Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Publius Ovidius Naso Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace představuje žákům další ze tří největších postav (Vergilius, Ovidius, Horatius) zlatého období římské literatury. Klasickým způsobem seznamuje žáky s životními osudy a dílem tohoto básníka. Datum tvorby25. 7. 2013

2 PUBLIUS OVIDIUS NASO © Dušan Kráčmar 2013

3 PUBLIUS OVIDIUS NASO ÚVOD  římský básník v tzv. zlatém období římské literatury – rozkvět kultury za vlády prvního římského císaře Octaviana Augusta  žil v letech 43 př. n. l. – 17 n. l.  velmi nadaný básník tvořící s neobyčejnou lehkostí, značné popularity dosáhl už za svého života  především díky svým lyrickým milostným veršům zůstává dodnes velmi čteným autorem Ovidius na novodobé ilustraci

4 PUBLIUS OVIDIUS NASO ŽIVOTNÍ OSUDY  narozen 20. 3. roku 43 př. n. l. v dnešní Sulmoně nedaleko Říma ve střední Itálii  pocházel ze zámožné rodiny, a proto mohl odjet na studia do Říma, kde se věnoval právu a rétorice  kariéry politika se však vzdal a zaměřil se tak pouze na poezii  v milostné problematice se zřejmě orientoval i díky vlastním bohatým zkušenostem – za svůj život byl třikrát ženatý  roku 8 n. l. byl za dosud nejasných okolností (zapojení do skandálu v císařské rodině?, účast na spiknutí proti císaři?) poslán císařem Augustem do vyhnanství do černomořské osady Tomis, dnešní Constanțy v Rumunsku (dnes je zde po něm pojmenována univerzita)  tímto vyhnanstvím Ovidius velmi trpěl, žádal císaře o milost, ten však zůstal neoblomný a tak v místě svého nedobrovolného exilu zřejmě v roce 17 n. l. zemřel

5 PUBLIUS OVIDIUS NASO ŽIVOTNÍ OSUDY císař Octavianus Augustus – zásadně ovlivnil Ovidiův život posláním do vyhnanství Ovidiova socha Ettore Ferrariho v rodné Salmoně …a přesná kopie Ferrariho sochy v Constanțě, kde zemřel 1912 km

6 PUBLIUS OVIDIUS NASO DÍLO – MILOSTNÁ POEZIE  nejvýznamnějším Ovidiovým dílem v oblasti milostné poezie je jeho veršované dílo Umění milovat  dílo se skládá celkem ze třech knih (částí) s celkem asi 2300 verši  první dvě knihy jsou určeny pro muže – radí jim, jak přízeň ženy získat a jak si ji udržet  třetí kniha je určena pro ženy – obsahuje podobné rady v opačném gardu  podle některých se jedná i o parodii na tzv. didaktickou (naučnou) poezii, jako jsou např. Vergiliovy Zpěvy rolnické, jeho recepty však často fungují (??? ) – viz následující snímek Kniha (ve smyslu „část díla“) ucelená a souvislá část rozsáhlého básnického díla (např. jeden ucelený příběh) jako synonymum se někdy užívá např. výrazu zpěv Verš základní stavební jednotka básně sestavená podle určitých pravidel (rytmus, rým, počet slabik atd.), jde o jeden řádek básnického díla verše se mohou (ale nemusejí) rýmovat, seskupují se do slok (strof)

7 PUBLIUS OVIDIUS NASO DÍLO – MILOSTNÁ POEZIE, UKÁZKY Buď přizpůsobivý! Buď pozorný! Buď výřečný – klidně si i vymýšlej! Lichotně ji sváděj! (přirovnává k situaci – i kráva po býku zabučí) Donuť ji k tomu, aby žárlila! Obětuj pro ni všechen svůj čas! Měj čistotu v oblibě! Kniha I. Donuť dívku, aby se do tebe zamilovala, ale jen krása a vzhled ti nepomůžou! Musíš se všestranně rozvíjet! Lichoť ji a říkej ji, co ráda uslyší! Ustup ji, když vzdoruje, sám pro sebe budeš vítěz! Snaž se, aby ses pro ni stal zvykem! Vyvaruj se nevěry! Nevytýkej dívkám vady! Nikdy neuspěchej vrcholnou rozkoš! Musíš o sebe pečovat! Nauč se půvabně smát a plakat, kdykoliv je to zapotřebí! Nauč se ladně chodit! Chraň se mužům, kteří o sebe moc dbají! Nesmíš být rychle poddajná, nech ho v nejistotě! Buď zábavná! Buď bouřlivá! Pokud najdeš lásku, využij toho a rychle ji uchop- může odejít tak rychle jako přišla! Pij, co unese hlava a do té doby, kdy rozum a nohy budou pevné! Kniha II. Kniha III. FUNGUJÍ NEBO NEFUNGUJÍ???

