Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Christian Blatchford Právní aspekty podnikání v Indii 8.1.2015 Hospodářská komora ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Christian Blatchford Právní aspekty podnikání v Indii 8.1.2015 Hospodářská komora ČR."— Transkript prezentace:

1 Christian Blatchford Právní aspekty podnikání v Indii 8.1.2015 Hospodářská komora ČR

2 Úvod  systém common law  klíčové předpisy (např. Indian Contract Act, Companies Act, Partnership Act, Competition Act, právní úprava cenných papírů, devizové právní předpisy)  obecně uznávány doložky o volbě zahraničních právních předpisů (nikoliv však, pokud jsou smluvními stranami indické osoby či pokud mají sloužit k obcházení kogentních ustanovení indických právních předpisů)  uznávány doložky o zahraniční jurisdikci (pokud by měl zahraniční soud působnost i tak a za předpokladu, že to není nespravedlivé)  vykonatelnost rozsudků vydaných soudy z tzv. “reciprocating territory” (UK, nikoliv CZ) za určitých předpokladů, např. ve vztahu k jurisdikci, podvodům, spravedlivosti řízení  vykonatelnost místních a určitých zahraničních rozhodčích nálezů

3 Druhy obchodních entit  živnostník  partnership / LLP (společníkem může být i společnost)  společnost  organizační složka / účelová pobočka

4 Organizační složka / Účelová pobočka  organizační složka  předchozí souhlas „Reserve Bank of India“ (pokud nedochází k výrobě ve zvláštní ekonomické zóně)  žádná maloobchodní činnost  žádná výrobní činnost v Indii  zisk v předchozích 5 letech  vlastní jmění ve výši alespoň 85.000,- EUR  účelová pobočka  smlouva s indickou společností na projekt realizovaný v Indii  souhlas „Reserve Bank of India“, pokud projekt není financován ze zahraničí nebo bankovním úvěrem poskytnutým indické společnosti

5 Společnosti (omezené podíly/akciemi, nikoliv ručením, nikoliv s ručením neomezeným)  společnost s ručením omezeným  akciová společnost

6 Společnost s ručením omezeným  minimální základní kapitál 100.000,- INR (1.300,- EUR)  převoditelnost podílů omezena stanovami  min. 2, max. 200 společníků (pokud se nejedná o společnost s jediným společníkem)  min. 2členný statutární orgán

7 Akciová společnost  minimální základní kapitál 500.000,- INR (6.600,- EUR)  akcie volně převoditelné  min. 7 akcionářů, maximální počet není stanoven  min. 3členný statutární orgán (představenstvo)  dceřiné společnosti, které jsou společnosti s ručením omezeným, podléhají stejnému režimu, pokud nejsou plně (100%) vlastněny ze zahraničí

8 Založení a vznik  státní obchodní rejstřík  společenská smlouva (účel, předmět činnosti, základní kapitál)  stanovy (vnitřní pravidla a práva společníků/akcionářů vůči společnosti a mezi sebou navzájem)  certifikát o vzniku  veřejně dostupné dokumenty  přípustný 100% zahraniční podíl (neplatí v zakázaných oblastech podnikání, např. v nemovitostech, hazardu, tabákovém průmyslu, jaderné energii, železniční dopravě, a je předmětem omezení stanovených v tzv. „FDI policy“)

9 Vedení  členy představenstva mohou být pouze fyzické osoby, nikoliv společnosti  je vyžadováno číslo člena statutárního orgánu (DIN), k němuž musí být finančním úřadem přiděleno číslo trvalého účtu (PAN)  statutárního orgán se může skládat pouze z cizinců, i když jeden člen musel být přítomen v Indii alespoň 182 dnů v předchozím kalendářním roce, vízum nutné (může být vystaveno až na 5 let)  předseda představenstva musí být residentem  valné hromady se mohou konat za fyzické přítomnosti účastníků i dálkovým přístupem  odpovědnost členů statutárních a exekutivních orgánů  porušení povinnosti jednat s řádnou péčí a v nejlepším zájmu společnosti (nároky ze strany společnosti a/nebo akcionářů)

