Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE LOBBING Student :Bc. Jiří BurešUČO: 18090 Studijní středisko:MostSkupina: N11KRPMO Tudor: Ing. Naděžda Petrů Studijní program: Ekonomika a management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE LOBBING Student :Bc. Jiří BurešUČO: 18090 Studijní středisko:MostSkupina: N11KRPMO Tudor: Ing. Naděžda Petrů Studijní program: Ekonomika a management."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE LOBBING Student :Bc. Jiří BurešUČO: 18090 Studijní středisko:MostSkupina: N11KRPMO Tudor: Ing. Naděžda Petrů Studijní program: Ekonomika a management Obor:Řízení podniku a podnikové finance Forma studia: kombinovaná

2 LOBBING TĚŽBA BŘIDLICOVÉHO PLYNU

3 ZPRÁVA Z TISKU

4 Investor - Basgas Energie Czech

5 Oč jde v těžbě plynu? Společnost Basgas Energia Czech s australsko-americkými vlastníky požádala ministerstvo životního prostředí o udělení licencí k průzkumu ložisek plynu v horninách na území o velikosti 777 km2 na Náchodsku, Broumovsku a Trutnovsku. Výskyt plynu v břidlicích zatím v České republice nikdo systematicky neprověřoval. Těžba plynu z břidlic se v posledních deseti letech dynamicky rozvíjí v USA, během letošního roku má těžba začít i ve Velké Británii, na Ukrajině a v Polsku. Pokud by se zemní plyn na českém území objevil, mohlo by to Česku pomoct snížit závislost na jeho dovozu z Ruska. Nejprve by měl být na základě dostupných archivních dat zpracován strukturně-geologický model oblasti, který by byl následně zpřesněn povrchovými nedestruktivními geofyzikálními pracemi. Tyto práce by vymezily menší pilotní území, v němž bude odvrtán průzkumný vrt. Vyřízení žádosti společnosti BasGas pro provedení průzkumných vrtů ale komplikuje složitá legislativa. Ministerstvo životního prostředí i přes nesouhlas místních úředníků a některých samospráv už koncem roku toto území pro firmu vyznačilo. O průzkum se ale zatím nejedná.

6 Oč jde v těžbě plynu? Tato těžba je poměrně novou metodou a ekologové se jí ale obávají. Při těžbě plynu z břidlic musíte narušit horninu pomocí speciálních chemikálií a neustále vrtat. Část chemikálií může však znečistit podzemní zdroje pitné vody. Proti rozhodnutí podalo rozklad 18 obcí z 56 v tomto území, rozhodne o něm ministr. Kvůli nesouhlasu s průzkumem i těžbou už lidé podepisují dvě petice, obecní a občanskou. Odpůrci plynu vidí hlavní problém ve znečištění spodních vod a zohyzdění krajiny. Na 6. března svolali poklidnou demonstraci na náměstí v Náchodě, kde se týž den pod patronací hejtmana sejdou na pracovním jednání starostové s geologem, úředníkem ministerstva a zástupcem firmy.

7 AKTUÁLNÍ ZPRÁVA Z TISKU

8 Co je vlastně těžba břidličného plynu? Břidlicový plyn je přírodní plyn nahromaděný ve formacích břidlic. Studie Bakerova Institutu pro veřejné vztahy na Rice Univerzitě přišla k závěru, že vzrůstající produkce břidlicového plynu ve Spojených Státech a Kanadě by mohla zabránit tomu, aby Rusko a země Perského zálivu diktovaly vyšší ceny za plyn, který vyvážejí do Evropy. Historie břidlicového plynu Těžba v průmyslovém měřítku začala až v 70.letech minulého století technologií směrově řízených a horizontálních vrtů. Po roce 1998 je použit nový proces těžby označovaný jako "slick-water fracturing" (frakturace pomocí “kluzké vody”). Podle zdrojů IEA, ekonomická těžba břidlicového plynu více než dvojnásobně zvyšuje produkční potenciál přírodního plynu ze 125 let na více než 250 let. Protože břidlice se vyznačují nízkou porozitou, je nutné použít frakturaci horniny, aby se zajistila průchodnost pro plyn a jeho produkci v komerčním množství. Často se využívá ve vrtech na břidlicový plyn “horizontální vrtání” s postranní délkou tak, aby vznikla maximální plocha kontaktu s břidlicí. Ekonomické situace Vyšší ceny přírodního plynu v současnosti a pokroky v metodách hydraulické frakturace a technologie horizontálních vrtů posunuly vrty břidlicového plynu k větším ziskům. Průzkum globálního trhu s břidlicovým plynem v r. 2011 poskytl hodnotu odpovídající 26 miliardám US dolarů.

