Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revoluce 1848 v habsburské monarchii Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_revoluce_1848_v_habsburske_risi.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revoluce 1848 v habsburské monarchii Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_revoluce_1848_v_habsburske_risi.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický."— Transkript prezentace:

1 Revoluce 1848 v habsburské monarchii Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_revoluce_1848_v_habsburske_risi.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, revoluce 1848 v habsburské monarchii ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: 7. 1. 2012 Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Význam revoluce roku 1848/9 pro habsburskou monarchii. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na www.jaknadejepis8.webnode.cz

2 Revoluce 1848 v habsburské monarchii uč. 93 - 98

3 Revoluce v habsburské monarchii situace nejsložitější – 3 velké celky – rakouské země, země Koruny české a země Uherské království – řada národů 3 revoluce zároveň ( Vídeň, Praha, Uhry) situace v Německu měla vliv – Rakousko členem Německého spolku

4 Kartografie Praha: Novověk II., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 29

5 Cíle národů: nejjednodušší v Rakousku – rakouští Němci privilegovaný národ – požadovali pouze liberalizaci poměrů a vytvoření ústavy totéž požadovali Češi + národnostní požadavky Čeští Němci – velkoněmecká koncepce – s tím nesouhlasí Češi Maďaři – touha po samostatnosti – v Uhersku jich byla pouze 1/3 – ostatní národy – maďarizace – tudíž měly národnostní požadavky

6 Revoluce v Rakousku březen 1848 povstání ve Vídni odvolán kancléř Metternich císař Ferdinand přistoupil na všechny požadavky slib ústavy Uhersko – autonomie ústava vydána v dubnu – ovšem velmi neliberální květen druhé povstání ve Vídni – ústava odvolána císař prchl do Innsbrucku červen – nepokoje v Praze – potlačeny Windischgrätzovým vojskem září zrušeno poddanství, robota a všechny další poddanské povinnosti

7 Vídeňské barikády http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:J%C3%B3zsef_Heicke23.jpg

8 snaha potlačit povstání v Uhrách vedla k třetí říjnové revoluci ve Vídni – v listopadu krvavě potlačena císař přesídlil raději až do Olomouce sněm se přesunul do Kroměříže http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kromeriz_- _Velke_namesti,_pohled_smer_Arcibiskupsky_palac.JPG

9 prosinec 1848 – Ferdinand nezvládal situaci – předal vládu synovci – osmnáctiletému Františku Josefovi I. březen 1849 nová oktrojovaná ústava (vnucená = vydaná panovníkem bez souhlasu sněmu) - sněm rozehnán 1851 ústava zrušena

10 Ferdinand I. (V.) František Josef I. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv% C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.

11 Revoluce v Uhrách usilovali o samostatnost Maďaři v čele s Lajosem Kossuthem proti císaři a rakouské armádě zůstali osamoceni, odmítali přistoupit na požadavky jiných národů v Uhrách - maďarizace (maďarština úředním jazykem) – proti nemaďarské národy březen 1849 problémy Habsburků v severní Itálii, Maďaři prohlásili Habsburky za sesazené

12 v dubnu 1849 vyhlásili samostatnost Uher nové vlny bojů – pomoc ruského cara Rakousku – srpen 1849 revoluce poražena (u Világose) početná emigrace (Kossuth) Uhersko dále součástí habsburské monarchie

13 Revoluce v českých zemích březen 1848 schůzka měšťanů v pražských Svatováclavských lázních – petice císaři – liberální, státoprávní a národnostní požadavky kladná odpověď císaře Ferdinanda rozdělení společnosti na českou a německou – zveřejněno Palackého psaní do Frankfurtu, kde odmítl českou účast na sjednoceném Německu čeští Němci do Frankfurtu své zástupce vyslali červen – slovanský sjezd v Praze – postavení slovanských národů v monarchii, přeměna ve federaci sjezd přerušen – v Praze vypukly boje 12.6. - 17.6. revoluční boje na barikádách

14 Boje na pražských barikádách http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barric ades_1848.jpg / Spisovatel, novinář a politik Josef Václav Frič, mladý vůdce povstalců http://abicko.avcr.cz/2008/6/05/svatodusni-boure-- pokus-o-revolucni-povstani-v-praze-v-cervnu-roku- 1848.html

15 generál Windischgrätz bombardoval Prahu (jeho manželka náhodnou střelou zabita, když se vyklonila z okna) kapitulace Prahy, stanné právo, pronásledování revolucionářů sjezd se rozešel vyostření vztahů mezi Čechy a Němci čeští radikálové chystali revoluci o rok později na květen 1849 = májové spiknutí – prozrazeno – spiklenci pozatýkáni tresty smrti změněny na dlouholeté žaláře (Sabina, Frič)

16 http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/exhibition.aspx?ex=katalog&id=1&rok=1848 http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/exhibition.aspx?ex=katalog&id=1&rok=1848

17 zdroje: text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, str. 93 - 98 mapa: Kartografie Praha: Novověk II., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 29 obrázky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:J%C3%B3zsef_Heicke23.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kromeriz_- _Velke_namesti,_pohled_smer_Arcibiskupsky_palac.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barricades_1848.jpg http://abicko.avcr.cz/2008/6/05/svatodusni-boure--pokus-o-revolucni-povstani-v-praze- v-cervnu-roku-1848.html

18 Proč došlo ve Francii k revoluci? Kolikátá republika byla vyhlášena ve Francii roku 1848? Proč a jak se republika stala opět monarchií? Oč šlo v projektu „národní dílny?“

19 Jmenuj alespoň ty největší státy, které se nacházely na území Apeninského poloostrova (orientace – severozápad, sever, střed a jih území) – mapa uč. str. 77. Co bylo cílem revoluce na Apeninském poloostrově? Co bylo potřeba vykonat, aby se to podařilo? Kdo stál v čele těchto snah? Bylo dosaženo úspěchů, proč ano či ne?

20 Bylo dosaženo alespoň dílčích úspěchů ve snaze o sjednocení Německa? Jakou rozlohu mělo mít sjednocené Německo, jaký typ státu to měl být? Proč nikdo nepřijal panovnickou korunu? Kdo potlačil povstání na německém území? Jaké bylo v Německém spolku postavení Rakouska a Německa – porovnej.

21 Rozděl habsburskou monarchii na jednotlivé státy. Definuj cíle jednotlivých národů na těchto územích : čeho chtěli dosáhnout Rakušané čeho chtěli dosáhnout Češi čeho chtěli dosáhnout čeští Němci v čem byli zajedno čeho chtěli dosáhnout Maďaři Kolik ústav bylo během revoluce vyhlášeno, jak dlouho platily? Jaký pozůstatek středověkých poměrů byl v roce 1848 zrušen

22 K jaké změně došlo na habsburském trůnu a proč? O co usilovali Maďaři během revoluce? Jaké bylo postavení nemaďarských národů v Uhrách? Jak revoluce dopadla? Co zhoršilo vztahy mezi Čechy a českými Němci? Jaký byl smysl slovanského sjezdu v Praze, o co Slované usilovali? Jak skončila revoluce v Čechách?


Stáhnout ppt "Revoluce 1848 v habsburské monarchii Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_revoluce_1848_v_habsburske_risi.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google