnové, ruční tlačítka EPS, požární hydranty Kotelna - nebezpečí výbuchu uhelného prachu - PHP vodní, pěnové, CO2, hydranty, ruční hlásiče EPS Chemické provozy - CHÚV, přítomnost nebezpečných přípravků. Centrální stanice vodíku – nebezpečí výbuchu Mezisklad nebezpečných odpadů - nebezpečí požáru, výbuchu 27

29 SPECIFIKA LOKALITY EPR2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EPR2 Skládka paliva - 200 000 tun uhlí Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, posilovací suchovody pro požární techniku - PHP, vodní, pěnové, EPS, Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO2, pěnové, ruční hlásiče EPS, hydranty, nezavodněné požární potrubí Kotelna - nebezpečí výbuchu uhelného prachu - nebezpečí výbuchu zemního plynu na příkotlových stanicích, - PHP práškové, pěnové, hydranty, nezavodněné požární potrubí, tlačítka EPS. Chemické provozy - CHÚV, přítomnost nebezpečných přípravků. Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu. Regulační stanice zemního plynu – nebezpečí výbuchu Centrální stanice vodíku – nebezpečí výbuchu 28

30 SPECIFIKA LOKALITY EPR 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 29 Ohlašovna požárů HZSp EPR 150 Dispečink HZSp EPR 3333 471 103 333

31 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB EPR1 Prostor č. 1 Prostor na nádvoří elektrárny naproti vchodu do správní budovy - všichni zaměstnanci ze správní budovy. EPR2 Prostor č. 1 Prostor před správní budovou A1 - všichni zaměstnanci z provozní budovy. Prostor č. 2 Prostor před budovou služeb A2 - všichni zaměstnanci dodavatelských firem. Zaměstnanci z objektů nejmenovaných v těchto pokynech se soustředí v místech pro soustředění evakuovaných osob, které jsou nejblíže jejich pracoviště. Místa soustředění evakuovaných osob dále určuje velitel zásahu jednotky PO, dle povahy mimořádné události. 30

32 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. VYHRAZENÁ MÍSTA PRO KOUŘENÍ Zákaz kouření platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.) EPR1 Prostor strojovny před velínem B 3,4, kota 9 metrů Prostor strojovny před velínem B 5,6, kota 9 metrů Prostor schodiště před vstupem do prostor obsluh na velínu odsíření Prostor vně budovy zauhlování před vchodem do prostoru zauhlování Prostor na hale CHÚV před vstupem do prostor obsluh velínu CHÚV Prostor vstupní chodby do prostor provozních elektrikářů, kota 9 metrů Prostor zadního východu z AB směr výrobní blok Prostor zákoutí za dílnou firmy Elektrozdvih EPR2 Místnost vedle velínu B21, B22, B23 Místnost vedle velínu B24, B25 Místnost vedle velínu odsíření Místo vně budovy zauhlování před vchodem do místností obsluh zauhlování Místo na hale demilinek CHÚV Místo na horní chodbě v budově ČSTS před vstupem do předsíně velínu teplárenské stanice Budova A1, I. NP, prostor rozdělovače topení 31

33 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ EPR  nahlásit na dispečink HZS EPR a vedoucímu pracoviště (mistr,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na dispečink HZS EPR a technikovi PO používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na dispečink HZS EPR (3333) činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS),  nahlásit na dispečink HZS EPR a směnovému inženýru změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil,  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují. 32

34 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 33  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno.  Žádný z výtahů v OJ EPR není evakuační, při požáru se nesmí používat  V celém areálu OJ EPR se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).  Na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití.

35 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. PRACOVIŠTĚ S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“. „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích:  zauhlování  kotelna  strojovna  mezistrojovna  chladící věžě č. 3, 4, 5 během odstávky  absorbér odsíření během odstávky  rozvodny, kabelové kanály, vývodové prostory  v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků  v prostorách, kde nelze vyloučit přítomnost nebo vznik výbušné koncentrace (např. okolí TG); kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce s těkavými látkami). 34

36 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.: 35

37 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. KONTAKTY – OBLAST OŽP Ing. Aleš Suk, ekologIng. Šárka Riedlová, vodohospodář  724 677 039  724 570 410  veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP a únicích látek  kontrolní činnost  pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP  podrobněji viz Seznam příslušných zaměstnanců (příloha Pravidel chování) 36

38 37 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD  Smluvní partner nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na směsný komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro Skupinu ČEZ a nesmí ukládat takový odpad mimo vyhrazená a určená místa.  Shromažďovací prostředky odpadu musí smluvní partner řádně označit v souladu s platnou legislativou, v blízkosti nádob s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.

39 38 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TŘÍDĚNÝ ELEKROODPAD  Sběr vyřazených elektrozařízení a baterií (vrátnice EPR). Možnost odevzdat i el. zařízení z domácnosti.  Pokud vyřazené elektrozařízení vzniká při činnosti dodavatele – nutno řídit se smlouvou nebo dohodou s příslušným zaměstnancem ČEZ. Odpovědná osoba: Ing. Aleš Suk +420 724 677 039

40 39 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SKLAD KOVOVÉHO ODPADU SKLAD KOVOVÝCH ODPADŮ Provozovatel: ČEZ EP, s.r.o. Kontaktní osoby: Škoda Antonín 792 332 825 Dvořáková Eva 778 475 158 Takáč Tomáš602 156 195 Provozní doba: UT, ČT 6:00 – 14:00

41 40 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SKLAD OSTATNÍHO ODPAD SKLAD OSTATNÍCH ODPADŮ Provozovatel: POZ spol.tech. a stav. EPR Odpovědná osoba: p. Hlaváč + 420 606 779 536

42 41 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU SKLAD NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Provozovatel: Sklady KE Obsluha: EO, a.s. - pí. Vaněčková +420 724 928 747 Odpovědná osoba: Jakl Jiří + 420 724 873 781 Provozní doba: UT, ST 9:30 – 11:00

43 SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 4. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Pro nutnou součinnost s OJ: 42 První pomoc:+420 471 103 333(Hasiči EPR) Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: Lékař: +420 471 10 3651 ordinuje pouze: pondělí 13 – 16 hod., středa 7.30 – 11 hod. Ohlašovna požárů HZSp EPR150 Dispečink HZSp EPR 3333471 103 333

44 43 Nastanou-li mimořádné události: Podle potřeby přivolat pomoc (150, 155, 158) Dále musí být události ohlášené ČEZ: SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV 4. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PožárKoordinátor PO a HPJana Lučanová3108606 763 995 ÚrazKoordinátor BOZP EPR 1Pavel Zahrádka3736720 733 044 Koordinátor BOZP EPR 2Zdeněk Špinka3738602 479 303 Ekologická havárieEkologAleš Suk724 677 039 Krádeže, konfliktyOstraha EPRJosef Kdolský606 764 001 Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY PRUNÉŘOV (EPR) 23. 6. 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google