Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO6 - 5 Datum ověření ve výuce:10. 11. 2010 Téma: Školství v zahraničí Tématický okruh: Život ve škole Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO6 - 5 Datum ověření ve výuce:10. 11. 2010 Téma: Školství v zahraničí Tématický okruh: Život ve škole Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO6 - 5 Datum ověření ve výuce:10. 11. 2010 Téma: Školství v zahraničí Tématický okruh: Život ve škole Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: šestý Projekt: OP VK 1.4 709998205 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0440

2 ANOTACE Digitální výukový materiál ŠKOLSTVÍ V ZAHRANIČÍ je součástí výkladové hodiny. Výklad je doplněn obrázky z galerie a z internetu. Výukový materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Práce je určena na interaktivní tabuli SMART Notebook.

3 Školství v zahraničí Zpracovala: Mgr. Jitka Hříbková, ZŠ Dyjákovice

4 Německo Vzdělávání v Německu je řízeno jednotlivými spolkovými vládami, podmínky škol a jejich osnovy se v jednotlivých státech liší. Vedle sebe zde fungují školy státní, soukromé a církevní. Všechny tyto školy v jednotlivých státech tvoří vlastní rámec vzdělávání, který musí respektovat široký spolkový rámec. Pro všechny spolkové země je stejná délka povinné školní docházky, zajištění návaznosti všech stupňů, označení vzdělávacích zařízení a vzájemné uznávání.

5 Německo Povinná školní docházka začíná šestým rokem žáka, zpravidla trvá 9 - 10 let. Základní škola - Grundschule - trvá 4 roky. V deseti letech se roz- hoduje, jakou cestou se malý student vydá. Další vzdělání se dělí na tři proudy: 1. hlavní škola - Hauptschule - 5-6 let studia - poskytuje všeobecné vzdělání, je určena pro méně nadané děti. V současnosti takové školy navštěvují převážně děti imigrantů, které nejsou tak jazykově vybaveny. 2. reálná škola - Realschule - 6 let studia - ukončení tohoto typu studia je předpokladem pro další vzdělávání na středních školách, gymnáziích, odborných gymnáziích a vyšších odborných školách. 3. gymnázium - Gymnasium - 9 let studia, zpravidla 5. - 13. ročník.

6

7

8 Francie Školní docházka - 6 – 16 let. Skládají tři zkoušky ve věku 7-8, 10-11, 15-16 let povinně z matematiky a francouzštiny, nejstarší žáci z angličtiny a němčiny. Základní škola - je povinná pro všechny děti ve věku od 6 do 11 let. Střední škola - středoškolská výuka se dělí na 2 cykly. První cyklus navštěvují žáci ve věku od 11-12 do 15-16 let, realizuje se na nižší střední škole – college, od šesté do třetí třídy (číslování tříd sestupné). Typ školy jednotný, všichni žáci získají stejné vzdělání.

9 Druhý cyklus je pro žáky od 15-16 do 17-18 let a probíhá na vyšší střední škole – lycée, poskytuje tříleté studium, velké množství oborů. Existují dva typy: všeobecně vzdělávací a technické lyceum – zakončené maturitou, která je ve srovnání s českou neobyčejně obtížná a odborná lycea - zakončená výučním listem nebo složí odbornou maturitu. Studenti maturují z devíti předmětů včetně povinné matematiky, fyziky, a dále také filosofie a dvou světových jazyků.

10

11

12 Nizozemsko 5 -16 let, děti mohou chodit do školy od 4 let. Žáci mohou skládat dobrovolný test základ. vzdělání (mateřský jazyk a matematika) ve věku 11 – 12 let. Nejmenší děti nezačínají hned s učením ve třídě, jak je to u nás pro šestileté děti obvyklé od počátku září. Způsob práce s nejmenšími odpovídá naší mateřské škole, během doby se děti postupně setkávají s náročnějšími činnostmi. Povinná návštěva školy je po dovršení 6. roku. Charakteristickým znakem nizozemského školství je značná rozmanitost. Školy pro děti ve věku 4 až 12 let zřizují většinou obce, mohou to však být i různá občanská sdružení, spolky, církve apod. Existují i soukromé školy, kde se platí školné.

