Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanská sociální etika Jabok 2008. 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20082. 9. PRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanská sociální etika Jabok 2008. 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20082. 9. PRÁCE."— Transkript prezentace:

1 Křesťanská sociální etika Jabok 2008

2 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20082. 9. PRÁCE

3 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20083 Oblasti křesťanské sociální etiky Úroveň státní: Politika (GS II-4) Hospodářství (GS II-3) Práce Rodina (GS II-1) Vzdělání, kultura, média (GS II-2) Úroveň globální: Ekologie Mír (GS II-5,1) Sociální spravedlnost (GS II-5,2)

4 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20084 Laborem exercens (1981) Encyklika byla napsána k 90. výročí RN. Navazuje na nauku papežových předchůdců a přichází s novým, zcela zásadním a obsáhlým tématem, které vrhá nové světlo na všechno, co bylo řečeno dříve. Jiné důrazy a jiné souvislosti. Encyklika byla napsána k 90. výročí RN. Navazuje na nauku papežových předchůdců a přichází s novým, zcela zásadním a obsáhlým tématem, které vrhá nové světlo na všechno, co bylo řečeno dříve. Jiné důrazy a jiné souvislosti. V sociální nauce církve se všechno točí kolem práce, ona jej jejím ústředním bodem, osou i klíčem. Práce je přímo v srdci sociální otázky. V sociální nauce církve se všechno točí kolem práce, ona jej jejím ústředním bodem, osou i klíčem. Práce je přímo v srdci sociální otázky. Meditace o práci, reakce na současné problémy a současný vývoj. Práce je základní a stále aktuální součástí lidského bytí. Meditace o práci, reakce na současné problémy a současný vývoj. Práce je základní a stále aktuální součástí lidského bytí.

5 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20085 Definice práce Jan Pavel II.: „Slovem práce se myslí každá činnost konaná člověkem bez ohledu na její ráz a okolnosti.“ Jan Pavel II.: „Slovem práce se myslí každá činnost konaná člověkem bez ohledu na její ráz a okolnosti.“ Práce je činnost specificky lidská. Činnost ostatních živočichů k udržení života není prací. Člověk je díky práci (kultuře) „jediný onticky tvořivý živočich, druhý pozemský tvůrce skutečnosti – malý bůh“ (Šmajs 15). Práce je činnost specificky lidská. Činnost ostatních živočichů k udržení života není prací. Člověk je díky práci (kultuře) „jediný onticky tvořivý živočich, druhý pozemský tvůrce skutečnosti – malý bůh“ (Šmajs 15). Práce je pro člověka sociokulturní potřebou, posilovanou stavy biologické libosti. Práce je pro člověka sociokulturní potřebou, posilovanou stavy biologické libosti. Práce má 2 stránky: Práce má 2 stránky: Může vést až k sobectví a dohnat druhé ke vzpouře tím, že slibuje peníze, požitky a moc. Může vést až k sobectví a dohnat druhé ke vzpouře tím, že slibuje peníze, požitky a moc. Rozvíjí stavovský a mravní charakter, smysl pro povinnost a lásku k bližnímu Rozvíjí stavovský a mravní charakter, smysl pro povinnost a lásku k bližnímu

