Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016 / 2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016 / 2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016 / 2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků

2 Získání informací Virtuální Burza středních škol- Dny otevřených dveří na SŠ - doporučuji „Atlas školství“, „Kam na školu ve Zlínském kraji“ elektronická publikace Úřad práce – IPS ( ,505) KPPP (J.A.Bati -22.budova), psychologové Webové stránky příslušných SŠ Na nástěnce Volba povolání a u výchovné poradkyně

3 Virtuální BURZA SŠ - Zlínský kraj Informace o všech SŠ v kraji SŠ podle lokality (okresů) SŠ podle oborů zaměření Kalendář Dnů otevřených dveří (podle měsíců)

4 Ředitel SŠ zveřejní termíny přijímacích zkoušek (je-li škola zapojena do pilotního ověřování, půjde jen o jeden termín) jednotná kritéria ( hodnocení na vysvědčeních, talent, vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy) předpokládaný počet přijímaných uchazečů Zveřejnění na webových stránkách školy: do („střední školy“) do (obory s talentovou zkouškou)

5 Počet přihlášek 1. kolo 2 přihlášky ( na 2 školy nebo 2 obory na téže škole) Tiskopisy přihlášek dostanou žáci ve škole (i s vyplněným a potvrzeným prospěchem )

6 Přihlášky Vyplní se 2 stejné přihlášky a každá se pošle na jinou školu Neměnit pořadí škol! Na 1. místě uvést preferovanou školu Pokud má žák doporučení k zohlednění – musí ho přiložit k přihlášce

7 Termíny podání přihlášek Přihlášky podávají uchazeči - zákonný zástupce - sami přímo řediteli SŠ Obory s talentovou zkouškou do (kritéria zveřejněna na SŠ do ) Ostatní obory do Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo budou zveřejněna nejpozději do

8 Přijímací řízení Pozvánka k přijímacímu řízení bude doručena 14 dní před termínem konání 1.kolo se koná –

9 Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce (vážné, zdravotní důvody), musí jej zákonný zástupce písemně do 3 dnů omluvit řediteli SŠ (náhradní termín )

10 Pilotní ověřování Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do pilotního ověřování = přijímací zkouška z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou Do pilotního ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ Přijímací zkoušky se budou konat: pro čtyřleté obory vzdělání (Náhradní termín )

11 Možnosti Do pilotního ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pilotního ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum.

12 Zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4.) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou. Zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4.) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

13 Výsledky přijímacích zkoušek U maturitních oborů U učebních oborů nejdříve Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů (škola + internet) Nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí poštou „Uložit 7 dní“- potom doručeno do schránky

14 Zápisový lístek Slouží k potvrzení úmyslu studovat na vybrané škole. Žáci obdrží zápisový lístek na základní škole (pouze jeden - oproti podpisu). Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí musí zákonný zástupce (uvedený na přihlášce) odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ.

15 Pokud zápisový lístek neodevzdá, ztrácí nárok stát se studentem této školy. Stáhnout zápisový lístek je možné pouze na základě kladně vyřízeného odvolání na „nové“ škole nebo žáci, kteří konali talentové zkoušky v lednu a byli přijati a už odevzdali zápisový lístek (Odevzdaný zápisový lístek může zákonný zástupce ze SŠ stáhnout - po předložení písemné žádosti- a přenést na jinou školu. Musí být dodržena lhůta 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí.)

16 Odvolání Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí přímo řediteli SŠ

17 2. a další kola Informace o dalších kolech a volných místech na a stránkách SŠ Není povinností středních škol vyhlašovat další kola Výsledky testů budou součástí kritérií i v dalších kolech

18 2. a další kola Výsledky z testů z 1.kola mohou být přenosné do dalších kol Přijímací zkoušky se konají nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola

19 Podpora řemesel v odborném školství I pro příští školní rok jsou vyhlášeny obory, které podporuje Zlínský kraj. Jedná se učební obory, v nichž učni po splnění podmínek dostávají stipendium ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč měsíčně. Další odměny jsou za prospěch s vyznamenáním (1500, 2500, 5000). (obory stavební, strojírenské, sklářské, řezník- uzenář, pekař, zemědělec-farmář, chemik). Více na

20 Další užitečné informace Kalendář Dnů otevřených dveří (na a stránkách SŠ)www.zkola.cz

21 Doporučení Návštěva SŠ - Dny otevřených dveří Zkoušky nanečisto Přihlédnout k zájmům i uplatnění na trhu práce Sepsat si klady a zápory zvoleného oboru

22 Děkuji za pozornost Nabízím pomoc každé pondělí v době každý pátek Mgr.Leona Lukašíková Kabinet č.217


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016 / 2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google