10 Vedení - pokračování  porušení právních předpisů  možnost připisovat veškerou odměnu na účet v cizí měně mimo Indii (daň z příjmů je však splatná v Indii)

11 Ochrana menšinových akcionářů  10 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo – svolání mimořádné valné hromady / nárok z chybného vedení k veřejnému úřadu (Company Law Board)  26 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo – zablokování zvláštních usnesení (např. změna zakladatelských dokumentů, snížení základního kapitálu, přeměny, zrušení)  zvážit však zvláštní práva ve stanovách a/nebo akcionářských dohodách

12 Zisk  běžné usnesení (51 %) na rozdělení dividend a zálohy na dividendy  pouze po převodu hotovosti do povinného rezervního fondu (max. 10 % zisku)

13 FDI  vlastní jmění (nebo cenné papíry představující vlastní jmění) / dluhy (nebo cenné papíry představující závazky)  rámec pravidel – úřad průmyslové politiky a podpory (DIPP), ministerstvo obchodu a průmyslu, vláda  postup – „Reserve Bank of India“  automatická cesta (tzv. automatic route)  žádný souhlas od státních orgánů  státně administrativní cesta (tzv. government route)  souhlas rady pro podporu zahraničních investic (FIPB)  pro sektory jako např. petrochemický průmysl, obrana, tiskařský průmysl, telekomunikační služby, vysílání  zakázané sektory např. nemovitosti, hazard, tabákový průmysl, jaderná energie, železniční doprava

14 Financování  dluh  žádné limity na financování z domácích úvěrů  externí komerční poskytování prostředků (ECB)  nikoliv na nákup pozemků, další půjčování nebo jako pracovní kapitál  limit ve výši 750 mil. USD v jakémkoliv finančním roce (v hotelovém a počítačovém sektoru a ve zdravotnictví činí limit 200 mil. USD)  minimální doba splatnosti – 3 roky do výše 20 mil. USD a 5 let nad 20 mil. USD  u financování zahraničním vlastníkem/akcionářem – minimum 25 % podílů/akcií (při poskytnutí úvěru přes 5 mil.), poměr kapitalizace nepřesáhne 4:1

15 Financování - pokračování  equity  požadavek přiměřené hodnoty – emise nových akcií / převod stávajících podílů/akcií na cizince

16  registrace patentů  registrace ochranných známek  ochrana nezapsaných ochranných známek (např. předběžná opatření, příkaz k doručení a zničení, škody, vydání zisku)  ochrana počítačových programů na 60 let jako “literárních děl“ (autorské právo)  civilní a trestní postih za nedbalé zacházení s „citlivými osobními údaji“ Práva duševního vlastnictví

17  ochrana v oblasti bezpečnosti práce a mezd  zaměstnanecká práva  zaměstnávání cizinců lze pouze u školených či kvalifikovaných oborníků  mzdové maximum činí u zaměstnaných cizinců 25.000,- USD za rok  pracovní doba 48 hodin týdně maximum, s odměnou za přesčasy Pracovněprávní otázky

18 Sídlo Praha Jungmannova 745/24 110 00 Praha Tel.: +420 224 103 316 Fax: +420 / 224 103 234 E-mail: ksbpraha@ksb.cz Pobočka Karlovy Vary Závodní 391/96C 360 06 Karlovy Vary Tel.: +420 353 225 996 Fax: +420 353 227 781 E-mail: ksbvary@ksb.cz Pobočka Ostrava Českobratrská 2227/7 702 00 Ostrava Tel.: +420 553 030 511 Fax: +420 553 030 512 E-mail: ksbostrava@ksb.cz Děkuji za pozornost K%ASB Christian Blatchford Counsel | Advokát KŠB cblatchford@ksb.cz


Stáhnout ppt "Christian Blatchford Právní aspekty podnikání v Indii 8.1.2015 Hospodářská komora ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google