6 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20086 Biblický pohled na práci Práce je základní aktivita samotného Boha, zpráva o stvoření světa = první evangelium práce. Ukazuje, v čem spočívá důstojnost práce. Člověk v práci napodobuje Boha. Bůh je ten, který první pracuje. Člověk je povinen napodobovat Boha jak v práci, tak v odpočinku. Práce je základní aktivita samotného Boha, zpráva o stvoření světa = první evangelium práce. Ukazuje, v čem spočívá důstojnost práce. Člověk v práci napodobuje Boha. Bůh je ten, který první pracuje. Člověk je povinen napodobovat Boha jak v práci, tak v odpočinku. Práce patří k původnímu stavu člověka a předchází jeho pádu, proto není trestem ani prokletím. Stává se „lopotou a prokletím“ až v důsledku hříchu, jímž byla nabourána původní harmonie mezi člověkem a Bohem. Práce patří k původnímu stavu člověka a předchází jeho pádu, proto není trestem ani prokletím. Stává se „lopotou a prokletím“ až v důsledku hříchu, jímž byla nabourána původní harmonie mezi člověkem a Bohem. Vrcholem biblického učení o práci je přikázání sobotního odpočinku. Vrcholem biblického učení o práci je přikázání sobotního odpočinku. Ježíš byl mužem práce. Učil, že je třeba pracovat, vážit si práce, ale nenechat se jí zotročit. Ježíš byl mužem práce. Učil, že je třeba pracovat, vážit si práce, ale nenechat se jí zotročit. Církevní otcové nepojímali práci nikdy jako „opus servile“ („otrocké dílo“), jak to bylo běžné v tehdejší kultuře, nýbrž vždy jako „opus humanum“ („lidské dílo“), a proto mají v úctě každou práci. Církevní otcové nepojímali práci nikdy jako „opus servile“ („otrocké dílo“), jak to bylo běžné v tehdejší kultuře, nýbrž vždy jako „opus humanum“ („lidské dílo“), a proto mají v úctě každou práci.

7 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20087 Spiritualita práce Úkolem církve je také vytvoření spirituality práce. Pomoci lidem, jak se prostřednictvím práce přiblížit Bohu. Úkolem církve je také vytvoření spirituality práce. Pomoci lidem, jak se prostřednictvím práce přiblížit Bohu. Práce jako podíl na Kristově díle. Gn je obrazem práce: stvoření v šesti dnech = Evangelium práce. Člověk je veden, aby Boha následoval jak v práci, tak v odpočinku. Nejen stvoření, ale i stálá Boží činnost, která zůstává skryta. Učit se ji vidět. Bůh je činný všude (J 5, 17: Můj Otec nepřestal pracovat). Práce jako podíl na Kristově díle. Gn je obrazem práce: stvoření v šesti dnech = Evangelium práce. Člověk je veden, aby Boha následoval jak v práci, tak v odpočinku. Nejen stvoření, ale i stálá Boží činnost, která zůstává skryta. Učit se ji vidět. Bůh je činný všude (J 5, 17: Můj Otec nepřestal pracovat). Odpočinek: Lidská práce vyžaduje odpočinek každý sedmý den. V neděli člověk jakoby duchovně tráví to, co přes týden v následování Krista vytrpěl. Odpočinek: Lidská práce vyžaduje odpočinek každý sedmý den. V neděli člověk jakoby duchovně tráví to, co přes týden v následování Krista vytrpěl. Zákaz přílišné starosti o práci. Ježíš se na práci dívá s láskou: mnoho odkazů na práci v SZ i NZ. 2 Sol. 3: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ – nikoli: kdo nepracuje. Kor: „Cokoliv děláte, dělejte jako pro Pána.“ Zákaz přílišné starosti o práci. Ježíš se na práci dívá s láskou: mnoho odkazů na práci v SZ i NZ. 2 Sol. 3: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ – nikoli: kdo nepracuje. Kor: „Cokoliv děláte, dělejte jako pro Pána.“