9 Schéma těžby

10 Co je vlastně těžba břidličného plynu? Environmentální dopady – životní prostředí - Možná kontaminace podzemní vody Kvalita vody a ovzduší -Příměsi chemických látek do vody (emulze) používané při vrtání (asi 0,5% chemikálií pro snížení tření, látky zamezující rezivění a látky likvidující mikroorganismy). -V závislosti na velikosti území se používají až miliony litrů vody, znamená to, že do půdy je zavedeno statisíce litrů chemikálií. -Pouze asi jen 50%-70% celkového objemu kontaminované vody je získáno zpět Vlivy na krajinu -Značné zásahy do krajiny -Destrukce terénu -Důsledek nutnosti vztyčit velký počet vrtných věží

11 PRINCIP TĚZBY

12 LOŽISKA BŘIDLIČNÉHO PLYNU V ČR

13 LOBBINGOVÁ STRATEGIE

14 CÍL: PROSAZENÍ TĚZBY STANOVENÍ LOBBINGOVÉ STRATEGIE CO? PROČ? KDO? KDE? KDY? JAK?

15 CO? PROSAZENÍ TĚŽBY BŘIDLICOVÉHO PLYNU 1.Vhodné ovlivnění příslušných institucí pro věc těžby 2.Získání odborné veřejnosti pro těžbu 3.Získání větší důvěry místního obyvatelstva pro uskutečnění záměru 4.Získání povolení pro zahájení průzkumných prací a vrtů 5.Získání licence pro vlastní těžbu 6.Zahájení plné těžby z přírodních zdrojů

16 PROČ? Hlavní argumenty pro lobbing 1. vhodné ložisko břidličného plynu ve střední Evropě 2. výhodné geopolitické umístění zdroje 3. nízké investiční náklady na zřízení jímání 4. ekonomický profit 5.omezení závislosti na dovozu zemního plynu z Ruska 6. energetická soběstačnost

17 KDO? HLAVNÍ AKTÉŘI, KTEŘÍ MOHOU NÁVRH OVLIVNIT Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo obchodu a průmyslu Město Náchod, Trutnov, Broumov a starostové okolních obcí Obyvatelé Broumovska Odborná veřejnost (např. Česká geologická služba, Akademie věd ČR, ČVUT) Nevládní organizace (např. Greenpeace, Děti země)

18 STRATEGICKÁ MAPA LOBBINGU Ministerstvo ŽP Ministerstvo PO Místní obyvatelstvo Odborné organizace Greenpeace, Děti země Zástupci měst Broumov, Náchod a okolních obcí Povolení těžby

19 KDE? VYMEZENÍ ZÁJMOVÉ LOKALITY

20 KDY? STANOVENÍ HARMONOGRAMU "

21 JAK? NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST LOBBINGOVÉ STRATEGIE 1. kombinace přímých a nepřímých nástrojů - při předpokladu nepříznivého prostředí 2. v rámci všeobecného managementu - změnit situaci 3. v managementu hráčů – rozdělit odpůrce a přiblížit se k partnerům, dále argumentovat a vyjednávat 4. v managementu témat – kompenzovat ztrátu a manipulovat s tématy