13 Na rozdíl od našeho dělení dětí do tříd podle věku se v Nizozemsku vytvářejí věkově smíšené skupiny dětí - tzv. kmenové skupiny. Výhodou uvedeného členění je možnost bezprostřední spolupráce při vyučování mezi různě starými dětmi. Mladší se mohou učit od starších, starší děti si při práci s mladšími své znalosti zopakují a dobře upevní. Uspořádání budov je rozmanité, například i chodby jsou vhodným místem k učení. Stěny objektů jsou hodně prosklené. Místnost nemusí mít místnost "čelní stěnu" se školní tabulí. Rovněž stolek pro vyučujícího může být v místnosti kdekoliv. V nizozemských školách jsou rodiče zainteresováni na výuce, často přicházejí do školy. Učitelky a učitelé si domlouvají s rodiči různé formy spolupráce. Může se například jednat o dohled nad dětmi nebo o pomoc při úpravě a výzdobě třídy apod. Rodiče se však zapojují i do výuky, což práce ve skupinkách velice usnadňuje.

14

15

16 Anglie Školní docházka od 5 – 16 let. Čtyři testové zkoušky (7, 11, 14 a 17 let). Kromě toho testují žáky v 5 letech při nástupu do školy. Sedmiletí skládají zkoušku z Ma a AJ, ostatní ještě z Př. Poslední zkouška závěrečná. Vybírají si z 8 – 9 předmětů. Jedinou starostí žáků je postupně složit národní zkoušky. Školu navštěvují děti ze všech vrstev, ale také zdravotně postižené a děti se sníženou schopností učení. Neexistuje tam žádná péče o talenty, stejně tak jako o zaostalé děti. Talentované jsou proto brzy líné, nedělají nic navíc, zvláštní školy stát zavřel. Žáci nedostávají známky, na slovním hodnocení jim příliš nezáleží, protože se nepropadá. Školou projdou i negramotní, kteří nepřečtou ani telefonní seznam.

17 Systém základního vzdělání je rozdělen do dvou stupňů. 1. stupeň – „Primary Education“ – 5 – 11 let 2. stupeň – „Secondary Education“ - 11 – 16 let Toto studium je zakončeno zkouškou GCSE= zkouška všeobecných znalostí a předpokladů. V 16 letech je možné vzdělávání ukončit a najít si práci. Většina lidí to učiní. V Británii není problém si najít práci i při nižším vzdělání. Možnost dalšího studia tzv. A-levels - zakončení zkouškou podobné maturitě. Dále je možnost studovat na univerzitách.

18 Na anglických školách je šikana. Šikana je důsledek toho, že do školy chodí všechny děti bez rozdílů zájmů. Učitelé nemohou ani při rvačce zasáhnout, kromě zavolání policie. Pokud by se učitel žáka dotkl, mohl by přijít o zaměstnání. Proto prý učitelé rezignují a houfně utíkají. Navíc mají poměrně nízké platy. V Anglii je školství úplně jiné. Škola je do 15:20. HODINY 1.hodina, 2.hodina, přestávka, 3.hodina, 4.hodina, oběd, 5.hodina, 6.hodina. V Anglii se nosí uniformy. Ve škole je zakázáno pít energetické nápoje.

19

20

21 Švédsko Povinná školní docházka ve Švédsku trvá 9 let, a to od 7 do 16 let věku dítěte. Na střední školy jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. Střední škola poskytuje střední všeobecné a úplné střední odborné vzdělání. Vzdělávání ve Švédsku je bezplatné a to včetně vysokých škol. Základní školy Základní škola se člení na tři stupně: 1. - 3. ročník nižší – učí zde většinou jeden učitel všechny předměty, 4. - 6. ročník střední – některé předměty se vyučují specializovaně, 7. - 9. ročník vyšší – specializace učitelů na 2-3 předměty. Žáci jsou hodnoceni podle „poměrného“ principu, tj. v poměru k výkonu ostatních žáků i ke stanoveným cílům.

22 Vysvědčení dostávají žáci na konci školního roku v 1. a 2. ročníku. Pak každý rok a v 8. a 9. ročníku i v pololetí. Bez ohledu na známky dostávají žáci osvědčení o absolvování školy. Závěrečné vysvědčení z 9. třídy je podmínkou pro vstup na střední školu. Střední školy Dvouleté střední školy (krátký program) – žáci jsou zde připravováni pro oblast výroby, administrativy, distribuce, ekonomie, zdravotnictví, sociální péče a služeb. Tří až čtyřleté střední školy (dlouhý program) – žáci zde získají úplné střední vzdělání všeobecné nebo odborné. Probíhá zde příprava žáků pro studium na vysokých školách. Vzdělání na těchto školách je zdarma. Studenti postupují do dalších ročníků bez ohledu na prospěch (opakování je možné na základě žádosti studenta). Na základě výsledků zkoušek, které student vykonává v průběhu studia dostává při ukončení školy závěrečné vysvědčení.

