Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Laštovková C4A.  situace v Evropě po Vídeňském kongresu  příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii, Německu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Laštovková C4A.  situace v Evropě po Vídeňském kongresu  příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii, Německu."— Transkript prezentace:

1 Lucie Laštovková C4A

2  situace v Evropě po Vídeňském kongresu  příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii, Německu a Itálii  průběh revoluce v habsburské monarchii

3  V září 1814 ve Vídni - jednání o budoucím uspořádání kontinentu po napoleonských válkách  Hlavní iniciátor mezinárodního kongresu: ministr zahraničních věcí a pozdější rakouský kancléř kníže Klemens Metternich  hlavní slovo v jednání: zástupci čtyř zemí „výbor čtyř“ Rakouska, Ruska, Pruska a Velká Británie

4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Metternich_(c._1835-40).jpg

5  Obnova předrevolučních poměrů  Francie ztráta všech územních zisků z dob napoleonských válek  musela vrátit umělecká díla svezená do Paříže z celé Evropy  700 miliónů franků válečných reparací

6  Vznik: Německý spolek(35 monarchií a 4 svobodná města)  Polské království  Nizozemské království  Prusko - část Porýní a Saska  Rakousko - severní Itálie - Lombardie a Benátsko  VB - strategické námořní základny

7 http://2.bp.blogspot.com/_KQG4gmqpsn4/TLim6AuN1GI/AAAAAAAAAkI/oMJHls-bwqQ/s1600/post- congress-of-vienna-map.jpg

8  ruský car Alexandr I., rakouský císař František I., a pruský král Fridrich Vilém III.  Vzájemná spolupráce zabránění vzájemným konfliktům a zabránění šíření demokratických a liberálních myšlenek i revolučních nálad

9  snaha odstranit přežitky feudalismu, které brání kapitalistickému vývoji – robota  nespokojenost s politickým uspořádáním po Vídeňském kongresu (nespokojenost s absolutismem, konzervatismem)  vzrůst národního cítění (zejména utlačovaných národů v habsburské monarchii)  národní požadavky v Itálii a Německu (snaha o sjednocení)  sociální konflikty a neklid (spjat se zhoršováním podmínek – nezaměstnanosti), neúroda, zvyšování cen

10  povstání na Sicílii (v Palermu) proti vládě Bourbonů  povstání v severní Itálii proti Habsburkům  v Benátkách vyhlášena republika  Vyhrála rakouská armáda

11  dva směry:  liberální buržoazie (požaduje volební reformu)  radikální buržoazie (drobná buržoazie a inteligence, uvědomují si dělnictvo, požadují změny i pro dělnictvo)  došlo ke svržení krále Ludvíka Filipa Orleánského a k vyhlášení republiky  Červnová revoluce dělnictvo x buržoazie  prezidentem republiky byl zvolen příbuzný Napoleona, Ludvík Bonaparte – Francie znovu císařstvím

12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/1778_Louis_Napoleon.jpg

13  Cílem revoluce bylo sjednocení Německa a vyhlášení ústavy  Německé národní hnutí mělodva směry:  vytvořit Velkoněmecko (sjednotit všechna území německy mluvících zemí  vytvořit Maloněmecko

14  revoluce ve Vídni, císař reagoval sesazením Metternicha a slíbil ústavu a svobodu tisku  vznik „oktrojované ústavy“  Povstání ve Vídni, v Čechách a Maďarsku

15  11. března 1848 - radikální demokraté svolali lidové shromáždění do Svatováclavských lázní.  sdruženi v tajném spolku Repeal (Emanuel Arnold, Karel Sabina, J. V. Frič, Vilém Gauč)

16  požadavky pro císaře:  státoprávní požadavky (samostatnost Čech v rámci Rakouska)  národnostní požadavky (rovnoprávnost čj a nj v úřadech a na školách)  liberální požadavky (svoboda tisku, zrušení cenzury, svoboda shromažďování)  sociální požadavky (zrušení roboty, zlepšení postavení dělníků)

17  Národní výbor, vypracoval petici pro císaře. Odpovědí císaře byl tzv. „Kabinetní list“, ve kterém císař sliboval nápravu.

18  V červnu 1848 se konal Slovanský sjezd  Účastnili se ho rakouští Slované, Poláci a Rusové. Jednali o vztazích mezi Slovany a mezi Slovany a Němci.  došlo ke srážce s vojáky generála Windischgrätze a k vypuknutí Pražského červnového povstání  Májové spiknutí - 1849

19  http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezen tace/sexta/Evropa_viden_kongres.pdf http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezen tace/sexta/Evropa_viden_kongres.pdf  http://www.dejepis.com/ucebnice/revolucni- rok-1848-1849/


Stáhnout ppt "Lucie Laštovková C4A.  situace v Evropě po Vídeňském kongresu  příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii, Německu."

Podobné prezentace


Reklamy Google