8 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20088 Dimenze lidské práce Lidská práce má dvě dimenze: Lidská práce má dvě dimenze: Objektivní: souhrn aktivit, zdrojů, prostředků a technologií, které člověku slouží při výrobě, aby tak „ovládal zemi“ (Gn). Člověk vytváří to, co potřebuje (objekty). Rozvoj od pastevectví přes zemědělství, průmysl ke službám, včetně vědeckého bádání. Objektivní smysl je časný, zůstává na této zemi, s ní pomine. Tato složka je proměnlivá – mění se v závislosti na proměnách technických, kulturních, společenských a politických podmínek. Objektivní: souhrn aktivit, zdrojů, prostředků a technologií, které člověku slouží při výrobě, aby tak „ovládal zemi“ (Gn). Člověk vytváří to, co potřebuje (objekty). Rozvoj od pastevectví přes zemědělství, průmysl ke službám, včetně vědeckého bádání. Objektivní smysl je časný, zůstává na této zemi, s ní pomine. Tato složka je proměnlivá – mění se v závislosti na proměnách technických, kulturních, společenských a politických podmínek. Subjektivní: vliv, který práce vykonává na samotný subjekt – člověka. Subjektivní smysl je věčný, protože formuje lidskou duši, která přechází do věčnosti. Práce něco duchovní skutečnost. Tato složka je stabilní – nezávisí na tom, co člověk konkrétně realizuje, ani na druhu vykonávané aktivity, nýbrž pouze na jeho důstojnosti jako lidské osoby. Subjektivní: vliv, který práce vykonává na samotný subjekt – člověka. Subjektivní smysl je věčný, protože formuje lidskou duši, která přechází do věčnosti. Práce něco duchovní skutečnost. Tato složka je stabilní – nezávisí na tom, co člověk konkrétně realizuje, ani na druhu vykonávané aktivity, nýbrž pouze na jeho důstojnosti jako lidské osoby. Práce, nezávisle na své větší či menší objektivní hodnotě, je podstatným vyjádřením osoby, „actus personae“ (úkon osoby). Pracující člověk proto nemůže být redukován na pouhý nástroj výroby nebo prostou pracovní sílu s čistě materiální hodnotou. Práce, nezávisle na své větší či menší objektivní hodnotě, je podstatným vyjádřením osoby, „actus personae“ (úkon osoby). Pracující člověk proto nemůže být redukován na pouhý nástroj výroby nebo prostou pracovní sílu s čistě materiální hodnotou. Subjektivní rozměr práce musí být nadřazen objektivnímu, protože jde o člověka, jenž pracuje a dodává práci vyšší kvalitu i hodnotu. Cílem práce je vždy člověk. Práce je pro člověka a ne člověk pro práci. Subjektivní rozměr práce musí být nadřazen objektivnímu, protože jde o člověka, jenž pracuje a dodává práci vyšší kvalitu i hodnotu. Cílem práce je vždy člověk. Práce je pro člověka a ne člověk pro práci.

9 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20089 Vztahy mezi prací a kapitálem Práce má bytostnou přednost před kapitálem: práce je účinnou příčinou výrobního procesu, kapitál je příčinou nástrojovou. Práce má bytostnou přednost před kapitálem: práce je účinnou příčinou výrobního procesu, kapitál je příčinou nástrojovou. Mezi prací a kapitálem existuje vzájemná komplementarita: kapitál nemůže být bez práce ani práce bez kapitálu. Výsledku je dosaženo vždy jejich součinností. Mezi prací a kapitálem existuje vzájemná komplementarita: kapitál nemůže být bez práce ani práce bez kapitálu. Výsledku je dosaženo vždy jejich součinností. V informační společnosti se zvyšuje význam „lidského kapitálu“: znalosti pracovníků, jejich tvořivost, schopnost vytvářet vztahy a pracovat v týmu, vyrovnávat se s novými situacemi. V informační společnosti se zvyšuje význam „lidského kapitálu“: znalosti pracovníků, jejich tvořivost, schopnost vytvářet vztahy a pracovat v týmu, vyrovnávat se s novými situacemi. V liberalismu i v marxismu je pohled na práci materialistický. Člověk je v nich vždy nástrojem, výsledkem výrobních vztahů. Podle marxismu je výroba prioritní, ostatní je nadstavba. Podle liberalismu je člověk a jeho práce jednou z mnoha součástí mechanismu trhu. V liberalismu i v marxismu je pohled na práci materialistický. Člověk je v nich vždy nástrojem, výsledkem výrobních vztahů. Podle marxismu je výroba prioritní, ostatní je nadstavba. Podle liberalismu je člověk a jeho práce jednou z mnoha součástí mechanismu trhu.