23

24

25 USA Vzdělávací systém v USA je v kompetenci jednotlivých států, vzdělávací systémy se většinou (i když třeba minimálně) liší stát od státu. Školy nemají k dispozici ani jednotné studijní osnovy. Školní docházka ve věku 5 -18 let. Trojí testování ve věku 9-10, 12-13, 16-17 let. Zahrnuje především zkoušku z angličtiny, matematiky a přírodovědy. Basic school - to samé jako náš první stupeň ZŠ. High school - ekvivalent našeho 2. stupně ZŠ a současně SŠ dohro- mady, zakončeno maturitní zkouškou. College - vysoká škola - bez titulů - podle náročnosti – to, co naše gymnázium či SŠ.

26 High school je povinná, tj. všichni musí mít maturitu. Ale výuka je diferencovaná. Studenti na high school musí nasbírat dost kreditů. Není-li někdo dobrý v matematice, vezme si nejnižší level, ale pak si musí vzít vyšší v něčem jiném, třeba v angličtině či historii. Studenti jsou hodnoceni hlavně za projekty, na kterých mohou pracovat i doma. Ne za to, co odříkají ve škole. Často pracují v týmu a je hodnocena celá skupinka. Každý může být v NĚČEM dobrý - aspoň v tělocviku nebo v ručních pracích. Jde o to, aby každý našel pole, kde může něco dokázat. Americká společnost je vynikající v tom, jak dokáže mobilizovat lidské schopnosti.

27

28

29 Kanada Školní docházka povinná od 6 - 16 let, v Ontariu a v New Brunswicku je hranice posunuta na 18 let. Vzdělanost a úroveň kanadského obyvatelstva přesahuje v mnohém ostatní země. Systém školství v Kanadě je ovlivněn britským systémem, v Kanadě se klade větší důraz naučit se samostatnému, kritickému myšlení a umění obhájit vlastní argumenty. Děti navštěvují od 6 do 12 let základní školu zahrnující stupně 1 až 6. Ve věku zhruba 13 let žáci přecházejí do prvního cyklu střední školy (stupeň 7-9), po kterém mohou vzdělání ukončit ve věku 15 let.

30 Druhý cyklus střední školy je nepovinný. Školní rok trvá od začátku září do poloviny června. Charakteristické základní předměty - jazyk, matematika a společenské vědy, úvod do vědních disciplin a umění. V některých pravomocných celcích je povinné náboženství a výuka druhého jazyka, známá jako seznámení s francouzštinou. Školství v Kanadě a i v USA se dost podstatně liší od jednotného školského systému České republiky. Hlavní rozdíl je v tom, že zde zatím není jednotný systém pro celou Kanadu. Studium v Kanadě patří k nejkvalitnějším na světě.

31

32

33 Austrálie 4 – 15 let, dvě zkoušky z matematiky a rodného jazyka, popř. test z přírodovědy ve věku 8-9 a 10-11 let. žáci státních škol povinně, na soukromých školách dobrovolně. Základní škola Docházka začíná mezi pátým a šestým rokem dítěte. V 1. třídě se seznamují s životem ve škole, čtením a psaním a prvními spole- čenskými návyky. Další výuka je pak rozdělena do osmi klíčových oblastí: angličtina, zdraví a tělesná výchova, cizí jazyk, matematika, věda, společnost a životní prostředí, technologie a umění. Střední škola Většina chlapců a děvčat sem přicházejí ve věku 12 až 13 let. V prvních čtyřech ročnících K-7 až K-10 jsou výše uvedené předměty povinné. Je zde mnoho předmětů volitelných: informatika, další jazyky, specializace v umění, historie, geografie technické předměty.