8 PUBLIUS OVIDIUS NASO DÍLO – PROMĚNY  současně s Uměním milovat vznikalo i další Ovidiovo vrcholné dílo Proměny, taktéž často překládané jako Metamorfózy  obsahuje krátké epické básně rozdělené celkem do 15 knih  většinu příběhů propojuje motiv proměny lidské bytosti z historie a mytologie v něco jiného (zvíře, rostlinu, věc)  dílo vrcholí příběhem o Caesarovi, který je po svém zavraždění vzat na nebesa a přeměněn v kometu Lyrika nemá děj, zachycuje pocity, nálady a úvahy často se využívá metafor (obrazná pojmenování) nejčastěji se vyskytuje v poezii, ale může se objevit i v próze a v některých částech dramatu Epika má děj, často jde o vyprávění nebo popis skutečnosti může mít podobu ich-formy („já jsem šel…“) nebo er-formy („on šel…“) krom prózy se objevuje i v dramatu a poezii MNOHO DĚL MÁ LYRICKO-EPICKOU POVAHU!

9 PUBLIUS OVIDIUS NASO DÍLO – PROMĚNY, UKÁZKY Bojovný moudrému není roven a pěsti nepatří vítězná cena. Jeť přednější hlava než ruka u lidských těl, neb v ní jest veškerá životní síla. Kniha XII. – Spor o výzbroj Achillovu Ach, Médeio, marně se vzpíráš, nějaký bůh ti brání; a div by byl, není-li toto, nebo cos tomuto podobné tím, co jmenují láskou. Vyhlaď z panenské hrudi, ty nešťastná, možno-li, oheň, který tam vzplál! Jen moci, a měla bych zdravější rozum! Nová však síla mě vleče, ač vzdoruji; jinak mi radí touha a jinak rozum: sic vidím a schvaluji lepší, vésti se však dám horším! Dejtež bohové lépe! Leč nestačí prositi o to, musím také tak jednat! V nitru je největší bůh. Co opustím, není přec velké, půjdu však za velkým. Kniha VII. – Médeia Vysvětlivky Médeia – hrdinka z řeckého dramatu (Euripides), dcera kolchidského krále, která proti vůli rodiny z lásky dopomohla vůdcovi argonautů Iásonovi k získání zlatého ovčího rouna Spor o výzbroj Achillovu – řečnický souboj mezi Odysseem a Telemonovcem, který vyhrál Odysseus a získal Achilleovu zbroj

10 PUBLIUS OVIDIUS NASO DALŠÍ DÍLO  Jak léčit lásku - taktéž překládáno jako Léky proti lásce, protiklad díla Umění milovat, poskytuje recepty, jak se „odmilovat“  Listy heroin – fiktivní dopisy partnerek mytických hrdinů adresovaných svým milým  Žalozpěvy - dílo napsané ve vyhnanství, Ovidius vyjadřuje lítost nad svým osudem a domáhá se návratu do Říma, poezie je jeho jedinou útěchou v těžkém strádání  Listy z Pontu - opět dílo z vyhnanství (pont = přístav, Constanța – Tomis je na pobřeží Černého moře), v němž vyjadřuje samotu a stesk po domově

11 PUBLIUS OVIDIUS NASO CITÁTY Bohem přec každý sobě je sám. Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější. Kdo ukradl polibek a nevzal všecko, zaslouží si, aby ztratil i to, co získal. Kolik je mušlí na břehu mořském, tolik je žalů v lásce.. Ustavičnými žněmi chudne pole. Počátkem bolesti mé jest radost a štěstí. Smrt není mi těžká, vždyť bolesti pozbudu smrtí.

12 PUBLIUS OVIDIUS NASO DĚKUJI ZA POZORNOST.

13 PUBLIUS OVIDIUS NASO ZDROJE Literatura pro I. ročník středních škol, učebnice. I. vyd. Brno, Didaktis 2 008. 151 s. ISBN 978 – 80 – 7358 – 115 – 2 ČORNEJ P.;ČORNEJOVÁ I.; PARKAN F.; KUDRYS M.. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2010, ISBN 978-80-7275-382-8 FERRARI, Ettore. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statuia_lui_Ovidiu_.jpg AUTOR NEUVEDEN. Publius Ovidius Naso [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Publius_Ovidius_Naso WERNER Anton von. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Publius_Ovidius_Naso.jpg UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue- Augustus.jpg IDÉFIX. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sulmona0001.jpg KDAVN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Statuia_lui_Ovidiu_- _Constanta.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ars amatoria [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ars_amatoria OVIDIUS. Proměny [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: https://sites.google.com/site/misantropovacitarna/ovidius-promeny WIKICITÁTY. Publius Ovidius Naso [online]. [cit. 25.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikiquote.org/wiki/Publius_Ovidius_Naso


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google