10 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200810 Práva pracujících Vycházejí z principu lidské důstojnosti. Podle LE 15 – 20 jde o práva na: Vycházejí z principu lidské důstojnosti. Podle LE 15 – 20 jde o práva na: spravedlivou odměnu za práci spravedlivou odměnu za práci odpočinek (sedmý den – Gn 2,2) odpočinek (sedmý den – Gn 2,2) přiměřené pracovní podmínky, aby vykonávání práce nepoškozovalo tělesné zdraví ani morálku přiměřené pracovní podmínky, aby vykonávání práce nepoškozovalo tělesné zdraví ani morálku ochranu vlastní osobnosti na pracovišti, aby netrpělo újmu ničí svědomí nebo lidská důstojnost ochranu vlastní osobnosti na pracovišti, aby netrpělo újmu ničí svědomí nebo lidská důstojnost dávky v nezaměstnanosti dávky v nezaměstnanosti důchod a pojištění pro dobu stáří, nemoci a nehod spjatých s výkonem práce důchod a pojištění pro dobu stáří, nemoci a nehod spjatých s výkonem práce sociální podporu v mateřství sociální podporu v mateřství spolčování a sdružování spolčování a sdružování stávku stávku kolektivní vyjednávání prostřednictvím odborů kolektivní vyjednávání prostřednictvím odborů

11 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200811 Volný čas „Čas, v němž jedinec svobodně, na základě svých zájmů, nálad a pocitů, volí svou činnost. Jedná se o tu část mimopracovního, mimoškolního času, který zbude po zabezpečení individuálních a rodinných, existenčních a biologických potřeb“ (P. Sak). „Čas, v němž jedinec svobodně, na základě svých zájmů, nálad a pocitů, volí svou činnost. Jedná se o tu část mimopracovního, mimoškolního času, který zbude po zabezpečení individuálních a rodinných, existenčních a biologických potřeb“ (P. Sak). Průměrné množství volného času člověka vzrostlo v Evropě v posledních dvou stoletích na dvojnásobek. Tento jev způsobují zejména dva faktory: Průměrné množství volného času člověka vzrostlo v Evropě v posledních dvou stoletích na dvojnásobek. Tento jev způsobují zejména dva faktory: zvyšování průměrného věku lidského života zvyšování průměrného věku lidského života zkracování doby, kterou člověk věnuje práci. zkracování doby, kterou člověk věnuje práci. V současné době má česká mládež v průměru asi 6 hodin volného času denně, pokud počítáme jak pracovní dny, tak také dobu víkendů a prázdnin či dovolených. V současné době má česká mládež v průměru asi 6 hodin volného času denně, pokud počítáme jak pracovní dny, tak také dobu víkendů a prázdnin či dovolených. Volný čas by měl člověk využít ke svému osobnímu rozvoji, zvláště v těch oblastech, v nichž není podněcován svou prací (spiritualita, lidské vztahy, cestování, kultura, sport apod.) Volný čas by měl člověk využít ke svému osobnímu rozvoji, zvláště v těch oblastech, v nichž není podněcován svou prací (spiritualita, lidské vztahy, cestování, kultura, sport apod.) Dobrovolnictví: využití části volného pro službu bližním, nevýdělečnou sociální aktivitu; církev vyzývá k dobrovolné službě v rámci církevních institucí – to však musí mít zdravou míru, aby zůstal prostor i pro další způsoby využití volného času. Dobrovolnictví: využití části volného pro službu bližním, nevýdělečnou sociální aktivitu; církev vyzývá k dobrovolné službě v rámci církevních institucí – to však musí mít zdravou míru, aby zůstal prostor i pro další způsoby využití volného času.