34 Studenti v posledních dvou ročnících K-11 a K-12 jsou podporováni v oblastech, ve kterých vynikají a kterým se i nadále chtějí věnovat. Za tímto účelem mají na každé škole studijního poradce, který jim s volbou pomáhá. Na konci studia skládají obdobu centrální maturitní zkoušky, která je pak srovnává s ostatními studenty v daném státu. Na základě těchto výsledků jsou přijímáni na univerzitu. Rozvrh Školní rok má 3 nebo 4 termy oddělené prázdninami. Začátek vyučování bývá v 9:00 a konec okolo 15:00. Před první vyučovací hodinou bývá 15 až 30 minut, něco jako třídnická hodina, kde se zapisuje absence a řeší další problémy. Uniformy Většina státních i soukromých škol vyžaduje od studentů nošení uniformy. Většinou se ani moc neliší od normálního oblečení. Bývá to leckdy jen požadavek na barvu, či vzhled. U škol zpravidla bývá obchod s uniformami po starších studentech.

35

36

37 Singapur Školní docházka je povinná, 6 -17 let. Byla zavedena teprve v roce 2000. Ve 12 letech absolvují žáci zkoušku na konci základní školy. V 17 – 18 letech na konci střední školy. Žáci jsou testováni z MA, AJ, Př a rodného jazyka. Jedná se o malou multikulturní a multináboženskou zemi s britskou koloniální minulostí. Školy se dělí na státní a soukromé. Do státních škol chodí převážně děti z klasických (místních) rodin. Děti cizinců jdou většinou do mezinárodních soukromých škol, školné je velmi nákladné.

38 Singapur Na státní škole chodí děti oblečené do uniforem, aby mezi nimi nebyly vidět například finanční rozdíly. Výuka zde probíhá výhradně v angličtině. Její školství je ideálním příkladem spojení moderních výukových postupů využívajících technologie s tradičním asijským centralizovaným školstvím. Děti se nejen disciplíně. Nikdy se nestane, že by děti byly nějak rozjívené či drzé. Pokud se tak stane, dostanou rákoskou před celou třídou, aby byly odstrašujícím příkladem pro ostatní. Většina z nich to však nenechá dojít tak daleko a raději se omluví a pokorně sklopí hlavu. Být v Singapuru učitelem je velká čest, ale znamená to i být dobře placen.

39

40

41 Indie Docházka do školy je povinná a trvá 10 a pro dobré žáky 12 let, ti nejchudší své děti do školy neposílají. Platí se školné, žáci mají uniformy. Osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako u nás. Známkování je jiné. Děti nedostávají tištěné vysvědčení, je jim pouze oznámeno bodové hodnocení z každého předmětu. V průběhu studia musí složit několik zkoušek, které jsou hodnoceny stupni A až D. 1. zkouška po 4. třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky). Postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku. Zkouška po 10. třídě uzavírá základní stupeň vzdělání. Zkouška po 12. třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy.

42

43

44

45 ZDROJE www.office.microsoft.com http://www.euroskop.cz/gallery/3/1040- mapa_nemecko.gif http://www.euroskop.cz/gallery/3/1040- mapa_nemecko.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /4a/Mapa_Francie.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /4a/Mapa_Francie.PNG http://www.euroskop.cz/gallery/64/19254- nizozemsko_mapa.gif http://www.euroskop.cz/gallery/64/19254- nizozemsko_mapa.gif http://brytna.tym.sk/img/mapa.jpg http://www.cestovatel.cz/images/mapy/svedsko.gif http://www.adventura.cz/images/zeme/usa- mapa2.gif http://www.adventura.cz/images/zeme/usa- mapa2.gif http://ssc.invia.cz/img/atlas/country-maps/61.gif http://mapasveta.info/australie/images/australia_s m_2008.gif http://mapasveta.info/australie/images/australia_s m_2008.gif http://dovolena.zajezdy.cz/img/mapy_statu/singapu r_217.gif?time=2012 http://dovolena.zajezdy.cz/img/mapy_statu/singapu r_217.gif?time=2012 http://dovolena.zajezdy.cz/img/mapy_statu/indie_1 45.gif?time=2012 http://dovolena.zajezdy.cz/img/mapy_statu/indie_1 45.gif?time=2012 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /ba/Flag_of_Germany.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /ba/Flag_of_Germany.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /80/Coat_of_Arms_of_Germany.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /80/Coat_of_Arms_of_Germany.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ c3/Flag_of_France.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ c3/Flag_of_France.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /b7/Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise. svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /b7/Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise. svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2 /20/Flag_of_the_Netherlands.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2 /20/Flag_of_the_Netherlands.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /83/Coat_of_arms_of_the_Netherlands_%281815- 1907%29.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /83/Coat_of_arms_of_the_Netherlands_%281815- 1907%29.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /be/Flag_of_England.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /be/Flag_of_England.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d /dd/Royal_Arms_of_England_%281198- 1340%29.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d /dd/Royal_Arms_of_England_%281198- 1340%29.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /4c/Flag_of_Sweden.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /4c/Flag_of_Sweden.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /8d/Greater_coat_of_arms_of_Sweden.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /8d/Greater_coat_of_arms_of_Sweden.svg