22 JAK? NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST LOBBINGOVÉ STRATEGIE 5. v managementu času – urychlit 6. v managementu limitů – rozšířit pole

23 LOBBINGOVÁ STRATEGIE 1) analýza právní, sociální, ekonomické a politické situace (např. PEST) 2) výběr vhodného partnera pro lobbing se zkušenostmi v místním prostředí (lobbisté, agentury) 3) neformální oslovení zástupců zúčastněných skupin: - odborná veřejnost - politická garnitura - zástupci dotčených orgánů (ministerstva) – navázání předběžných kontaktů na poli profesních sdružení, společenské akce, neformální setkání atp. = za účelem dotvoření obrazu situace pro zahájení lobbingové strategie 4) konkretizace lobbingové strategie (postupy, čas, náklady)

24 LOBBINGOVÁ STRATEGIE PRAKTICKÁ ČÁST -studie proveditelnosti -zpracování odborných studií, podkladů a analýz -předběžné konzultace s dotčenými orgány státní moci LOBBING PR články v médiích pro podporu těžby břidlicového plynu vznik nezávislé energetické agentury pro podporu alternativních zdrojů energie (ovlivňování veřejného mínění) jednání s vytipovanými zástupci politických stran, ministerstev, a místní samosprávy

25 LOBBINGOVÁ STRATEGIE PRAKTICKÁ ČÁST -příprava konkrétních projektů, EIA -konzultace s dotčenými orgány státní moci – zpřesnění, zapracování připomínek -příprava podkladů pro podání příslušných žádostí LOBBING PR (internet, tisk, TV, rozhlas) – ukázky ze zahájení těžby v Polsku a V.Británii, zdůraznění přínosů energetická agentura - osvěta, komunikace s místní samosprávou, spolupráce, poradenství, navození důvěry (získání nerozhodnutých, udržení rozhodnutých, ovlivňování veřejného mínění) – přímá metoda udržování a ovlivňování vztahů s vytipovanými zástupci politických stran, ministerstev, a místní samosprávy – neformální a formální setkání, pozvánky na zahraniční konference a sympozia, výstavy, ukázky z těžby v zahraničí

26 LOBBINGOVÁ STRATEGIE PRAKTICKÁ ČÁST -podání oficiálních žádostí pro provedení průzkumných vrtů (načasování) LOBBING PR – (TV, rozhlas) řízené diskuze s odborníky o využití břidlicového plynu PR - tlumení negativní kampaně z řad nezávislých organizací (Greenpeace, Děti země, nové iniciativy)

27 LOBBINGOVÁ STRATEGIE PRAKTICKÁ ČÁST -provedení průzkumných vrtů -vyhodnocení -přípravné činnosti -podání žádostí pro zahájení těžby LOBBING PR – (média) strategie potvrzování vhodnosti těžby a jejích přínosů, mírnění negativních dopadů na ŽP PR - tlumení negativní kampaně z řad nezávislých organizací (Greenpeace, Děti země, nové iniciativy) udržování a rozvíjení vztahů s vybranými osobami (politici, ministerští úředníci, odborníci, zástupci místní samosprávy)

28 ZÁVĚR V tomto složitém případě může dojít ke kompromisu a to povolení průzkumných vrtů, a zároveň zákazu vlastní těžby. Metoda těžby je příliš nová a nevyzkoušená. Dopady na životní prostředí nejsou plně ověřeny. Každopádně i prosazení průzkumných vrtů může v budoucnu vést i k možnosti zahájení vlastní těžby. Přehled nákladů: Fáze – průzkumné vrty: 75,0mil.Kč (z toho náklady na lobbing 16,0mil. Kč) Fáze – zahájení těžby: 255,0mil.Kč


Stáhnout ppt "PREZENTACE LOBBING Student :Bc. Jiří BurešUČO: 18090 Studijní středisko:MostSkupina: N11KRPMO Tudor: Ing. Naděžda Petrů Studijní program: Ekonomika a management."

Podobné prezentace


Reklamy Google