Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rok 1848. Revoluční léta 1848 / 49 → série revolučních událostí v Evropě, které se navzájem ovlivňovaly Příčiny: •Snaha odstranit relikty feudalismu •Snaha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rok 1848. Revoluční léta 1848 / 49 → série revolučních událostí v Evropě, které se navzájem ovlivňovaly Příčiny: •Snaha odstranit relikty feudalismu •Snaha."— Transkript prezentace:

1 Rok 1848

2 Revoluční léta 1848 / 49 → série revolučních událostí v Evropě, které se navzájem ovlivňovaly Příčiny: •Snaha odstranit relikty feudalismu •Snaha změnit „zakonzervované“ politické uspořádání •Snaha o sociálně spravedlivější společnost •Růst národního cítění

3 Průběh revolučních událostí v Evropě Švýcarsko: •1847 – 48 občanská válka, vítězství městských kantonů •Země nositelem pokroku, utavena na konfederativním liberálním principu •Ústava z roku 1848 platná dodnes

4 Průběh revolučních událostí v Evropě Itálie: •Leden 1848 povstání na Sicílii proti vládnoucím Bourbonům •Rozšíření do Neapole •Sardinské království válčí s Rakouskem (velitelem rak. armády Václav Radecký) •Vznik republik – Toskánsko, Řím, Benátky •Do března 1849 postupně všechna ohniska revoluce poražena → Itálie nebyla sjednocena, chyběl společný postup → Výrazné osobnosti - Giuseppe Mazzini a Giuseppe Garibaldi

5

6 Průběh revolučních událostí v Evropě Francie: •Vznik opozice proti Ludvíkovi Filipovi •Král zakazuje soukromé bankety – následuje tzv. únorová revoluce •Ludvík Filip svržen, vyhlášena republika •Vytvořena prozatímní vláda – zastoupeni i socialisté, zřízeny tzv. národní dílny •Červen – povstání dělníků - potlačeno (poprvé v dějinách dělnictvo proti buržoazii) •Prezidentem zvolen Ludvík Napoleon •1852 státní převrat – Ludvík se prohlašuje za císaře a vládne pod jménem do Napoleon III. do roku 1870

7

8 Průběh revolučních událostí v Evropě Německo: •Rozdrobené, ohlas francouzských událostí, cílem sjednocení •Povstání v Bádensku, Bavorsku, Sasku •Březen - povstání rolníků, dělníků, ale i berlínských měšťanů •Pruský král jmenuje liberální vládu •Svolán německý sněm do Frankfurtu, diskutovány dvě koncepce: A) Velkoněmecká koncepce (idea) B) Maloněmecká koncepce (idea) •Sněm nabídl korunu pruskému králi – ten ji od sněmu odmítl •Potlačena povstání v Sasku a Porýní, sněm rozehnán •Německo zůstalo roztříštěné

9

10 Průběh revolučních událostí v Evropě •Velkoněmecká koncepce: vytvoření jednotného německého státu zahrnujícího i Rakousko a české země •Maloněmecká koncepce: jednocení Německa pod vedením Pruska s vyloučením Rakouska

11

12 Průběh revolučních událostí v Evropě Rakousko: Mnohonárodnostní stát - Slované 17 mil., Němci 8 mil., Maďaři 5 mil. Absolutismus, feudální režim, nespokojenost dělníků, … •Březen – povstání ve Vídni, Metternich odvolán, císař přislíbil ústavu a volby •Květen 1848 - ve Vídni znovu vypukly nepokoje vláda byla nucena svolat ústavodárný říšský sněm •Říjen 1848 – povstání proti vyslání vojska do Uher •Vydána oktrojovaná ústava – brzy odvolána

13 Průběh revolučních událostí v Evropě České země: •11. 3. 1848 lidové shromáždění ve Svatováclavských lázních svolané radikály •Přidávají se liberálové – vytvořen Národní výbor: požadavky občanské a národnostní poslány do Vídně •Vznikají národní gardy •8. 4. 1848 Kabinetní list – odpověď císaře: příslib národnostní a jazykové rovnoprávnosti a svolání zemského sněmu – odpor Němců

14 Průběh revolučních událostí v Evropě České země: •Duben 1848 Palackého dopis do Frankfurtu – odmítnutí velkoněmecké koncepce •Červen 1848 Slovanský sjezd v Praze – zástupci habsburské monarchie, Polska, Ruska (Bakunin) → nedošlo ke shodě, pouze odmítnutí velkoněmecké koncepce • V Praze generál Windischgrätz - v Celetné došlo ke srážce s vojáky → vypuknutí Pražského červnového povstání tzv. „Svatodušní bouře“ (12. - 18. 6. 1848) – barikády na starém městě, centrem odporu Klementinum •Září 1848 – zrušeno poddanství za výkup •Říjen 1848 – povstání ve Vídni (císař uprchl do Olomouce) •Říjen 1848 – nastupuje mladý radikální František Josef I. •Březen 1849 – rozehnán zákonodárný sněm v Kroměříži •Oktrojovaná ústava – zachovává centralizovanou moc •Květen 1849 – v Praze odhaleno povstání: ustanoven výjimečný stav až do roku 1853, zatýkání, soudy (Arnold, Sabina, Frič) – začíná Bachův absolutismus

