Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart."— Transkript prezentace:

1 Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart část 1 Úvod a formulář Sbírky (= movité nálezy) část 2 Slovníky (číselníky) část 3 Lokality, import ze SAS, souřadnice část 4 Připojení obrázků, redeterminace část 5 Výstavy, výpůjčky, inventarizace, ošetření

2 Archeologické slovníky - pro vhodná pole byly vytvořeny odborné slovníky, kódovníky, číselníky (nabízejí se v roletkách) - většinou byly převzaty ze SAS, dále z kontextuální archeologie, z původních zadání DEMUS; - pro předmětové slovníky však tvořily základ tzv. Sklenářovy slovníky (Archeologický slovník I - IV, NM Praha) + doplňky o další užívané termíny - na tvorbě slovníků se podílel autorský kolektiv - Kalábková, Loskotová, Neruda, Nerudová, Oliva, Wiesnerová, Přichystalová, Salaš, Sklenářová - většina slovníků je pevná, nelze zapsat jiný výraz

3 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Materiálové skupiny

4 - slovníky jsou stavěny podle klasického archeologického třídění materiálu, skupin je 17 - v nabídkových roletkách dalších polí (Předmět, Materiál, Technika, Povrch, Úprava, Výzdoba, Část, Kompletnost) se objevují jen pojmy přípustné pro zvolenou skupinu - skupina 17 je úniková, při jejím zadání nabízejí roletky všechny výrazy

5 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Názvy předmětů

6 Kombinace pevných a volných slovníků - Předmět je dělen do tří polí Předmět1 = hrubé určení, Předmět2 = přesnější určení, Předmět3 = volné upřesnění - nabídky v prvních dvou polích jsou pevné, třetí nabídka je volně doplnitelná - pro tisk se tato tři pole spojují Tisk karty

7 Předmět: 1. část - hrubé určení - slovník je pevný - nabídka se filtruje podle zadané materiálové skupiny - výrazy jsou srozumitelné pro nespecialistu

8 Předmět: 2. část - přesnější označení předmětu - slovník je pevný - nabídka se filtruje podle Předmět1 - výrazy jsou určeny pro specialistu

9 Předmět: 3. část - volně doplnitelný výraz - slovník je volný, nově použité výrazy se do něj přidávají - nabídka se filtruje podle skupiny - výrazy rozvíjejí a upřesňují výběr z pevných slovníků

10 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Názvy materiálů

11 Kombinace pevných a volných slovníků - Materiál Stejný princip tří polí, do tisku se spojují: - Materiál1 = pevná nabídka závislá na skupině - Materiál2 = pevná nabídka závislá na Materiál1 - Materiál3 = volná doplnitelná vlastní nabídka

12 - slovník Předměty je prvotně řazen v rámci každé materiálové skupiny tématicky - podle funkčního hlediska v tomto pořadí: nádobí, nástroje a jejich součásti, zbraně a jejich součásti, šperky, předměty technické povahy, hudební nástroje, hračky, písemnictví, předmětů náboženské sféry, platidla, polotovary a suroviny - slovník Předměty lze druhotně řadit i abecedně (na formuláři Sbírky klepnutím na tlačítko vpravo od polí pro Předmět) - slovník Předměty má pro každou materiálovou skupinu tzv. únikový termín, např. artefakt, nádoba, nástroj, zbraň; tento termín je ve slovníku v každé materiálové skupině předmětů zařazen na prvním místě - obdobně je řešen i slovník Materiály Řazení slovníkových výrazů v nabídkách

13 Ukázka řešení slovníku Předměty pro materiálovou skupinu 10 = dřevěné artefakty - slovník Předměty je prvotně řazen v rámci každé materiálové skupiny tématicky - podle funkčního hlediska Řazení slovníkových výrazů v nabídkách (Toto je pohled do „zákulisí“ Demusu)

14 Ukázka řešení pro materiálovou skupinu 10 = dřevěné artefakty - slovník Předměty lze druhotně řadit i abecedně (na formuláři Sbírky klepnutím na tlačítko vpravo od polí pro Předmět) Řazení slovníkových výrazů v nabídkách (Toto je pohled do „zákulisí“ Demusu)

15 Závislost slovníků - podle zvolené materiálové skupiny se filtrují slovníky pro pole: Předmět, Materiál, Technika, Povrch, Úprava, Výzdoba, Část, Kompletnost - podle zvoleného předmětu se filtruje slovník pro pole: Rozměr

16 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Závislost nabídek

17 Závislost slovníků - podle zvolené materiálové skupiny se filtrují slovníky pro pole Předmět, Materiál, Technika, Povrch, Úprava, Výzdoba, Část, Kompletnost - zde na ukázku vidíme nabídku hrubého dělení materiálů pro skupinu 07 keramické nádoby

18 Závislost slovníků - podle zvoleného Předmětu se filtruje slovník pro pole Rozměr

19 Slovníky s kódy a zkratkami - některé slovníky používají slova, jiné kódy, jiné čísla či kombinace: - slovní: Předměty Materiály Techniky Barvy Jas Půdorysy Profily - znakové: Kultury (přebráno ze SAS) Aktivity (přebráno ze SAS) Rozměry Výzdoba (z původního zadání Demus) - numerické: Kompletnost (nově vytvořen z důvodu ušetření místa) Povrchy Úpravy - kombinované alfanumerické: Výzdoby

20 Sbírky = předměty Lokality Komponenty Výzkumy Objekty Souřadnice Dokumentace Obrázky Reference Manipulace Prezentace Určení Reversy InvRevize MatTech Výzdoby Míry Skupiny Předměty Materiály Techniky Výzdoby Kultury Adresář Katastry Okresy Státy DruhyObj Aktivity slovníky Literatura Terén Rozměry Části Kompletnost Povrchy Obce Kraje Adresář Zjednodušené schéma Ošetření Půdorysy Slovníky s kódy, s čísly,...

21 Slovníky s kódy a zkratkami - některé slovníky používají numerické kódy, např. Kompletnost (nově vytvořen z důvodu ušetření místa), Povrchy, Úpravy

22 Slovníky s kódy a zkratkami - některé slovníky používají znakové kódy, např. Kultura (přebráno ze SAS), Aktivity (přebráno ze SAS), Rozměry, Výzdoba (z původního zadání Demus), Kompletnost (nově vytvořen z důvodu ušetření místa)

23 Slovníky s kódy a zkratkami - některé slovníky používají kombinované alfanumerické, např. Výzdoby

24 Ceny Základní sestava = Evidence + Archeologie (multilicence) Pro nové uživatele Demus 2 000 - 5 000 Kč podle velikosti muzea Pro současné uživatele Demus 2 000 Kč www.citem.cz Další informace část 1 Úvod a formulář Sbírky (= movité nálezy) část 2 Slovníky (číselníky) část 3 Lokality, import ze SAS, souřadnice část 4 Připojení obrázků, redeterminace část 5 Výstavy, výpůjčky, inventarizace, ošetření Demus01 Archeologie


Stáhnout ppt "Demus dokumentace a evidence muzejních sbírek Představení modulu Demus01 Archeologie Užší autorský tým Pavlína Kalábková, Pavla Jankovičová, Zdeněk Lenhart."

Podobné prezentace


Reklamy Google