46 ZDROJE http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a /a4/Flag_of_the_United_States.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a /a4/Flag_of_the_United_States.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /be/US-GreatSeal-Obverse.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /be/US-GreatSeal-Obverse.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ cf/Flag_of_Canada.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ cf/Flag_of_Canada.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /85/Canadian_Coat_of_Arms_Shield.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8 /85/Canadian_Coat_of_Arms_Shield.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /b9/Flag_of_Australia.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b /b9/Flag_of_Australia.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7 /78/Australian_Coat_of_Arms.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7 /78/Australian_Coat_of_Arms.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /48/Flag_of_Singapore.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /48/Flag_of_Singapore.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3 /38/Coat_of_arms_of_Singapore_%28blazon%29.sv g http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3 /38/Coat_of_arms_of_Singapore_%28blazon%29.sv g http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /41/Flag_of_India.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4 /41/Flag_of_India.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5 /55/Emblem_of_India.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5 /55/Emblem_of_India.svg http://www.skolamichael.cz/web/uploads/image/za zemi_pocitace.jpg http://www.skolamichael.cz/web/uploads/image/za zemi_pocitace.jpg http://monitor24.cz/videos/media/k2/items/cache/ 60cac5bf67bfb0259c686e8da95fd599_XL.jpg http://monitor24.cz/videos/media/k2/items/cache/ 60cac5bf67bfb0259c686e8da95fd599_XL.jpg http://www.aise.cz/images/france_1.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/690/23767690 /aiotu3F7HMNkl6QWbcdefpqy01STUw29/10107147 30_dejvice8_650x433_.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/690/23767690 /aiotu3F7HMNkl6QWbcdefpqy01STUw29/10107147 30_dejvice8_650x433_.jpg http://i3.cn.cz/14/1332240383_201203200044_PR G_1.jpg http://i3.cn.cz/14/1332240383_201203200044_PR G_1.jpg http://www.mobinfo.cz/foto/2012/10/Samsung_Sm art_School_05.jpg http://www.mobinfo.cz/foto/2012/10/Samsung_Sm art_School_05.jpg http://svetrik.blogz.cz/files/skola10.jpg http://svetrik.blogz.cz/files/skola12.jpg http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/vaclavl1/04_05a_konfe rence_prisp/didakticke_zvyklosti/o10.jpg http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/vaclavl1/04_05a_konfe rence_prisp/didakticke_zvyklosti/o10.jpg http://www.otevrene- vyucovani.cz/ov/mistnost/mistnost_1.jpg http://www.otevrene- vyucovani.cz/ov/mistnost/mistnost_1.jpg http://www.zdravky.cz/uploads/article/4252_big.jpg