15 Generál Windischgrätz

16 Alexandr Bach

17 Rakouská monarchie po roce 1848 •1849 vydána oktrojovaná ústava •1851 tzv. silvestrovské patenty ruší ústavu a politická práva - Bach, František Josef I. •1855 konkordát s církví – opět vliv na školství a kulturu •Zaveden živnostenský řád – rušení cechů, vznik živnostenské komory – rozvoj kapitalismu (Čechy, Dolní Rakousy) •1859 Rakousko prohrává krvavou bitvu U Solferina – odvolán ministr Bach •1860 vydává panovník Říjnový diplom – slibuje ústavu •Únorová Schmerlingova ústava – centralistická, vyhovující německému obyvatelstvu: Exekutiva – panovník Zákonodárnou moc - říšská rada (panská a poslanecká sněmovna)

18 Rakouská monarchie po roce 1848 Pád absolutismu = rozvoj kultury •Národní listy (Rieger, Palacký) •1859 - 1874 Riegerův slovník naučný •Spolky: Sokol (Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner), Hlahol(Bedřich Smetana), Umělecká beseda •1864 Prozatímní divadlo

19 František Ladislav Rieger

20 Rakouská monarchie po roce 1848 •Česká politika v 60. letech ve znamení pasivní rezistence •polarizaci české politiky: zastánci pasivní rezistence = Staročeši (Palacký, Rieger) Mladočeši (Grégr, Sladkovský) - radikálně demokratické síly •1865 vychází Palackého spis „Idea státu Rakouského“ „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“

21 Rakouská monarchie po roce 1848 Prusko – rakouská válka (1866) •Spor o rakouskou državu na severu Evropy – Holštýnsko (záminka) •Skutečný důvod – válka o hegemonii v německém prostoru •Spojenectví Pruska a Itálie – Rakousko nuceno válčit na dvou frontách •3. července 1866 bitva u Hradce Králové (u Sadové): Rakousko poraženo → Pražský mír: Rakousko vystupuje z Německého spolku, zachovává si celistvost, vzdává se Holštýnska Prusko zakládá Severoněmecký spolek – otevřena cesta ke sjednocení pod taktovkou Pruska

22

23 Rakouská monarchie po roce 1848 1867 Maďaři využívají oslabení Rakouska k vyhlášení Rakousko – Uherského vyrovnání: •vznik dualismu (dvojstátí) •společný panovník, zahr. Politika, finance, armáda •Uhry vlastní ústavu, vládu, sněm •Hranicí řeka Litava (Předlitavsko Zalitavsko)

24

25 Rakouská monarchie po roce 1848 Česká reakce na vyrovnání: •Tábory lidu (Říp), příklon k panslavismu •Převezení korunovačních klenot z Vídně do Prahy •Pokus o rakousko – české vyrovnání: 1870 Fundamentální články – odmítnuto německými politiky

26 Rakouská monarchie po roce 1848 Politická situace v Čechách •Mladočeši zakládají Národní stranu Svobodomyslnou •Staročeši se 1878 vracejí do politiky – aplikují tzv. Drobečkovou politiku: podporují vládu (E. Taafe), očekávají drobné ústupky •1880 Stresmayerova jazyková nařízení: při jednání s úřady lze užívat vedle němčiny i češtinu •1882 rozdělena Pražská universita na českou a německou •1890 Staročeši prosazují tzv. Punktace - české země měly být rozděleny na dva správní celky, německý a česko-německý: obrovský odpor v Čechách – konec politického vlivu Staročechů

27 Rakouská monarchie po roce 1848 V devadesátých letech 19. století vzniklo několik stran: •Již v roce 1878 vznikla sociálně demokratická strana •agrární strana (Alfons Šťastný, Ant. Švehla) •křesťansko - sociální strana (J. Šrámek; založení •národně-socialistická strana (učitel Václav Klofáč) •realistická strana (T. G. Masaryk) •hnutí „Omladina“ (1894 konstruovaný proces s tímto hnutím, 67 lidí odsouzeno do vězení)

28 Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937)


Stáhnout ppt "Rok 1848. Revoluční léta 1848 / 49 → série revolučních událostí v Evropě, které se navzájem ovlivňovaly Příčiny: •Snaha odstranit relikty feudalismu •Snaha."

Podobné prezentace


Reklamy Google