12 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200812 Globalizace ve světě práce Výrobní prostředky jsou umístěny v jiných oblastech než tam, kde dochází ke strategickým rozhodnutím, a daleko od spotřebitelských trhů. To vede vlastníka ke lhostejnosti vůči sociálním následkům svých rozhodnutí. Výrobní prostředky jsou umístěny v jiných oblastech než tam, kde dochází ke strategickým rozhodnutím, a daleko od spotřebitelských trhů. To vede vlastníka ke lhostejnosti vůči sociálním následkům svých rozhodnutí. Fragmentarizace výrobního cyklu vede k proměně ve struktuře práce, což ovlivňuje způsob života jednotlivců, jejich kulturu a hodnoty. Fragmentarizace výrobního cyklu vede k proměně ve struktuře práce, což ovlivňuje způsob života jednotlivců, jejich kulturu a hodnoty. Přesun pracovních sil z průmyslu do oblasti služeb vede k vytváření nových forem práce (částečné úvazky, práce na dobu určitou, práce doma u počítače apod.), které nelze klasifikovat ani jako klasické zaměstnání ani jako nezávislou činnost. To vyvolává nejistotu a nestabilitu. Přesun pracovních sil z průmyslu do oblasti služeb vede k vytváření nových forem práce (částečné úvazky, práce na dobu určitou, práce doma u počítače apod.), které nelze klasifikovat ani jako klasické zaměstnání ani jako nezávislou činnost. To vyvolává nejistotu a nestabilitu. V nových podmínkách je třeba V nových podmínkách je třeba Respektovat lidská práva a lidskou důstojnost Respektovat lidská práva a lidskou důstojnost Klást důraz na subjektivní dimenzi lidské práce Klást důraz na subjektivní dimenzi lidské práce Usilovat o solidární rozvoj v globálním měřítku, čelit sociálním a ekonomickým nerovnostem Usilovat o solidární rozvoj v globálním měřítku, čelit sociálním a ekonomickým nerovnostem Vytvářet humanismus práce na planetární úrovni. Vytvářet humanismus práce na planetární úrovni.

13 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200813 Přímý a nepřímý zaměstnavatel V encyklice LE se zavádí nový pojem přímého a nepřímého zaměstnavatele. Rozlišování mezi nimi je důležité vzhledem na organizaci práci a na možnost vytvoření spravedlivých nebo nespravedlivých vztahů. V encyklice LE se zavádí nový pojem přímého a nepřímého zaměstnavatele. Rozlišování mezi nimi je důležité vzhledem na organizaci práci a na možnost vytvoření spravedlivých nebo nespravedlivých vztahů. přímý zaměstnavatel: je ten, kterému jsme tak zvyklí říkat. Instituce, právnická nebo fyzická osoba. Podepsaná na druhé straně pracovní smlouvy. přímý zaměstnavatel: je ten, kterému jsme tak zvyklí říkat. Instituce, právnická nebo fyzická osoba. Podepsaná na druhé straně pracovní smlouvy. nepřímý zaměstnavatel: je to mnoho různých činitelů, především stát, kteří kromě přímého zaměstnavatele mají určitou pravomoc nebo vliv, pokud se týče způsobu, jakým se uzavírá pracovní smlouva a utvářejí se vztahy v oblasti lidské práce. Tyto okolnosti jsou natolik důležité, že jsou rovnocenné tomu, kdo ho zaměstná. Je to jakýsi společenský aspekt práce. Jde o princip spravedlnosti. Právě stát má za povinnost provádět spravedlivou sociální politiku. nepřímý zaměstnavatel: je to mnoho různých činitelů, především stát, kteří kromě přímého zaměstnavatele mají určitou pravomoc nebo vliv, pokud se týče způsobu, jakým se uzavírá pracovní smlouva a utvářejí se vztahy v oblasti lidské práce. Tyto okolnosti jsou natolik důležité, že jsou rovnocenné tomu, kdo ho zaměstná. Je to jakýsi společenský aspekt práce. Jde o princip spravedlnosti. Právě stát má za povinnost provádět spravedlivou sociální politiku. Povinnosti nepřímého zaměstnavatele: Povinnosti nepřímého zaměstnavatele: Starat se o zaměstnanost Starat se o zaměstnanost Plánovat Plánovat Zajišťovat práci pro handicapované Zajišťovat práci pro handicapované