47 ZDROJE https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUex9CCK6 rbPjKFp51QkbpV2D-mtq7ecb1m6kaXyrLYGK9r_lP https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUex9CCK6 rbPjKFp51QkbpV2D-mtq7ecb1m6kaXyrLYGK9r_lP http://nd05.jxs.cz/257/101/cf21b87794_86609143_ o2.jpg http://nd05.jxs.cz/257/101/cf21b87794_86609143_ o2.jpg http://www.opengate.cz/img/edee/in- pages/u/prirodovedeckecentrum-009.jpg http://www.opengate.cz/img/edee/in- pages/u/prirodovedeckecentrum-009.jpg http://www.designmagazin.cz/foto/2012/08/skola- vittra-telefonplan-0.jpg http://www.designmagazin.cz/foto/2012/08/skola- vittra-telefonplan-0.jpg https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqsgfUIsgW l0fpDg4TkgvOV7pwLPXpRg7j5T_MdzHZO0mn4jQ https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqsgfUIsgW l0fpDg4TkgvOV7pwLPXpRg7j5T_MdzHZO0mn4jQ http://www.busportal.cz/images/stories/2005/1507 -P1010115.jpg http://www.busportal.cz/images/stories/2005/1507 -P1010115.jpg http://www.aise.cz/images/canada_1.jpg http://study.cz/sites/default/files/imagecache/galler y_big/photogallery/vancouver-ilac.jpg?1356092766 http://study.cz/sites/default/files/imagecache/galler y_big/photogallery/vancouver-ilac.jpg?1356092766 http://australie.informationplanet.cz/useruploads/i mages/galerie_fotek_obecna/skoly_v_australii.jpg http://australie.informationplanet.cz/useruploads/i mages/galerie_fotek_obecna/skoly_v_australii.jpg http://www.boomeranganz.cz/upload/Jazykove%20 skoly%20Australie%20a%20vysoke%20skoly%20Aust ralie.jpg http://www.boomeranganz.cz/upload/Jazykove%20 skoly%20Australie%20a%20vysoke%20skoly%20Aust ralie.jpg http://australie.informationplanet.cz/useruploads/i mages/martin_college/martin_college_sydney.jpg http://australie.informationplanet.cz/useruploads/i mages/martin_college/martin_college_sydney.jpg http://www.australiaonline.cz/images/enlarged/771 30421.jpg http://www.australiaonline.cz/images/enlarged/771 30421.jpg https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT76FiR2- cJgBhRffvgXc2kMNnpQO0swklQZvC0TDcsWPKPvDZ 5 https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT76FiR2- cJgBhRffvgXc2kMNnpQO0swklQZvC0TDcsWPKPvDZ 5 http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/2012/10/07/387 73-indicka-skola-ilustracni-fotografie-653x367.jpg http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/2012/10/07/387 73-indicka-skola-ilustracni-fotografie-653x367.jpg http://img.mf.cz/463/396/2-14_skola_496x330.jpg http://www.tibetska-mandala.cz/foto/foto2.jpg

48 ZDROJE http://lucie-inf.xf.cz/Skolstvi-v-zahranici.html http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/20 11/skolstvi-v-nemecku http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/20 11/skolstvi-v-nemecku http://www.nicm.cz/nemecky-vzdelavaci-system http://www.nicm.cz/francouzsky-vzdelavaci-system http://www.ucitelskenoviny.cz/index.php?archiv&cl anek=2674&PHPSESSID=086bfe http://www.ucitelskenoviny.cz/index.php?archiv&cl anek=2674&PHPSESSID=086bfe http://londyn.worldcity.cz/skolstvi.php http://www.topzine.cz/vzdelavaci-system-v-anglii- studenti-z-bohatsich-rodin-maji-vyhodu http://www.topzine.cz/vzdelavaci-system-v-anglii- studenti-z-bohatsich-rodin-maji-vyhodu http://bydleni.idnes.cz/skola-v-anglii-ucitelku- zklamala-dol- /dum_osobnosti.aspx?c=2001M118U01F – se souhlasem autorky http://bydleni.idnes.cz/skola-v-anglii-ucitelku- zklamala-dol- /dum_osobnosti.aspx?c=2001M118U01F http://www.seminarky.cz/Principy-vzdelavaciho- systemu-ve-Svedsku-10813 http://www.seminarky.cz/Principy-vzdelavaciho- systemu-ve-Svedsku-10813 http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/prace.php# o1 http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/prace.php# o1 http://www.nicm.cz/americky-vzdelavaci-system http://referaty.aktuality.sk/skolsky-system-v- usa/referat-10381 http://referaty.aktuality.sk/skolsky-system-v- usa/referat-10381 http://www.nicm.cz/kanadsky-vzdelavaci-system http://paivindii.blogspot.cz/2009/06/special-pro-sl- annu.html http://paivindii.blogspot.cz/2009/06/special-pro-sl- annu.html http://adopce.polna.sweb.cz/skolstvi.htm http://zs710.eu/index.php/projekty/52-adopce/91- skolstvivindii http://zs710.eu/index.php/projekty/52-adopce/91- skolstvivindii http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document= 2316 http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document= 2316 http://www.czechtimes.cz/clanky/386-jak-se-zije-v- singapuru http://www.czechtimes.cz/clanky/386-jak-se-zije-v- singapuru Karel Pazourek, Příprava a další vzdělávání učitelů sekundárních škol v Austrálii, seminární práce - http://search.mff.cuni.cz/index.htm - vyučování v Austrálii http://search.mff.cuni.cz/index.htm Janošková, D. a kol., Občanská výchova 6 s blokem rodinná výchova, Fraus, 2003


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu:VkO6 - 5 Datum ověření ve výuce:10. 11. 2010 Téma: Školství v zahraničí Tématický okruh: Život ve škole Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google