Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Delphi – práce se základními komponentami (1. hodina) OB21-OP-EL-KON-DOL-M-4-008A Orbis pictus 21. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Delphi – práce se základními komponentami (1. hodina) OB21-OP-EL-KON-DOL-M-4-008A Orbis pictus 21. století."— Transkript prezentace:

1

2 Delphi – práce se základními komponentami (1. hodina) OB21-OP-EL-KON-DOL-M-4-008A Orbis pictus 21. století

3 Základní komponenty v Delphi Dnes se budeme věnovat základním komponentám v Delphi a jejich nejdůležitějším vlastnostem. Delphi samozřejmě obsahuje mnohem více komponent (v závislosti na verzi) a navíc si můžeme vlastní (případně získané z internetu) snadno přidat.

4 Palety s komponentami Komponenty, jsou rozděleny podle kategorií, dnes se budeme zabývat paletou STANDARD, ve které jsou ty nejzákladnější. Některé komponenty, jsou tzv. nevizuální, tj. Po umístnění komponenty na formulář se objeví pouze ikona, která po spuštění programu není vidět (např. MainMenu)

5 Paleta STANDARD  MainMenu, PopupMenu – komponenty pro tvorbu hlavního a kontextového menu. Delphi má k dispozici tzv. Menu Designer, ve kterém provedete detailní návrh položek menu. Tvorbě nabídek budeme věnovat celou kapitolu našeho seriálu.  Label – nápis. Tato komponenta neumí (zjednodušeně řečeno) nic jiného, než se zobrazit. Přesto u ní lze reagovat na 11 různých událostí!  Edit – editační pole. Slouží k výpisu nebo k zadání jednořádkového údaje.  Memo – rozšířené editační pole. Slouží k výpisu nebo zadání delšího textu. Může fungovat např. jako základ primitivního textového editoru, nechcete-li použít složitější RichEdit.  Button – tlačítko. Jedna z nejpoužívanějších komponent.  ChechBox – zaškrtávací políčko. Slouží k zadání nebo zobrazení informace s logickou hodnotou (ano, ne). Umožňuje uživateli vybírat z několika voleb v případě, že lze vybrat více hodnot, ale zároveň není třeba vybrat žádnou.  RadioButton – přepínací tlačítko. Jde o podobnou komponentu jako CheckBox, ale na rozdíl od ní odpovídá výlučnému výběru. Jeho dalším rysem je nutnost výběru (jedno tlačítko musí být vždy stisknuté).  ListBox – seznam. Slouží pro výpis většího množství hodnot stejného (podobného) typu.  ComboBox – rozbalovací seznam. Jeho výhodou je úspora místa. Kromě toho, je-li použit pro výběr hodnoty, umožňuje uživateli zadat nový údaj, který v seznamu dosud není.  ScrollBar – posuvná lišta.  GroupBox, RadioGroup, Panel – komponenty umožňující shlukovat jiné prvky do logických skupin. Mají podstatný (nejen vizuální) význam.

6 Hlavní vlastnosti komponent Jedná se především o vlastnosti vizuálních komponent: Jméno a titulek Každá komponenta v Delphi má své jméno (vlastnost Name). Pokud nepřidělíte jméno ručně, Delphi pojmenuje komponentu automaticky. Názvy jsou tvořeny složením názvu komponenty (např. Button) a pořadového čísla, např. Button5. Jméno komponenty musí být jedinečné v rámci vlastníka. Zjednodušeně řečeno: můžete mít v aplikaci dva formuláře, z nichž každý obsahuje komponentu stejného jména. Naproti tomu titulek komponenty (vlastnost Caption) může být zcela libovolný, může obsahovat mezery a může být stejný jako titulky jiných komponent, bez ohledu na vlastníka. Titulek se objeví např. v záhlaví okna (u komponenty Form) nebo přímo na těle tlačítka (Button). Velikost a poloha Polohu komponenty udávají vlastnosti Left a Top. Souřadnice se nevztahují k celé obrazovce, ale ke klientské oblasti komponenty předka. Znamená to, že umístíte-li na formulář tlačítko, budou se souřadnice tlačítka vztahovat k levému hornímu rohu formuláře. Dáte-li ale na formulář nejprve panel a na něj tlačítko, vztažným bodem pro tlačítko bude levý horní roh panelu. Velikost komponenty je určována vlastnostmi Height a Width (výška, šířka). Stejně jako v případě polohových vlastností je velikost udávána v pixelech. U některých komponent můžete nastavit, jakým způsobem budou „přichyceny“ k formuláři nebo panelu. Tato vlastnost se jmenuje Align. Většina jejích možných hodnot vás nepřekvapí (alBottom, alTop, alLeft, alRight, alNone), zajímavá je hodnota alClient. Znamená, že komponenta se bude „rozprostírat“ v celé klientské oblasti.

7 Použité materiály: http://www.zive.cz/clanky/umime-to-s-delphihttp://www.zive.cz/clanky/umime-to-s-delphi (Václav Kadlec)


Stáhnout ppt "Delphi – práce se základními komponentami (1. hodina) OB21-OP-EL-KON-DOL-M-4-008A Orbis pictus 21. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google