14 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200814 Pracovní právo ČR Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, stanovuje pravidla pro pracovní dobu, práci přesčas, pracovní pohotovost, vybírání dovolené, poskytování platu, mzdy a odměny za pracovní pohotovost, zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely apod. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, stanovuje pravidla pro pracovní dobu, práci přesčas, pracovní pohotovost, vybírání dovolené, poskytování platu, mzdy a odměny za pracovní pohotovost, zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely apod. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání: upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými organizacemi a zaměstnavateli za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání: upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými organizacemi a zaměstnavateli za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: podpora vytváření pracovních příležitostí, zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a osob se zdravotním postižením, zprostředkovávání zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti atd. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: podpora vytváření pracovních příležitostí, zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a osob se zdravotním postižením, zprostředkovávání zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti atd.

15 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200815 Problém nezaměstnanosti Součástí tržní ekonomiky je také trh práce. Jelikož lidská práce je tržní hodnotou, bude vždy existovat riziko nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je nutným průvodním jevem tržní ekonomiky. Součástí tržní ekonomiky je také trh práce. Jelikož lidská práce je tržní hodnotou, bude vždy existovat riziko nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je nutným průvodním jevem tržní ekonomiky. Základní právo na práci: Základní právo na práci: Lidskou práci je třeba chápat jako základní právo všech lidí v mezinárodním měřítku. Není však právně vymahatelné. Lidskou práci je třeba chápat jako základní právo všech lidí v mezinárodním měřítku. Není však právně vymahatelné. Bezprostřední zaměstnání každého člověka není v možnostech státu, vedlo by to k umělé zaměstnanosti. Bezprostřední zaměstnání každého člověka není v možnostech státu, vedlo by to k umělé zaměstnanosti. Mezinárodní spolupráce na tomto poli. Papež dokonce žádal, aby organizace jako OSN měly větší výkonnou moc a aby věnovaly větší pozornost různým podmínkám v zemích. Mezinárodní spolupráce na tomto poli. Papež dokonce žádal, aby organizace jako OSN měly větší výkonnou moc a aby věnovaly větší pozornost různým podmínkám v zemích. Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně (metodika Mezinárodní organizace práce) se za nezaměstnaného považuje osoba, která: Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně (metodika Mezinárodní organizace práce) se za nezaměstnaného považuje osoba, která: je starší patnácti let, je starší patnácti let, aktivně hledá práci, aktivně hledá práci, je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.

16 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200816 Typy nezaměstnanosti Dobrovolná – osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízenou mzdu (nezahrnuje se do statistik nezaměstnaných). Dobrovolná – osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízenou mzdu (nezahrnuje se do statistik nezaměstnaných). Frikční (dočasná) - přerušení práce na krátkou dobu, než si najde práci novou. Frikční (dočasná) - přerušení práce na krátkou dobu, než si najde práci novou. Sezónní – souvisí s ročním obdobím, např. v zemědělství Sezónní – souvisí s ročním obdobím, např. v zemědělství Cyklická – souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se ekonomika nachází v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než v době konjunktury. Cyklická – souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se ekonomika nachází v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než v době konjunktury. Systémová (strukturální) – nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve svém oboru, souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po práci (např. nadbytek horníků po uzavření dolů v ostravsko-karvinském uhelném revíru). Řešením je rekvalifikace. Systémová (strukturální) – nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve svém oboru, souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po práci (např. nadbytek horníků po uzavření dolů v ostravsko-karvinském uhelném revíru). Řešením je rekvalifikace. Dlouhodobá – nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém případě je velmi těžký návrat zpět do práce. Dlouhodobá – nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém případě je velmi těžký návrat zpět do práce.

17 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200817 Negativní stránky nezaměstnanosti Ekonomická teorie považuje nezaměstnanost za nutný jev, společnost ji však vnímá jako poruchu, představující psychologický, sociální i politický problém. Ekonomická teorie považuje nezaměstnanost za nutný jev, společnost ji však vnímá jako poruchu, představující psychologický, sociální i politický problém. Psychologické změny v nezaměstnanosti: první měsíc euforie („nic nedělám a mám peníze“); později pocit zbytečnosti („nikomu nic nepřináším, nemám žádný smysl“), tendence k drogám či sebevraždám; po třech 3 letech jsou změny trvalé. Psychologické změny v nezaměstnanosti: první měsíc euforie („nic nedělám a mám peníze“); později pocit zbytečnosti („nikomu nic nepřináším, nemám žádný smysl“), tendence k drogám či sebevraždám; po třech 3 letech jsou změny trvalé. Sociální změny: uvolňování dosavadních vztahových vazeb, rozpad rodiny, postupné sociální vyloučení, bezdomovectví. Sociální změny: uvolňování dosavadních vztahových vazeb, rozpad rodiny, postupné sociální vyloučení, bezdomovectví. Ideální cíl: plná zaměstnanost – úroveň zaměstnanosti, při níž neexistuje nebo je zanedbatelná nedobrovolná nezaměstnanost. Ideální cíl: plná zaměstnanost – úroveň zaměstnanosti, při níž neexistuje nebo je zanedbatelná nedobrovolná nezaměstnanost. Reálný cíl: přirozená míra nezaměstnanosti – vzniká působením tržních sil, v němž je stabilní míra inflace; stav rovnováhy na trhu práce; nelze ji dlouhodobě ovlivňovat nástroji finanční a měnové politiky. Reálný cíl: přirozená míra nezaměstnanosti – vzniká působením tržních sil, v němž je stabilní míra inflace; stav rovnováhy na trhu práce; nelze ji dlouhodobě ovlivňovat nástroji finanční a měnové politiky.

18 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200818 Úloha státu a občanské společnosti Povinnosti nepřímého zaměstnavatele: Povinnosti nepřímého zaměstnavatele: Starat se o zaměstnanost Starat se o zaměstnanost Podporovat nezaměstnané Podporovat nezaměstnané Aktivní politika zaměstnanosti: podporovat činnost podniků tak, aby vytvářely pracovní příležitosti. Aktivní politika zaměstnanosti: podporovat činnost podniků tak, aby vytvářely pracovní příležitosti. Právo na podporu v nezaměstnanosti se odvozuje od práva člověka na život. Nezaměstnanost je vždy zlo, ve větší míře je to společenská pohroma. Právo na podporu v nezaměstnanosti se odvozuje od práva člověka na život. Nezaměstnanost je vždy zlo, ve větší míře je to společenská pohroma. Úloha odborů a úřadů práce: kontakt se zaměstnavateli, aby byli připraveni na větší propouštění (rekvalifikační programy). Pomoc zaměstnavatelům k účelné organizaci práce na pracovišti. Úloha odborů a úřadů práce: kontakt se zaměstnavateli, aby byli připraveni na větší propouštění (rekvalifikační programy). Pomoc zaměstnavatelům k účelné organizaci práce na pracovišti. Hlavní úloha připadá státu s orgány ministerstev a sítí profesionálů. Hlavní úloha připadá státu s orgány ministerstev a sítí profesionálů. Důležitá je také spontánní iniciativa jednotlivců. Často řešením své nezaměstnanosti najdu práci pro sebe i pro druhé. Úřady práce nabádají k samostatnému podnikání. Státní podpora pro nové podnikatele. Důležitá je také spontánní iniciativa jednotlivců. Často řešením své nezaměstnanosti najdu práci pro sebe i pro druhé. Úřady práce nabádají k samostatnému podnikání. Státní podpora pro nové podnikatele.

19 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200819 Handicapovaní, imigranti Osoby s handicapem mají právo na práci. Jejich právo je posvátné a neporušitelné. Práce jen pro zdravé = závažná forma diskriminace. Je věcí nepřímého zaměstnavatele, aby se podporovalo přiměřené zařazení těchto lidí. Člověk s handicapem by se neměl cítit odstrčený. Osoby s handicapem mají právo na práci. Jejich právo je posvátné a neporušitelné. Práce jen pro zdravé = závažná forma diskriminace. Je věcí nepřímého zaměstnavatele, aby se podporovalo přiměřené zařazení těchto lidí. Člověk s handicapem by se neměl cítit odstrčený. Vždy existovalo stěhování do cizí země za prací. Člověk má na to v zásadě právo. Dnes se tomu bohaté společnosti brání. Snaha ujímat se lidí politicky pronásledovaných, ne z hospodářských důvodů. Obrovské ilegální přistěhovalectví do vyspělých zemí. Tou je i Česká republika. Vždy existovalo stěhování do cizí země za prací. Člověk má na to v zásadě právo. Dnes se tomu bohaté společnosti brání. Snaha ujímat se lidí politicky pronásledovaných, ne z hospodářských důvodů. Obrovské ilegální přistěhovalectví do vyspělých zemí. Tou je i Česká republika. Nemravnost nelegálního zaměstnávání Nemravnost nelegálního zaměstnávání Hranice legality: legální zaměstnanci mají právo na všechno zabezpečení stejně jako občané státu. Hranice legality: legální zaměstnanci mají právo na všechno zabezpečení stejně jako občané státu. Pro zaměstnavatele je výhodnější mít nelegální zaměstnance. Stojí asi jednu třetinu. Pro zaměstnavatele je výhodnější mít nelegální zaměstnance. Stojí asi jednu třetinu. Ale platí o nich to, co řekl Lev XIII. o dělnících na konci 19. st. Nelegální zaměstnávání je veliká nemravnost: okrádá všechny fondy – nepřispívá na společné věci, i když by bylo poctivé přispívat. Problém je úraz či nemoc. Ale platí o nich to, co řekl Lev XIII. o dělnících na konci 19. st. Nelegální zaměstnávání je veliká nemravnost: okrádá všechny fondy – nepřispívá na společné věci, i když by bylo poctivé přispívat. Problém je úraz či nemoc.

20 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 200820 Rodina, ženy, děti Je třeba vytvářet takové pracovní podmínky, které by nenarušovaly rodinný život: práce v blízkosti domova, dostatek volného času, možnost kratšího úvazku, dostatečná mzda pro materiální zajištění rodiny apod. Je třeba vytvářet takové pracovní podmínky, které by nenarušovaly rodinný život: práce v blízkosti domova, dostatek volného času, možnost kratšího úvazku, dostatečná mzda pro materiální zajištění rodiny apod. Ženy by měly mít stejné právo na práci jako muži, včetně výše odměňování. Ženy by měly mít stejné právo na práci jako muži, včetně výše odměňování. Dětská práce je nemorální, odsuzuje ji již Lev XIII. (RN 33): „U dětí se musí dbát na to, aby nepracovaly v továrně dříve, než se věkem dostatečně upevní jejich tělo a rozvinou duševní schopnosti. Neboť předčasná práce hubí mladé síly, probouzející se v dětství jako mladé osení, a veškerý vývoj v dětských letech tak přichází nazmar.“ Dětská práce je nemorální, odsuzuje ji již Lev XIII. (RN 33): „U dětí se musí dbát na to, aby nepracovaly v továrně dříve, než se věkem dostatečně upevní jejich tělo a rozvinou duševní schopnosti. Neboť předčasná práce hubí mladé síly, probouzející se v dětství jako mladé osení, a veškerý vývoj v dětských letech tak přichází nazmar.“


Stáhnout ppt "Křesťanská sociální etika Jabok 2008. 9 Křesťanská sociální etika. M.Martinek. Jabok 20082. 9. PRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google